Blog

De ce au în continuare operatorii economici care au denaturat concurența  acces la banii publici
Revizii

De ce au în continuare operatorii economici care au denaturat concurența acces la banii publici

În anul 2021, am publicat un articol pe pagina revizia.md despre cum operatorii economici în privința cărora Consiliul Concurenței a constatat încheierea de acorduri anticoncurențiale nu sunt excluși din procedurile de achiziții publice. Scopul acelei analize a fost să apreciem în ce măsură erau excluși operatorii economici care au încheiat acorduri anticoncurențiale din procedurile de achiziții publice. Art. 19 alin. (3) lit. g) din Legea nr. 131/2015 conține norma de bază menită să asigure excluderea operatorilor economici care încheie acorduri anticoncurențiale: „Autoritățile contractante au obligația de a exclude din procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică orice ofertant sau candidat care a încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței, în cazul în care acest fapt se constată prin decizie a organului abilitat în acest sens”.

Constatarea a fost că, de facto, deciziile Consiliului concurenței nu au stânjenit aproape deloc accesul operatorilor economici la banii publici, atât din considerentul că deciziile erau emise, în majoritatea cazurilor, după expirarea unui termen de trei ani
din momentul comiterii faptei, ceea ce făcea restricția inaplicabilă, cât și din considerentul că autoritățile contractante nu cunoșteau/se prefăceau că nu cunosc despre deciziile Consiliului Concurenței la atribuire contractelor de achiziții publice.

Am decis să analizăm deciziile care au fost emise de consiliul Concurenței în perioada 2021 – 2023, pentru a ne da seama cum a evoluat situația între timp. În urma analizei deciziilor Consiliului concurenței, am identificat o serie de tendințe, pe care le-am expus în cele ce urmează. De asemenea, am inclus un tabel al deciziilor Consiliului Concurenței prin care se constată încheierea de acorduri anticoncurențiale, dar și decizii prin care se constată denaturarea concurenței de unele autorități publice, cu relevanță pentru achizițiile publice.

Descarcă RAPORTUL integral  – De ce au în continuare operatorii  economici care au denaturat concurența acces la banii publici

Deciziile Consiliului Concurenței 2021 - 2023 (2)

 

Versiunea în rusă accesați aici.