Blog

Distincţii mai scumpe pentru sistemul penitenciar
Revizii

Distincţii mai scumpe pentru sistemul penitenciar

 

Autor: Julieta Savițchi

 

Administraţia Naţională a Penitenciarelor a comandat recent distincţii speciale pentru a-şi decora angajaţii, în valoare de peste 260 de mii de lei. Acest lucru se întâmplă în condiţiile în care Administraţia Naţională a Penitenciarelor nu dispune de mijloace financiare suficiente pentru a procura produse de igienă personală pentru deţinuţi prevăzute de legislaţie, pastă de dinţi, săpun şi absorbante.

Este vorba 1100 de distincţii: Crucea „Ofițer Emerit” – 200 bucăți; Medalia „Pentru Devotament” – 200 bucăți; Medalia „Pentru Cooperare” – 100 bucăți; Medalia comemorativă „25 de ani de la înființarea sistemului administrației penitenciare” – 600 bucăți. Achiziţia a fost împărţită în patru loturi.

Licitaţia a fost anunţată la 8 iulie, termenul limită de depunere a ofertelor fiind 16 iulie. La licitaţie au participat doi agenţi economici care au prezentat oferte pentru toate trei loturi: Attributum SRL şi Triumf-Motiv SRL. Ultima firmă a prezentat prețuri mai mici pentru toate poziţiile. În unele cazuri cu câteva zeci de mii de lei mai puţin.

Administraţia Naţională a Penitenciarelor însă a desemnat câștigătoare SRL Attributum.

 

 

„Triumf-Motiv” SRL a contestat rezultatele licitaţiei, motivând că „compania „TRIUMF-MOTIV” SRL a oferit suma cea mai favorabilă pentru toate cele 4 loturi în valoare de 188400,00 lei și a îndeplinit toate normele procedurale ale legii. Dar totuși o altă companie „Attributum” SRL a fost recunoscut drept câștigător, care a oferit o sumă pe patru loturi în valoare de 261000,00 lei. Compania „TRIUMF-MOTIV” SRL nu a fost de acord cu decizia grupului de lucru nr. 5/3-2603 din 05.08.2021, motivând că „această decizie încalcă dreptul nostru la tratament egal, imparțialitate și nediscriminare față de toți ofertanții și operatorii economici, conform Legii nr. 131/2015 art. 7 lit. a), lit. h), lit. c) și în conformitate cu procedura de depunere și participare la această licitație, am respectat și îndeplinit toate normele legale de reglementare, inclusiv articolul 26 alin. (1), alin. (2), alin. (3) din Legea nr. 131/2015”, au invocat autorii contestaţiei.

Autoritatea contractantă și-a justificat decizia prin faptul că Triumf-Motiv SRL nu ar fi respectat termenele de executare a contractelor faţă de alţi agenţi economici, iar metalul din mostre nu era de calitatea solicitată. „În sensul solicitării depuse, ofertantul a înștiințat că a furnizat exemple de mostre, fabricate în timp diferit conform contractelor cu alte instituții și că acestea nu sunt confecționate din metal tombac, așa cum a fost cerut în documentația de atribuire a achiziției. La adresarea Administrației Naționale a Penitenciarelor de a prezenta mostrele conforme, operatorul economic a solicitat permisiunea de a-i acorda un termen de 10 – 15 zile pentru producerea și prezentarea mostrelor pentru bunurile ofertate în cadrul procedurii de achiziție. Ținem să menționăm, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (1) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice „autoritatea contractantă are obligația de a stabili în documentația de atribuire orice cerință, criteriu, regulă și alte informații necesare pentru a asigura ofertantului/candidatului o informare completă, corectă și explicită cu privire la modul de aplicare a procedurii de atribuire”, a argumentat autoritatea contractantă.

Agenţia pentru Soluţionarea Contestaţiilor a respins contestaţia reclamantului: „Agenția va respinge pretențiile înainte de către contestator, întrucât reține drept întemeiate acțiunile autorității contractante de a descalifica operatorul economic „TRIUMF-MOTIV” SRL, or, acceptarea ofertei unui operator economic care nu a depus diligența necesară de a se conforma cerințelor documentației de atribuire și, respectiv de a depune în termen mostre conforme, este contrară principiului imparțialității consfințit la art. 7 lit. h) din Legea nr. 131/2015, în măsura în care ceilalți participanți au depus diligența necesară întru prezentarea corespunzătoare a ofertelor”.

 

 

Acest material este realizat în cadrul proiectului ”Banii Publici sunt și Banii Mei!”, implementat de Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER cu susținerea financiară din partea National Endowment for Democracy (NED).