Blog

Cum NU au devenit achizițiile sectoriale mai transparente la 2 ani de la adoptarea Legii 74/2020
Revizii

Cum NU au devenit achizițiile sectoriale mai transparente la 2 ani de la adoptarea Legii 74/2020

 

Autor: AGER

 

La doi ani de la adoptarea Legii 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale și la peste un an de la intrarea acesteia în vigoare, domeniul achizițiilor sectoriale este unul rudimentar și insuficient reglementat. E un domeniu cu care au ajuns să jongleze autoritățile, care încearcă în fel și chip să se spele pe mâini de el. 

Pentru început, cadrul legal nu conține suficiente mecanisme pentru a asigura aplicarea corespunzătoare a Legii 74/2020. Până la acest moment, nu au fost adoptate regulamentele care ar trebui să prevadă procedurile de desfășurare a anumitor tipuri de proceduri de achiziție publică, cum ar fi negocierile fără publicare prealabilă a unui anunț de participare sau acordurile cadru. Actualmente, unele entități contractante utilizează procedurile prevăzute de Regulamentele speciale adoptate pentru executarea Legii 131/2015, indicând acest lucru în documentația de atribuire. Alte entități contractante desfășoară proceduri de achiziție prin procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, fără proceduri sau regulamente prestabilite, ca în cazul Termoelectrica în procedura de achiziție a lucrărilor de reparație capitală a turbinei ПТ-80/100-130/13 Nr.3. Lipsa unor prevederi speciale în acest sens lasă loc pentru abuzuri și fraude. Pentru asigurarea transparenței și eficientizarea utilizării banilor publici, considerăm că este recomandabil ca entitățile contractante să facă uz de procedurile aferente Legii 131/2015, în măsura în care acestea pot fi aplicate, specificând acest lucru în documentația de atribuire.

Pe de altă parte, nu există o autoritate competentă care ar putea constrânge entitățile contractante să se conformeze prevederilor ce reglementează domeniul achizițiilor sectoriale. 

Deși art. 84 din Legea 74/2020 prevede că entitățile contractante vor prezenta dări de seamă Agenției Achiziții Publice, această autoritate nu dorește să-și recunoască competența în raport cu Legea 70/2020. Am făcut această concluzie din răspunsul directorului Agenției Achiziții Publice la solicitarea AGER pentru a ne pune la dispoziție lista entităților contractante. Directorul AAP, Ruslan Malai, ne-a comunicat că instituția pe care o conduce nu ar avea atribuții în Legea 74/2020.

 

 

 

După ce am recepționat acest răspuns, am solicitat aceeași listă a autorităților contractante de la Ministerul Finanțelor. În rezultatul solicitării, Ministerul Finanțelor ne-a pus la dispoziție o listă cu 112 entități contractante, care trebuie să desfășoară procedurile de achiziții publice în conformitate cu prevederile Legii nr. 74/2020 privind achiziţiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor şi serviciilor poştale (accesați Lista entităților contractante). Precizăm că actele normative din acest domeniu nu conțin o listă a entităților contractante, de unde apare riscul că unele entități, care cad sub incidența cadrului legal aferent, vor evita să desfășoare proceduri de achiziții conform prevederilor Legii 74/2020. 

Pentru a înțelege mai amplu starea actuală a achizițiilor sectoriale și în ce măsură sunt aplicate prevederile Legii 74/2020, am analizat Buletinele Achizițiilor Publice publicate de Agenția Achiziții Publice în perioada ianuarie – iunie 2022. În acest context ținem să menționăm că analiza buletinelor de achiziții publicate de Agenția Achiziții Publice este în sine o sarcină foarte dificilă și cronofagă, din pricina modului foarte neprietenos de prezentare a informațiilor. Fiecare ediție a Buletinului Achizițiilor Publice conține un fișier pdf cu anunțurile de intenție, de participare, de atribuire, de modificare și unul sau mai multe documente pdf cu dările de seamă pentru proceduri de achiziții realizate atât în baza Legii 131/2015, cât și în baza Legii 74/2020. Dacă primul fișier este publicat într-un format mai accesibil, care conține un cuprins și permite căutarea după cuvinte-cheie, fișierele cu dări de seamă conțin documente scanate de autoritățile contractante, uneori în calitate proastă, comasate de-a valma de Agenția Achiziții Publice în volume ce depășesc uneori 400 – 500 de pagini, în lipsa unui cuprins și  fără posibilitatea de căutare a informației necesare după cuvinte-cheie. Astfel, pentru a identifica o dare de seamă pentru o anumită procedură de achiziție, despre care cunoaștem informațiile de identificare, de cele mai multe ori este necesar să parcurgem mii de pagini de documente scanate din Buletinele Achizițiilor Publice publicate în proximitatea datei încheierii contractului sau anulării procedurii de achiziție.

Analiza edițiilor Buletinului Achizițiilor Publice publicate în perioada ianuarie – iunie 2022 au scos la iveală că doar 15 entități contractante au prezentat anunțuri și dări de seamă spre publicare în Buletinul Achizițiilor Publice pe parcursul primelor șase luni ale anului curent. Acestea sunt:

 1. ÎM„Regia Transport Electric”
 2. SA.„Termoelectrica”
 3. SA„CET-NORD”
 4. ÎS„Moldelectrica”
 5. ÎCS.„Premier Energy Distribution”
 6. SA„RED-NORD”
 7. ÎS.„Calea Ferată din Moldova”
 8. SRL „Chișinău-GAZ”
 9. „MOLDOVATRANSGAZ” SRL
 10. ÎS „Portul Fluvial Ungheni”
 11. „Bălți-Gaz” SRL
 12. SA„Apă-Canal”
 13. „Edineț-Gaz” SRL
 14. ÎS „Poșta Moldovei”
 15. „Florești-Gaz”SRL

Observăm un contrast evident între numărul entităților contractante conform datelor de la Ministerul Finanțelor și numărul entităților contractante care au prezentat anunțuri și dări de seamă către Agenția Achiziții Publice. Totuși, nu putem crede că entitățile contractante care nu au prezentat anunțuri și dări de seamă Agenției Achiziții Publice nu au desfășurat de facto achiziții publice, în special datorită faptului că unele din aceste entități au publicate planuri de achiziție pe paginile lor web.

 

 

Sectorul energeticii

Din cele 15 entități contractante care au expediat anunțuri și/sau dări de seamă Agenției Achiziții Publice, 10 sunt din domeniul energeticii. Unele entități contractante desfășoară procedurile de licitație publică prin intermediul sistemului electronic MTender. Alte entități contractante, cum este ÎCS.„Premier Energy Distribution”, indică în anunțurile de participare că desfășoară procedurile de achiziție prin intermediul unui alt sistem electronic de achiziții, „Bravo Solutions”, unde accesul la documentația de atribuire poate fi obținut prin înregistrarea operatorilor economici în sistem.

Unele entități din domeniul gazelor au adoptat propriile regulamente interne de achiziții, care se aplică în paralel față de Legea 74/2020. Printre acestea enumerăm SRL„Chișinău-Gaz” (Regulament), „Ialoveni-Gaz” (Regulament), „Cahul-Gaz” SRL (Regulament), SRL„Bălți-Gaz” (Regulament). Nu suntem de acord cu această abordare pentru că, pe de o parte, aceste regulamente interne dublează și se suprapun cu prevederile Legii 74/2020, pe de altă parte, tind să creeze confuzie sau să înlocuiască prevederile legii.

Multe dintre entitățile contractante din lista prezentată de Ministerul Finanțelor nu au secțiuni de achiziții pe paginile web, altele nu au deloc pagini web.

 

 

Sectorul serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare

Deși în prima jumătate a anului SA „Apă-Canal” a publicat un singur anunț de atribuire din luna aprilie pentru echipament individual de protecție, pe pagina entității găsim un plan de 105 achiziții planificate pentru anul 2022. Aceste achiziții urmează a fi desfășurate prin achiziții de valoare mică, negocieri fără publicare și licitații deschise. În sistemul MTender au fost publicate mai multe proceduri de licitație publică ale acestei entități. Pe pagina web a entității, la secțiunea achiziții publice, lipsesc anunțuri de intenție și de participare, cât și alte informații referitor la achizițiile publice curente. Apar unele informații la secțiunea achiziții arhivate, unde găsim și anunțuri de participare și caiete de sarcini pentru achiziții deja încheiate. 

Nicio altă entitate din sectorul apelor nu a desfășurat proceduri de achiziții în sistemul electronic Mtender și nici nu a prezentat dări de seamă Agenției Achiziții Publice. Unele entități contractante par să nu fi fost informate despre adoptarea Legii 74/2020. Astfel, pe pagina „Apă-Canal Bălți în proces de insolvabilitate” regăsim o documentație standard pentru procedurile de achiziție a bunurilor, lucrărilor și serviciilor utilizate în activitatea ÎM Regia „Apă-Canal Bălți” ce decurge din Regulamentul procedurilor de achiziție a bunurilor, lucrărilor și serviciilor utilizate în activitatea titularilor de licență din sectoarele electroenergetic, termoenergetic, gazelor naturale și a operatorilor care furnizează serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 24/2017 din 26.01.2017. La rubrica achiziții publice de pe pagina entității descoperim un plan de achiziții pentru anul 2022, care conține exclusiv achiziții de valoare mică, nefiind indicate resursele financiare disponibile pentru aceste achiziții.

Alte entități din domeniul apei nu au inițiat deloc proceduri de achiziție în sistemul MTender. O parte dintre aceste entități, cum este „Apă-Canal Ungheni”, „Apă-Canal Ungheni”, „Apă-Canal Cantemir”, „Apă-Canal Hâncești”, nu dispun de o rubrici pentru achiziții publice pe pagina web, în timp ce altele, cum e „Apă-Canal Călărași” deși au o astfel de rubrică, nu plasează informații despre achizițiile desfășurate sau curente.  Pentru alte entități contractante, cum sunt ÎIS „Acva-Nord”, „Apă-Canal Soroca” sau „Apă-Canal Drochia” nu am găsit pagini web. 

 

 

Sectorul transporturilor

În lista prezentată de Ministerul Finanțelor sunt incluse doar 4 entități contractante din domeniul transporturilor. Considerăm lista incompletă, pentru că în ea nu am regăsit ÎM „Parcul Urban de Autobuze”, ÎM „Regia Transport Electric”, Portul Fluvial Ungheni sau Portul Internațional Giurgiulești. În Buletinele Achizițiilor Publice am identificat doar anunțuri și dări de seamă ale ÎS „Calea Ferată din Moldova”, ÎM „Regia Transport Electric” și Portul Fluvial Ungheni. În sistemul MTender am identificat proceduri de achiziție desfășurate de ÎM „Parcul Urban de Autobuze” și ÎM „Regia Transport Electric”.

În timp ce pe pagina unor entități contractante, ca ÎM„Calea Ferată din Moldova”, Aeroportul Internațional Mărculești, Portul Fluvial Ungheni, Î.M. „Parcul Urban de Autobuze”, ÎM „Regia Transport Electric” am identificat anumite informații despre achiziții, astfel de informații lipsesc cu desăvârșire pe pagina Aeroportului Internațional Chișinău, ÎS„Gările și Stațiile Auto din Moldova”, Portul Internațional Giurgiulești.

 

 

Sectorul serviciilor poștale

În Republica Moldova, există o singură entitate contractantă în sectorul serviciilor poștale. Achizițiile acestei entități cad sub incidenta Legii 74/2020. Cu toate acestea, ÎS „Poșta Moldovei” indică uneori în sistemul MTender că achiziția este inițiată conform Hotărârii de Guvern Nr. 351 din 10-06-2020 pentru aprobarea Regulamentului privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor la întreprinderea de stat. Acest lucru contravine prevederilor legale, din considerentul că Legea 74/2020 se aplică cu prioritate față de o hotărâre de guvern, dar și din considerentul că acesta conține norme speciale pentru domeniile sectoriale, în care își desfășoară activitatea ÎS „Poșta Moldovei”. Mențiunea cu privire la aplicarea HG 351/2020 crează confuzie și este de natură să inducă în eroare operatorii economici interesați să participe la procedurile de achiziție inițiate de această entitate contractantă.

 

 

Aplicarea neuniformă a cadrului legal în domeniul achizițiilor sectoriale, dar în special ignorarea cu desăvârșire a Legii 74/2020 de majoritatea entităților contractante determină lipsa de transparență a achizițiilor sectoriale și creșterea incidenței cazurilor de fraudă și corupție. Considerăm strict necesară o intervenție mai hotărâtă a Ministerului Finanțelor, cât și altor autorități competente, spre a elimina lacunele menționate mai sus și a asigura utilizarea eficientă și responsabilă a resurselor publice sau destinate satisfacerii intereselor publice în sectoarele energetic, apei, transporturilor și serviciilor poștale.

 

 

 

Acest articol este un produs al proiectului “Monitorizarea achizițiilor sectoriale în Republica Moldova”, desfășurat de A.O. „Asociația pentru Guvernare Efcientă și Responsabilă AGER”, în calitate de beneficiar de sub-grant a proiectului  „Consolidarea integrității în achizițiile publice”. Proiectul este implementat de către Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul”, în parteneriat cu Fondul de Parteneriat pentru Transparență (SUA). Proiectul urmărește susținerea reformelor în domeniul achizițiilor publice în Moldova, care vor spori transparența și corectitudinea achizițiilor publice prin abilitarea cetățenilor de a responsabiliza instituțiile relevante.

Opiniile exprimate în cadrul proiectului și responsabilitatea pentru conținutul acestui produs aparțin autorilor proiectului și nu reflectă neapărat opinia   IDIS „Viitorul” și a donatorului.