Blog

Denaturarea concurenței și tergiversarea cu 4 ani a executării lucrărilor de construcție a stației de epurare din s. Cioburciu
Revizii

Denaturarea concurenței și tergiversarea cu 4 ani a executării lucrărilor de construcție a stației de epurare din s. Cioburciu

Autor: Olga Diaconu

Concurența în achizițiile publice de lucrări poate fi denaturată la diferite etape. În unele cazuri, denaturarea concurenței are loc la etapa de proiectare a lucrărilor, atunci când proiectantul realizează proiectul în așa fel încât să determine operatorul economic care a obținut contractul să-l subcontracteze sau să achiziționeze bunuri/servicii sau lucrări de la el. Când nu există un consens între operatorul economic care a obținut contractul și proiectant, situația poate degenera în conflicte sau chiar litigii în instanțele judecătorești, ceea ce determină tergiversarea lucrărilor, ani în șir. Cel mai mult suferă cetățenii, care nu pot accesa serviciile de care au nevoie, în rezultatul tergiversării executării lucrărilor.

O situație de așa natură am întâlnit în procesul de construcție a stației de epurare a apelor uzate în volum de 22,5 m cub/zi pentru s. Cioburciu, r-nul Ștefan Vodă, din surse de la Fondul Ecologic Național. Contractul de achiziție a lucrărilor în valoare de 2 573 399,98 lei, a fost încheiat la data de 09.08.2019, în rezultatul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1562217133117, desfășurată de Primăria s. Cioburciu. Lucrările urmau a fi executate în decurs de 3 luni, deci până la finalul anului 2019. De atunci, termenul de executare a contractului a fost prelungit în repetate rânduri. Ultimul acord adițional a fost încheiat la data de 04.12.2022. Acesta a avut ca obiect prelungirea termenului de executare a lucrărilor până la 31.10.2023 și prelungirea valabilității contractului până la data de 31.12.2023. Motivul pentru care a fost necesară prelungirea termenului de executare a lucrărilor a fost un litigiu în instanța de judecată între operatorul economic care a obținut contractul de achiziții, Ivis Construct SRL și proiectantul lucrărilor, Tiluana SRL. Aceste motive le găsim în darea de seamă nr. 2 din 13.12.2022 din Buletinul Achizițiilor Publice (pag. 166 din BAP 100.1, https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_101.1_0.pdf)

Întorcându-ne la procedura de achiziție, observăm că operatorul economic desemnat câștigător nu indicase niciun subcontractant sau asociat în DUAE sau în alte acte aferente ofertei. Prin urmare, nu reiese intenția de a subcontracta proiectantul Tiluana SRL.

Obținem mai multe informații din solicitările de clarificare și răspunsurile la acestea, pe care le găsim la secțiunea „Clarificări” în sistemul Mtender. Unii potențiali ofertanți au acuzat autoritatea contractantă că ar promova operatorul economic Tiluana SRL, deoarece chiar în devizele de cheltuieli se făcea referire la denumirea acestui operator economic. Autoritatea contractantă a argumentat că Tiluana SRL ar fi fost firma care a elaborat proiectul tehnic, iar prezența denumirii în devize nu ar fi reprezentat decât faptul că aceștia sunt autorii proiectului, și nu ar fi avut niciun interes de a obține un contract. Totodată, autoritatea contractantă a mai adăugat că, indiferent cine ar fi câștigat licitația, aceștia ar fi fost nevoiți să contacteze proiectanții, ca executori de proiect și supraveghetori de autor la executarea contractului. În urma nemulțumirilor potențialilor ofertanți, denumirea Tiluana SRL a fost exclusă din devizele de cheltuieli. Excluderea denumirii Tiluana SRL din devize nu a mulțumit pe deplin operatorii economici. Aceștia au afirmat în continuare că Tiluana SRL nu ar fi proiectant, ci producător de tehnologii de epurare a apelor, însăși denumirea acestei companii fiind inclusă la compartimentul „Utilaj tehnologic”. Aceștia au considerat că Tiluana SRL ar fi fost promovată de autoritatea contractantă, ceea ce pare să sugereze că, indiferent de cine ar fi obținut contractul de achiziții publice, aceștia ar fi fost nevoiți să achiziționeze tehnologiile vândute de Tiluana SRL.

Contractul de proiectare a stației de epurare a fost încheiat între Primăria s. Cioburciu și Tiluana SRL la data de 25.08.2014 în baza unei cereri a ofertelor de prețuri. În bazele de date online, printre activitățile Tiluana SRL regăsim „Construcţiile de clădiri şi (sau) construcţii inginereşti, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţiile, consolidările, restaurările”, nu și activitatea de proiectare. În același timp, Tiluana SRL apare ca și distribuitor în Republica Moldova al tehnologiilor companiei lituaniene „August ir Ko”, care produce sisteme de epurare. În condițiile în care Tiluana SRL, ca și proiectant al stației de epurare din s. Cioburciu, r-nul Ștefan Vodă, a inclus în proiect tehnologiile al cărei distribuitor în Republica Moldova este, antreprenorul nu avea altă opțiune decât să procure aceste tehnologii de la Tiluana SRL. Ipotetic, antreprenorul ar fi putut opta pentru alte sisteme echivalente, dar avea nevoie de autorizația Tiluana SRL, care asigura supravegherea de autor a proiectului. 

 

Pentru a afla mai multe despre litigiul dintre Ivis Construct SRL și Tiluana SRL, am solicitat informații pe email de la ambele companii. Deocamdată nu am primit răspunsuri.

Din informația disponibilă pe pagina instanțelor de judecată, aflăm că pe rolul Judecătoriei Chișinău se află o acțiune inițiată în anul 2021 de Tiluana SRL către Ivis Construct privind încasarea datoriei. La un an de la prima ședință, Ivis Construct SRL a depus o acțiune reconvențională către Tiluana SRL. Următoarea ședință pentru examinarea cauzei este stabilită pentru data de 29.03.2023.

Conform prevederilor art. 37 alin. (6) din Legea 131/2015 privind achizițiile publice, în vigoare și la momentul desfășurării procedurii de achiziție, „(6) Specificațiile tehnice nu vor face referinţă la o anumită marcă comercială sau la un anumit agent economic, la un brevet, o schiţă sau un tip de bunuri, de lucrări şi de servicii, nu vor indica o origine concretă, un producător sau un operator economic concret. În cazul în care nu există un mod suficient de exact de expunere a cerinţelor faţă de achiziţie, iar o astfel de referinţă este inevitabilă, caracteristicile vor include cuvintele „sau echivalentul””. În speță, devizele de cheltuieli au făcut totuși referire la compania care comercializează anumite tehnologii/sisteme de epurare. La observația potențialilor ofertanți, denumirea Tiluana SRL a fost exclusă din devizele de cheltuieli. Totuși, specificațiile tehnice pentru utilajul tehnologic au rămas același, iar acestea corespund utilajului tehnologic al cărui distribuitor este Tiluana SRL. Ca și proiectant și supraveghetor de proiect, Tiluana SRL avea capacitatea de a influența antreprenorul să procure utilajele tehnologice al căror distribuitor este. Asta duce la încălcarea principiului asigurării concurenţei şi combaterii practicilor anticoncurențiale în domeniul achiziţiilor publice. Unul dintre efectele denaturării concurenței a fost tergiversarea proiectului cu 4 ani, timp în care locuitorii s. Cioburciu nu a beneficiat de sistemul de epurare de care aveau nevoie.

Acest material este realizat în cadrul proiectului ”Banii Publici sunt și Banii Mei!”, implementat de Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER cu susținerea financiară din partea National Endowment for Democracy (NED).