Blog

Cum trișează unii ofertanți în procedurile de achiziție de echipamente de joacă și de fitness ale DGLCA
Revizii

Cum trișează unii ofertanți în procedurile de achiziție de echipamente de joacă și de fitness ale DGLCA

Autor: Diaconu Olga

Atunci când miza pentru obținerea contractelor de achiziții publice este mare, la fel tinde să fie și inventivitatea unor operatori economici, care trișează pentru a ieși învingători. Tertipuri mai puțin legale am observat și în cadrul licitațiilor pentru achiziționarea și instalarea echipamentelor de joacă și echipamentelor de workout/fitness desfășurate de Direcția Generală Locativ Comunală și Amenajare a mun. Chișinău. Am identificat câțiva operatori economici trișori în procedurile de achiziție desfășurate în lunile martie – aprilie 2021. Aceștia sunt:

 

1. „Damicom” SRL

„Damicom” SRL a depus oferte în cadrul mai multor proceduri de achiziții, atașând certificate de lipsă a datoriilor care par a fi contrafăcute.

Una dintre achizițiile la care a participat „Damicom” SRL a fost licitația publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1616761641001 pentru Echipamente de fitness/workout (inclusiv instalarea și amenajarea) în curțile de bloc din sectoarele Buiucani, Ciocana, Râșcani, inițiată la data de 26.03.2021. Operatorul economic a prezentat un certificat de lipsă a datoriilor pentru plata impozitelor eliberat la data de 10.04.2021. La o privire atentă, se poate observa o diferență între shriftul cu care este scrisă data și ora eliberării certificatului din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”. Certificatul pare să fi fost eliberat la data de 10.04.2021, ora 08:38:29. 

 

 

„Damicom” SRL a mai participat și în procedura de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1617100777942 pentru achiziționarea de echipamente de joacă (inclusiv instalarea și amenajarea) în curțile de bloc din sectorul Ciocana, inițiată la data de 30.03.2021. De data aceasta, operatorul economic a prezentat un certificat de lipsă a datoriilor pentru plata impozitelor eliberat la data de 20.04.2021, însă exact la aceeași oră – 08:38:29. Și în acest caz, se poate observa o diferență de shrift între data și ora eliberării certificatului.

 

 

Certificatul original pare să fi fost eliberat la data de 25.02.2021. Acest certificat a fost prezentat în cadrul achiziției nr. ocds-b3wdp1-MD-1613380364934, inițiată de Î.S. „Combinatul Servicii Funerare” la data de 15 februarie 2021. Observăm că, și în acest caz, ora eliberării certificatului este 08:38:29, iar shriftul cu care este scrisă data este identic cu cel cu care este scrisă ora.

 

 

În același timp, „Damicom” SRL a omis să includă unele lucrări din caietul de sarcini în devizul de cheltuieli atașat la oferta sa. Așa s-a întâmplat în cadrul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1616766075660. Pentru lotul II, „Damicom” SRL nu a inclus în devizul de cheltuieli instalarea pavajului pentru terenurile de joacă. Din acest motiv, oferta sa este mai ieftină cu 524 409,9 lei față de a doua ofertă ca preț.

 

2. „Standard Impex” SRL

„Standard Impex” SRL a participat în cadrul mai multor achiziții desfășurate de DGLCA în martie – aprilie 2021. Unele dintre actele atașate la ofertă ridică dubii privind autenticitatea acestora. 

În procedura de licitație nr. ocds-b3wdp1-MD-1617097347811, pentru achiziționarea de echipamente de joacă (inclusiv instalarea și amenajarea) în curțile de bloc din sectoarele Botanica și Buiucani, „Standard Impex” SRL a inclus în oferta sa mai multe elemente. Ca și producător pentru elementele echipamentele de joacă incluse în ofertă este indicată compania „Dupex” SRL. Alte elemente, cum sunt dalele de cauciuc, urmează a fi confecționate de „Ecoelastic” SRL, iar amenajarea urmează a fi efectuată de „Standard Impex” SRL.

 

 

 

Totuși, între specificațiile din oferta „Standard Impex” SRL și cele de pe pagina producătorului observăm unele discrepanțe. Spre exemplu, în oferta „Standard Impex” SRL se regăsește complexul de cățărare cu codul CR04 produs de „Dupex” SRL.

Conform ofertei, acesta va arăta în felul următor:

 

 

 

 

Specificațiile pentru complexul de cățărare din oferta „Standard Impex” SRL sunt următoarele:

 

Aceste specificații nu corespund însă cu specificațiile pentru bunul cu același cod din catalogul producătorului „Dupex” SRL, care arată ca în imaginea de mai jos:

 

 

Revenind la suspiciunile de neautenticitate a actelor atașate la oferta „Standard Impex” SRL, observăm că pe unele acte, cum ar fi formularul de autorizare de la producător, antetul și semnătura și ștampila producătorului par a fi aplicate ulterior pe document. Antetul nu este drept, ci coboară puțin spre dreapta paginii, în timp ce ștampila și semnătura au fundal un pic mai întunecat decât pagina.

 

 

Și anexa cu descrierea tehnică a echipamentele crează unele suspiciuni sub aspectul autenticității. Acest act conține toate elementele ofertate în cadrul licitației, inclusiv dalele de cauciuc și gărduțul produse de „Ecoelastic” SRL și respectiv „Standard Impex” SRL. Actul este fără antet. La final, pe act este aplicată semnătura și ștampila „Dupex” SRl, la fel pe fundal mai închis decât pagina. Totuși, nu este clar cum un producător de echipamente ar fi aplicat ștampila pe un asemenea act, care conține elemente pe care acesta nu le produce. Reiese că „Dupex” SRL și-ar fi asumat responsabilitatea pentru specificațiile tehnice ale bunurilor altor producători, ceea ce este ilogic. Fiecare producător putea să garanteze exclusiv pentru specificațiile bunurilor proprii.

 

 

 

3. „Intelligence Pro-Construct” SRL

Al treilea ofertant trișor este „Intelligence Pro-Construct” SRL. Acest ofertant a indicat în Documentul Unic de Achiziții European că intenționează să subcontracteze un alt operator economic – „Eco Building Stage” SRL, pentru executarea contractului. La ofertă mai este atașat și un contract de colaborare, din care reiese că toate obligațiile de instalare a echipamentului și de asigurare a calității și termenului de garanție pentru echipamente revin „Eco Buildng Stage” SRL. „Interlligence Pro-Construct” SRL își asumă doar obligația de a crea condițiile necesare pentru ca „Eco Buildng Stage” SRL să execute prevederile din contractul de achiziție.

 

„Eco Building Grup” SRL este unul dintre operatorii economici care nu poate participa în procedurile de achiziții publice, fiind inclus în lista de interdicție a Agenției Achiziții Publice pentru constatarea prezentării actelor false în cadrul unei proceduri de achiziții publice. 

 

Respectiv, acest operator economic nu poate fi nici subcontractat pentru a executa lucrări în baza contractelor de achiziții publice.

Nu excludem că că și alți participanți au trișat, prezentând acte neautentice sau în alt mod. Acestea au fost cele mai evidente cazuri de încălcare. Cele menționate nu sunt doar formalități excesive, ci vorbesc despre faptul că acești ofertanți mimează corespunderea unor condiții de eligibilitate, circumstanțe ce ar putea avea drept efecte asupra calității lucrărilor și/sau însăși capacității de a le duce la bun sfârșit. Considerăm că vigilența autorităților contractante, cât și a societății civile este esențială pentru a evita irosirea banilor publici în acest mod.

Acest material este realizat în cadrul proiectului ”Banii Publici sunt și Banii Mei!”, implementat de Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER cu susținerea financiară din partea National Endowment for Democracy (NED).