Blog

Evaluarea activității Agenției Naționale de Soluționare a Contestațiilor (ANSC) | IDIS Viitorul
IDIS Viitorul Rapoarte

Evaluarea activității Agenției Naționale de Soluționare a Contestațiilor (ANSC) | IDIS Viitorul

Reformarea sistemului de achiziții publice este necesară pentru a ajusta sistemul național la standardele internaționale și pentru a-l conecta la acquis-ul comunitar, în conformitate cu angajamentele asumate de Republica Moldova concomitent cu ratificarea Acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Un proces eficace de achiziții publice necesită nu numai un cadru legislativ adecvat, ci și un sistem funcțional și eficace de reparație judiciară în interesul tuturor părților care ar putea oferi remedii și soluții adecvate în caz de abateri legislative și încălcări. În urma modificărilor aduse cadrului juridic național privind achizițiile publice, a fost instituit un nou sistem de soluționare a creanțelor, iar Agenția Națională pentru soluționarea creanțelor a fost instituită ca un organism special al administrației publice mandat să soluționeze creanțele legate de procedurile de achiziții publice.

Descarcă evaluarea în limba engleză : Evaluarea activității Agenției Naționale de Soluționare a Contestațiilor (ANSC) | IDIS Viitorul

Sursa: IDIS Viitorul