Blog

De ce proiectele investiționale din sectorul Râșcani sunt de proastă calitate?
Revizii

De ce proiectele investiționale din sectorul Râșcani sunt de proastă calitate?

 

Autor: Ala Revenco

 

În ultimii ani finanțarea alocată preturilor din Chișinău a crescut semnificativ, corespunzător a crescut și numărul proiectelor de infrastructură implementate în cele 5 sectoare ale capitalei. Dar cantitatea nu înseamnă și calitate, iar locuitorii Chișinăului sistematic își expun nemulțumirea în raport cu modul de realizare și rezultatul final al proiectelor de infrastructură din mun.Chișinău.

Un caz relevant în acest sens este amenajarea scuarului în zona fostului cinematograf Șipca (str. Dimo, sectorul Rîșcani), pentru care în anul 2020 s-au alocat circa 3 milioane lei din bugetul municipal.

Ca urmarea a procedurii de achiziții publice Lucrări de amenajare a spaţiului verde (teren cu nr. cad. 0100424637) situat în oraşul Chişinău, sectorul Râşcani, str. N. Dimo, Pretura sectorului Rîșcani a semnat cu agentul economic „Adrika” SRL Contractul de antrepriză nr.34 din 23 septembrie 2020, în sumă de 2 979 925,40 lei.

 

 

 

Conform prevederilor contractului, principalele condiții de țin de termene, achitare și perioada de garanție sunt următoarele:

 • termen de realizare a lucrărilor – 75 zile după primirea ordinului de începere a lucrărilor;
 • achitarea – în termen de 20 zile de la primirea proceselor verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de beneficiar;
 • perioada de garanție a lucrărilor – 60 luni. Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor.

Însă în realitate, în loc de 75 zile, lucrările au durat mai mult de 1 an, fiind începute în luna octombrie 2020 și finalizate în luna noiembrie 2021. Atât din cauza duratei lungi de realizare a lucrărilor, cât și a calității  proaste a acestora, locatarii din zona menționată au sesizat sistematic nereguli la șantierul de reconstrucție a scuarului Șipca, având în acest sens și întrevederi cu pretorul sectorului Rîșcani Vlad Melnic. În discuțiile cu locatarii, atât pretorul, cât și alți reprezentanți ai Preturii sectorului Rîșcani, au menționat în mod repetat că au fost operate modificări la proiectul inițial, dar și termene de realizare a lucrărilor, care ulterior nu au fost respectate.

Chiar antreprenorul „Adrika” SRL a rămas cu mult în urma graficului preconizat de efectuare a lucrărilor, Pretura sectorului Rîșcani însă a fost extrem de grăbită pe partea de achitări. Astfel, în lunile noiembriedecembrie 2020 lucrările din zona verde abia începuse și se realizau foarte lent, iar scuarul Șipca prezenta un șantier prin de noroi și presurat cu grămezi de nisip, pietriș, alte materiale de construcție. Necătând la dezastrul de pe șantier, dar și etapa în care se aflau lucrările, Pretura sectorului Rîșcani a realizat plata integrală a valorii contractului în sumă de 2 979 925 lei, în 4 tranșe:

 • Factura AAK5728954 din 2 noiembrie 2020 – 474 912,81 lei;
 • Factura AAK5729295 din 9 noiembrie 2020 – 533 026,18 lei;
 • Factura AAK7669319 din 8 decembrie 2020 – 930 779,24 lei;
 • Factura AAK7669320 din 16 decembrie 2020 – 1 041 206,66 lei.

Deci constatăm, că prin achitarea integrală a valorii contractului pînă la finalizarea de facto a lucrărilor, autoritatea contractantă a încălcat prevederile contractuale și a efectuat plata pentru un volum considerabil de lucrări încă nerealizate, probabilă fiind și falsificarea actelor de recepție finală a lucrărilor (lucrările fiind de fapt departe de a fi finalizate).  În situațiile descrise, Pretura sectorului Rîșcani și-a asumat riscuri substanțiale în ceia ce privește finalizarea lucrărilor, precum și calitatea și termenul de executare a acestora.

De menționat că și Primarul general al mun.Chișinău, dl Ion Ceban, nu o singură dată a publicat informații despre mersul lucrărilor de amenajare în scuarul Șipca (cu laudele de rigoare, desigur), însă fără a menționa problemele create locatarilor de acest șantier, lucrările necalitative, întîrzierea cu circa 11 luni a lucrărilor planificate, dar și neregulile la achitarea în avans a plăților pentru lucrările de proastă calitate:

Chiar și la mai mult de jumătate de an de la inaugurarea oficială a proiectului, care a avut loc în noiembrie 2021, putem vizual observa mai multe deficiențe în realizarea lucrărilor de amenajare a scuarului Șipca:

 • fire electrice de la unii stîlpii de iluminat sunt amplasate în acces liber, inclusiv prezentînd pericol pentru copii;
 • noroiul este adus de ploi pe trotuare din cauza instalarii incorecte o bordurii aleilor;
 • bucăți de teracotă căzute de pe placajul havuzului;
 • funcționarea incorectă a havuzului: o parte din jeturile din apă ajung nu în bazinul havuzului, dar pe totuare și în zona verde, creînd noroi și multă apă în zona din preajmă.

 

 

 

 

Și cel mai paradoxal, chiar dacă lucrările de amenajare a scuarului Șipca, realizate în anii 2020-2021, s-au desfășurat cu numeroase încălcări și nerespectări a prevederilor contractuale și cu multe deficiențe de calitate, se pare că Pretura sectorului Rîșcani a rămas foarte mulțumită de prestația agentului economic „Adrika” SRL, astfel că, la 26 mai 2022, i-a desemnat cîștigători la o nouă procedură de achiziții publice Reamenajarea acceselor pietonale si zonelor verzi din scuarul Șipca si a trotuarelor din apropierea sa, din str. Nicolae Dimo, mun.Chisinau pentru un contract în valoare de 1 086 000 lei (fără TVA). De menționat, că termenul solicitat pentru executarea lucrărilor în cadrul acestui contract, este unul și mai mic – de doar 45 zile și reieșind din experiența anterioară, puțin probabil ca agentul economic cîștigător să reușească realizarea lucrărilor în termenul indicat.

Situația descrisă mai sus și comportamentul persoanelor responsabile din cadrul Preturii sectorului Rîșcani este un indiciu clar a faptului că în sectorul Rîșcani nu se cere calitate de la unii beneficiari de contracte din bani publici, iar cei ce nu-și onorează obligațiunile contractuale nu doar că nu sunt incluși în lista de interdicție, dar chiar sunt acceptați pentru a cîștiga și alte contracte de milioane.

 

Acest material este realizat în cadrul proiectului ”Banii Publici sunt și Banii Mei!”, implementat de Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER cu susținerea financiară din partea National Endowment for Democracy (NED).