Blog

Cum riscă proiectele Primăriei Chișinău să se transforme în șantiere multianuale
Revizii

Cum riscă proiectele Primăriei Chișinău să se transforme în șantiere multianuale

 

Autor: Olga Diaconu

 

Creșterea masivă a prețurilor după începerea conflictului militar din țara vecină a pus problema insuficienței mijloacelor financiare bugetare pentru realizarea proiectelor în derulare sau planificate. În impas se află și Primăria mun. Chișinău. În contextul deficitului bugetar care tinde să se accentueze tot mai mult, ne întrebăm care va fi soarta proiectelor multianuale inițiate de subdiviziunile primăriei mun. Chișinău. Este vorba de renovarea parcurilor, scuarurilor și altor spații publice pentru relaxare, inițiate în speranța că vor fi alocate resurse financiare pe parcursul următorilor ani. Nu riscă să ajungă acestea șantiere multianuale, dacă resursele financiare necesare nu vor mai fi disponibile în condițiile unui buget public auster?

Analizând procedurile de achiziții publice inițiate în sistemul MTender, am identificat mai multe proiecte pentru care alocarea resurselor financiare ar urma să aibă loc pe parcursul mai multor ani. Respectiv, și termenul de executare a lucrărilor, deși volumul de lucrări nu este foarte mare, este de câțiva ani. Considerăm această modalitate de planificare presupune riscuri vis-a-vis de capacitatea autorităților contractante de a duce la bun sfârșit proiectele inițiate. În continuare enumerăm mai multe proiecte afectate de aceste riscuri.

 

 

Pretura Ciocana

Pretura Ciocana a lansat mai multe proceduri de achiziție pentru achiziționarea lucrărilor de infrastructură aferente renovării spațiilor adiacente Bulevardul Mircea cel Batran, după cum urmează:

 

 

Amenajarea trotuarelor, parcărilor și a terenului aferent acestora din bd. Mircea cel Bătrân (Etapa 1) REPETAT, nr. ocds-b3wdp1-MD-1635421153428

Conform anunțului de participare, obiectul procedurii de achiziție era amenajarea trotuarelor, parcărilor și a terenului aferent acestora din bd. Mircea cel Bătrân (Etapa 1). Executarea lucrărilor ar urma să se desfășoare pe o perioadă de 32 de luni, până la 31 decembrie a anului 2024. 

Potrivit planului de achiziții actualizat la data de 11.03.2022 de pe pagina Preturii sect. Ciocana, suma alocată pentru această achiziție este de 19 412 350 lei, inclusiv TVA.

 

În condițiile în care suma alocată pentru anul 2022 este apropiată de valoarea estimată totală a achiziției, nu este clar de ce ar fi nevoie de un termen de 3 ani pentru finalizarea lucrărilor.

Contractul nu a fost atribuit, iar procedura de achiziție a fost inițiată repetat cu nr. ocds-b3wdp1-MD-1639724583650, valoarea estimată a acesteia fiind de 19 412 350 lei, fără TVA. Termenul de executare a lucrărilor a rămas același ca și în procedura de achiziție precedentă. La solicitările de clarificare ale operatorilor economici cu privire la repartizarea anuală a resurselor financiare pentru lucrări, autoritatea contractantă a răspuns că Suma anuala necesara pentru lucrari este conform graficului de executie prezentat de OE la depunerea ofertelor. Suma va fi repartizata in dependenta de volumul de lucrari executate”.  Totuși, în mai mare măsură, aceasta depinde de disponibilitatea resurselor pentr anii următori. 

Conform informației din sistemul MTender, a fost desemnată câștigătoare oferta KVM Cons SRL. Contractul nu apare ca fiind înregistrat pe pagina Agenției Achiziții Publice.

 

 

Amenajarea și reabilitarea a spațiului adiacent bulevardului Mircea cel Bătrân (Etapa II), ocds-b3wdp1-MD-1648119340771

Conform anunțului de participare, autoritatea contractantă achiziționează lucrări de amenajare și reabilitare a spațiului adiacent bulevardului Mircea cel Bătrân. Executarea lucrărilor ar urma să se desfășoare pe o perioadă de 32 de luni, până la 31 decembrie a anului 2024. Acesta urmează a fi și termenul de valabilitate a contractului de achiziții ce urmează a fi atribuit. 

Întrebarea firească ce apare este dacă este într-adevăr nevoie de o perioadă de 32 de luni pentru realizarea acestor lucrări, timp în care spațiul adiacent bulevardului Mircea cel Bătrân va fi în șantier. Răspunsul la această întrebare îl regăsim în nota din anunțul de participare, de unde reiese că, pentru anul 2022, autoritatea contractantă dispune de o sumă de doar 1 400 00 lei, cu TVA, pentru realizarea scopurilor propuse. Respectiv, Pretura Ciocana speră că restul sumei, de 18 654 268,26 lei, cu TVA, va fi alocată pe parcursul anilor 2023 – 2024.

Deși nu e foarte clar când și în ce proporție vor fi alocate sumele menționate, ofertanții trebuie să prezinte un grafic cu executarea lucrărilor, cu descrierea lucrărilor pentru fiecare săptămână, până în luna decembrie a anului 2024 inclusiv.

La moment, pe pagina Agenției Achiziții Publice nu apar informații referitor la semnarea contractului de achiziții publice.

 

 

Amenajarea scuarului „Ciocana” cu amfiteatru, adiacent bulevardului Mircea cel Bătrân, 4/3,  ocds-b3wdp1-MD-1648117443275

O abordare similară regăsim și în achiziția publică de lucrări de amenajare a scuarului „Ciocana” cu amfiteatru, adiacent bulevardului Mircea cel Bătrân. Și în acest caz, Pretura Ciocana își propune să finalizeze lucrările în decurs de 32 de luni, și mai exact până la data de 31 decembrie 2024.

Din nota din anunțul de participare aflăm că Pretura sect. Ciocana nu dispune de suficiente mijloace financiare. Suma disponibilă pentru anul 2022 este de 4 milioane de lei, cu TVA, iar pentru perioada rămasă, Pretura sect. Ciocana speră să-i fie alocată o sumă de 9 430 703, 60 lei, cu TVA.

Ca și în situația precedentă expusă, ofertanții trebuie să prezinte un grafic de executare a lucrărilor cu descrierea lucrărilor ce vor fi executate în fiecare săptămână până la 31 decembrie 2024.

Răspunsul la această întrebare se găsește în anunțul de participare, care arată că, pentru anul 2022, autoritatea contractantă a alocat doar o mică sumă din valoarea totală a lucrărilor, respectiv 1 400 000 și 4 000 000 inclusiv TVA. Respectiv, Pretura Ciocana speră ca restul sumei, de 18.654.268,26 lei și 9.430.703,60, inclusiv TVA, să fie alocată în perioada 2023 – 2024.

Această abordare a Preturii sect. Ciocana presupune o serie de riscuri. Însăși ducerea la bun sfârșit a lucrărilor depinde de alocarea pentru anii 2023 și 2024 a resurselor financiare necesare. În același timp,  lipsește certitudinea că pentru anii următori vor fi alocate mijloace financiare pentru realizarea acestor lucrări. Astfel, lucrările ar putea fi începute în anul 2022, însă finanțarea ar putea fi sistată în anul 2023 sau 2024, în așteptarea surselor financiare disponibile. Astfel, ne-am alege cu un șantier, pe o durată de câțiva ani, în așteptarea finanțării.

Contractul nu a fost atribuit, iar procedura de achiziție a fost inițiată repetat cu nr. ocds-b3wdp1-MD-1651659965466. Modalitatea de alocare a resurselor și termenul de executare a contractului au rămas aceleași.

 

 

 

Pretura Râșcani

Pretura sect. Rîșcani a inițiat o procedură de achiziție publică pentru lucrări de amenajare și reabilitare a Parcului Rîșcani, cu nr. ocds-b3wdp1-MD-1650616632668, cu valoarea estimată de 58 083 500 lei, fără TVA.

Conform planului de achiziții publice pentru anul 2022, pentru reabilitarea parcului „Rîșcani” a fost rezervată suma de 8 milioane de lei, inclusiv TVA, ceea ce reprezintă doar o mică porțiune din resursele necesare pentru realizarea lucrărilor. 

Din pct. 12 din anunțul de participare ne dăm seama că autoritatea contractantă preconizează că lucrările de reabilitare ar urma să se desfășoare pe o durată de minim 400 de zile lucrătoare din momentul predării de către Beneficiar a spațiului către Antreprenor. Pct. 13 al aceluiași anunț stabilește un termen de valabilitate a contractului de achiziție până la data de 31.12.2024.

Prin urmare, reiese că lucrările ar putea fi începute în anul 2021, rămânând ca ulterior autoritatea contractantă să spere că va primi resurse pentru definitivarea lucrărilor.

În toamna anului 2021, Pretura Rîșcani a desfășurat o altă procedură de achiziție publică cu același obiect – Lucrări publice de amenajare şi reabilitare a Parcului Rîşcani, (partial) situat pe terenul cu nr. cadastral 0100424.587 din mun.Chişinău, sectorul Rîşcani, nr. ocds-b3wdp1-MD-1632406668077, cu valoarea estimată de  6 567 300 lei, fără TVA. Nu este clar la care procedură de achiziție se referă suma de 8 milioane din planul de achiziții.

Termenul de realizare a lucrărilor pentru această procedură de achiziție a fost de 24 de luni din momentul predării de către Beneficiar a obiectului/spațiului către Antreprenor, iar termenul de valabilitate a contractului a fost stabilit până la 31.12.2023. Contractul a fost atribuit operatorului economic „KVM Cons” SRL, care a prezentat o ofertă cu valoarea de 5 951 588, 03 lei, fără TVA.

 

 

 

Pretura sect. Botanica

Și Pretura Botanica a inițiat proceduri de achiziție pentru care are alocate doar o fracțiune din resursele financiare necesare. Printre acestea enumerăm:

Termenul de executare a contractului de achiziții publice stabilit de autoritatea contractantă a fost de 24 de luni, termenul de valabilitate a contractului fiind stabilit până la data de 31.12.2023. 

Contractul de achiziții a fost atribuit operatorului economic Î.M. „Ancaro-S.V.” SRL, care a prezentat o ofertă cu valoarea de 9 235 902,7 lei, fără TVA.

 

 

Pretura Centru

Pretura sect. Centru a inițiat procedura de achiziție pentru lucrări de reabilitare a trotuarului din str. Korolenco (unirea str. Academiei cu str. T. Strisca), cu nr. ocds-b3wdp1-MD-1647283054407, cu valoarea estimată de 6 753 091,66 lei, fără TVA. Termenul de executare a lucrărilor este de 14 luni. În anunțul de participare este indicat că, pentru anul 2022, a fost alocată suma de 2 083 333 lei. 

Din planul de achiziții al Preturii sect. Centru reiese că suma alocată pentru anul 2022 este de 2 500 000 lei, inclusiv TVA.

Pe pagina Agenției Achiziții Publice nu apar informații referitor la atribuirea contractului de achiziții publice.

Alocarea mijloacelor financiare pe parcursul a câțiva ani nu este neapărat o problemă de ordin juridic. Cu toate acestea, considerăm riscantă practica de a iniția în paralel un număr mare de proiecte, în speranța că vor fi alocate resurse suficiente pentru realizarea și finalizarea acestora pe parcursul următorilor ani. Astfel, executarea lucrărilor ar putea fi începută, iar ulterior, în condițiile agravării crizei financiare, alocarea resurselor ar putea fi sistată, după începerea lucrărilor. Lucrările începute dar nefinalizate în termeni rezonabili se pot transforma în paragină, iar banii publici alocați sunt irosiți. O soluție mai viabilă ar fi inițierea unui număr mai mic de proiecte, pentru care există acoperire financiare în anul curent, mai ales că volumul lucrărilor pentru fiecare dintre aceste proiecte nu este atât de mare și ar putea fi lejer finalizate până la finalul anului 2022. Pe parcursul anilor următori, municipalitatea ar putea iniția alte proiecte în funcție de resursele financiare alocate.

 

 

Acest material este realizat în cadrul proiectului ”Banii Publici sunt și Banii Mei!”, implementat de Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER cu susținerea financiară din partea National Endowment for Democracy (NED).