Blog

Î.M. „Parcul Urban de Autobuze” din nou schimbă autobuzele vechi pe alte autobuze vechi, cu încălcarea legii
Revizii

Î.M. „Parcul Urban de Autobuze” din nou schimbă autobuzele vechi pe alte autobuze vechi, cu încălcarea legii

Autor: AGER

 

Recent, Î.M. „Parcul Urban de Autobuze” a inițiat o achiziție pentru 16 autobuze cu parcurs cu scopul de a „renova” parcul municipal de autobuze.

La solicitarea AGER cu privire la această achiziție am primit următorul răspuns (disponibil aici):

 

 

 

 

Conform informațiilor prezentate, Î.M. „Parcul Urban de Autobuze” și-a propus să achiziționeze autobuze cu parcurs cu următoarele caracteristici și preț:

 

 

 

 

Amintim că acum un an, în cadrul unei proceduri de achiziție de autobuze noi, Primăria mun. Chișinău a refuzat să cumpere autobuze cu clasă ecologică mai mică de EURO 6 pentru nu polua aerul, iar într-un final achiziția a fost anulată din motiv că nu au fost depuse oferte.

Astăzi însă, procurarea a 16 autobuze vechi de 10 ani, și cu un parcurs de aproape jumătate de milion de kilometri fiecare, nu mai este considerată a fi o amenințare la calitatea aerului din municipiu. Aceste inconsecvențe ridică dubii rezonabile cu privire la posibile acte de corupție.

Achiziția dată nu se pliază nici cu planul de reînnoire a parcului rulant al sistemului de transport public din municipiul Chișinău aprobat prin Decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 6/3 din 19/.05.2020, care prevede asamblarea a cel puțin încă 150 de autobuze noi pînă la sfârșitul anului 2023.

Un alt semn de întrebare îl ridică Nota informativă adresată de Î.M. „Parcul Urban de Autobuze” către Consiliul Municipal Chișinău privind achiziția respectivă. Scrisoarea  datează din 9 septembrie 2022, iar în text se indică că specialiștii Î.M. „Parcul Urban de Autobuze” au inspectat autobuzele pînă pe 10 septembrie, fapt ce denotă o operativitate imposibil de imaginat, cînd decizia de achiziție s-a luat chiar pînă a fi finalizată inspectarea autobuzelor.

 

 

 

Î.M. „Parcul Urban de Autobuze” are calitatea de entitate contractantă, în conformitate cu Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale. Achiziția de autobuze cu parcurs este realizată în legătură cu desfășurarea activității întreprinderii în domeniul transporturilor, prin urmare achiziția respectivă este guvernată de Legea nr. 74/2020. Legea prevede că achizițiile sectoriale se efectuează, de regulă, prin licitație deschisă în conformitate cu art. 37, atunci cînd toți operatorii economici interesați au posibilitatea de a depune oferte.

Entitatea contractantă însă a ales să facă achiziția de autobuze cu parcurs prin negocieri fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, fără a asigura concurența și transparența corespunzătoare. Totuși, art. 40 din Legea nr. 74/2020, la care face referire Î.M. „Parcul Urban de Autobuze” în scrisoarea sa, prevede că negocierile fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare pot fi realizate doar în cazurile expres reglementate de lege și anume:

 

 

Situația în care entitățile contractante pot face achiziții prin negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participareAplicabilitatea în cazul achiziției date
a) nicio ofertă sau nicio ofertă adecvată ori nicio candidatură nu a fost depusă ca răspuns la un anunț de participare la o procedură de licitație deschisă, licitație restrânsă, negociere cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare, dialog competitiv sau de parteneriat pentru inovare atâta timp cât condițiile inițiale ale contractului nu au fost modificate în mod substanțial;Nu este aplicabilă, întrucît înainte de această achiziție nu s-a organizat o altă achiziție de autobuze uzate.
b) într-o măsură strict necesară, din motive de maximă urgență ca urmare a unor evenimente imprevizibile pentru entitatea contractantă în cauză, nu se pot respecta termenele pentru procedura de licitație deschisă, licitație restrânsă și de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare. Situațiile invocate pentru a justifica maxima urgență nu trebuie să fie imputabile entității contractante. Entitatea contractantă nu are dreptul de a stabili durata contractului pe o perioadă mai mare decât cea necesară pentru a face față situației de urgență care a determinat aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare;Nu este aplicabilă, întrucît nimic nu a împiedicat entitatea contractantă să inițieze și să procure din timp autobuze în special în contextul planului de reînnoire a parcului rulant al sistemului de transport public din municipiul Chișinău, aprobat încă în 2020, respectiv cel puțin încă de atunci se cunoștea despre problema autobuzelor vechi care circulă în municipiu.
c) din motive tehnice, de creație sau referitoare la protecția drepturilor exclusive, un singur operator economic dispune de bunurile, lucrările și serviciile necesare și nu există o alternativă sau un substitut rezonabil, iar absența concurenței nu este rezultatul unei restrângeri artificiale a parametrilor achiziției.Nu este aplicabilă, întrucît autobuzele achiziționate în mod vădit nu sunt ultimele din lume.
a) aceste bunuri sunt produse numai în scopul cercetării-dezvoltării sau experimentării. Prezenta dispoziție nu se aplică producției cantitative menite să stabilească viabilitatea comercială a bunului sau să amortizeze costurile de cercetare-dezvoltare;Nu este aplicabilă, întrucît autobuzele au fost produse nu pentru cercetare-dezvoltare, ci pentru a fi utilizate în transportul persoanelor.
b) contractul de achiziții se referă la livrările suplimentare efectuate de furnizorul inițial, destinate fie pentru înlocuirea parțială a bunurilor sau a instalațiilor de uz curent, fie pentru extinderea bunurilor sau a instalațiilor existente, dacă schimbarea furnizorului ar obliga entitatea contractantă să achiziționeze un material tehnic cu caracteristici diferite, care duce la incompatibilitate sau la dificultăți tehnice disproporționate de utilizare și întreținere;Nu este aplicabilă, întrucît aceste autobuze nu sunt livrate suplimentar la ceva, iar entitatea contractantă nu a mai achiziționat alte autobuze de la acest furnizor.
c) bunurile ce urmează a fi procurate sunt cotate și achiziționate la o bursă de materii prime;Nu este aplicabilă, căci autobuzele respective nu sunt materii prime și nu sunt cotate la bursă
d) contractul de achiziții se referă la procurarea de bunuri în condiții deosebit de avantajoase, fie de la un furnizor care își încetează definitiv activitățile comerciale, fie de la un administrator al procedurii de insolvabilitate;Nu este aplicabilă, căci furnizorul de autobuze – Andriys Consulting AB din Lindigo Suedia nu își încetează activitatea comercială și nici nu este în procedură de insolvabilitate
e) contractul se referă la achiziții de oportunitate, când este posibil să se achiziționeze bunuri profitând de o ocazie deosebit de avantajoasă, disponibilă pentru un timp foarte scurt, la un preț considerabil mai scăzut decât prețurile practicate în mod normal pe piață.Nu este aplicabilă, întrucît nu este vorba despre o achiziție deosebit de avantajoasă. Prețurile indicate în oferta Andriys Consulting AB nu sunt nici pe departe deosebit de avantajoase.

În urma unei căutări scurte a autobuzelor similare pe un site de specialitate găsim 14 autobuze de același model, cu același an de producere și aproximativ același parcurs din Germania cu prețul de start de 39 900 EUR – https://autoline.info/-/sale/articulated-buses/SOLARIS/14x-Urbino-18-LF-Klima-EURO-5-O-530-G-A23–22072615062263642500

Iart transportarea unui autobuz din Germania spre Moldova nu va costa mai mult de 2000 EUR la un asemenea lot. Respectiv nu putem vorbi despre niște prețuri deosebit de avantajoase.

 

Mai mult, entitatea contractantă nu a justificat că aceste prețuri ar fi deosebit de avantajoase.

 

 

Prin urmare, suntem de părere că Î.M. „Parcul Urban de Autobuze” a recurs ilegal la achiziția de autobuze articulate cu parcurs prin negocieri fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare.

 

 

Acest articol este un produs al proiectului “Monitorizarea achizițiilor sectoriale în Republica Moldova”, desfășurat de A.O. „Asociația pentru Guvernare Efcientă și Responsabilă AGER”, în calitate de beneficiar de sub-grant a proiectului  „Consolidarea integrității în achizițiile publice”. Proiectul este implementat de către Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul”, în parteneriat cu Fondul de Parteneriat pentru Transparență (SUA). Proiectul urmărește susținerea reformelor în domeniul achizițiilor publice în Moldova, care vor spori transparența și corectitudinea achizițiilor publice prin abilitarea cetățenilor de a responsabiliza instituțiile relevante.

Opiniile exprimate în cadrul proiectului și responsabilitatea pentru conținutul acestui produs aparțin autorilor proiectului și nu reflectă neapărat opinia   IDIS „Viitorul” și a donatorului.