Blog

Licitația pentru achiziționarea a 40 de ambulanțe – ANULATĂ
Revizii

Licitația pentru achiziționarea a 40 de ambulanțe – ANULATĂ

 

 

Autor: Olga Diaconu

 

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate (CAPCS) a lansat la 18 martie 2022 o procedură de achiziție de ambulanțe pentru necesitățile IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP) și IMPS SCM Gheorghe Paladii.

La 16 iunie 2022, CAPCS a decis anularea ei pe motivul că oferta depusă de unicul ofertant „Mercurity Trade” SRL nu este conformă și anume:

 

 

 

 

Considerăm această decizie corectă și fundamentată. Odată ce autoritatea contractantă a stabilit anumite cerințe, aceasta urmează să le respecte și să examineze ofertele depuse prin prisma lor. În caz contrar, s-ar admite încălcarea drepturilor altor operatori economici, care nu au depus oferte, deoarece nu puteau livra bunuri conform cerințelor și specificațiilor tehnice ale autorității contractante. Ipotetic, aceștia ar fi putut depune oferte în condiții mai bune, în cazul în care ar fi avut posibilitatea să se abată de la documentația de atribuire.

Pe lîngă observațiile autorității contractante, am depistat că oferta tehnică a “Mercurity Trade” SRL diferă de cerințele expuse de către autoritatea contractantă la următoarele aspecte:

 

 

Bunul solicitat de autoritatea contractantăBunul oferit de către  “Mercurity Trade” SRL
Dispozitiv ECG cu masa de maximum 3,5 kg cu tot cu geanta pentru transportDispozitiv ECG cu masa de 3,9 kg cu tot cu geanta pentru transport
Pulsometru  cu masa de maxim 200 gr fără baterii

 

Pulsometru cu masa de pînă la 250 gr fără baterii

 

 

 

CAPCS a solicitat ca garanția vehiculului să fie pînă la parcurgerea a 200 000 km sau 24 luni, indiferent care va interveni prima. “Mercurity Trade” SRL a indicat în ofertă că producătorul Mercedes acordă o garanție internațională pentru aceleași condiții. Totuși, din momentul procurării vehiculului de la producătorul Mercedes și pînă la momentul livrării către beneficiar ar dura o perioadă de timp pentru instalarea echipamentelor de către EMS Mobile Sistemler. Astfel pe această perioadă se va scurge o parte din termenul garanției, iar la autoritatea contractantă va rămâne un termen mai redus de garanție.

În plus, autoritatea contractantă a solicitat ca ofertantul să ofere beneficiarului contra cost piese de schimb și lucrări după terminarea perioadei de garanție pentru restul perioadei de exploatare. Însă, “Mercurity Trade” SRL a indicat că va face asta pentru o perioadă de minim 7 ani. Astfel, în cazul în care contractul ar fi fost atribuit “Mercurity Trade” SRL, exista riscul că după 7 ani, acest operator economic nu ar mai fi putut oferi piese de schimb și servicii de reparație, iar într-o eventuală lipsă a lor pe piață, beneficiarul nu ar fi putut să repare ambulanțele defectate.

CAPCS a mai solicitat prezentarea ultimului raport financiar/situație financiară, document ce nu a fost prezentat de “Mercurity Trade” SRL. Deși autoritatea contractantă nu a solicitat ca ofertanții să aibă o cifră de afaceri minimă, considerăm că cifra de afaceri mai înaltă corelează cu un risc mai scăzut pentru autoritatea contractantă. În cazul de față, observăm că, deși “Mercurity Trade” SRL își propunea să execute un contract de tocmai 77 955 520 Lei fără TVA în aproximativ jumate de an, conform datelor Biroului Național de Statistică, compania are un capital de doar 14 900 Lei:

 

 

 

 

În acest context, apar semne de întrebare în raport cu capacitatea acestui operator economic, care nu desfășoară activitate economică în mod constant, de a achiziționa ambulanțe de 77 955 520 lei și a le livra autorității contractante. O eventuală falimentare a companiei după livrarea ambulanțelor și încasarea plăților ar duce la imposibilitatea executării obligațiilor de mentenanță pe perioada de garanție și de asigurare cu piese pe întreaga durată de viață a ambulanțelor. Garanția de bună execuție de doar 5% nu acoperă costurile de garanție a ambulanțelor.

Ridică dubii și persoanele din spatele „Mercurity Trade” SRL. Aceasta este deținută, în conformitate cu Registrul de stat al persoanelor juridice de Andrei Furculiță și Vasile Cucu. Conform unei investigații jurnalistice realizate de Ziarul de Gardă, Vasile Cucu a fost administratorul și co-asociatul a 50% din „Autoritate Grup” SRL. Ultima a cîștigat în decembrie 2017 o licitație de achiziție a 69 de ambulanțe desfășurată de CNAMUP. Iar în urma semnării contractului „Autoritate Grup” SRL nu a livrat ambulanțele în termen, motiv din care s-a încercat rezilierea contractului, însă la intervenția Ministrului Sănătății contractul a rămas în vigoare. Mai mult, ambulanțele livrate au început a se defecta în scurt timp după punerea lor în serviciu. Iar Directorul CNAMUP Boris Golovin și unul dintre adjuncții săi Oleg Barbă au fost reținuți pentru depășirea atribuțiilor de serviciu în legătură cu această licitație pentru că au transferat la contul „Autoritate Grup” SRL peste două milioane de Lei, sumă ce urma a fi reținută în calitate de penalitate pentru neexecutarea corespunzătoare a contractului.

Aceasta este deja a doua procedură organizată de CAPCS prin MTender pentru achiziția de ambulanțe. Prima procedură de achiziție a fost organizată în primăvara anului 2021 și a fost anulată. Motivul anulării a fost că “DENIAUTO” SRL, unicul ofertant nu putea să livreze toate ambulanțele pînă la finele anului 2021, după cum s-a solicitat.

 

Considerăm că lipsa de eficiență a procedurilor de achiziție de ambulanțe desfășurate de CAPCS se datorează mai multor factori, dintre care enumerăm:

 

1. Tergiversarea lansării noii proceduri de achiziție

Deși decizia de anulare a licitației a fost luată la 19 iulie 2021, CAPCS a așteptat tocmai pînă la 18 martie 2022 ca să lanseze o nouă procedură de achiziție. Între timp, CNAMUP a rămas fără ambulanțele necesare în perioada pandemică.

Între timp, la ambulanțe crește prețul, odată cu inflația, dar și drept urmare a insuficienței de elemente necesare producerii. Prima ofertă din primăvara anului trecut a fost de 77 800 Eur pe unitate, iar acum s-a oferit 95 326,25 Eur.

 

2. Termenul de livrare a ambulanțelor la a doua licitație, considerat prea scurt de unii potențiali ofertanți

Pentru a doua procedură de achiziție, s-a solicitat un termen de livrare de până la finalul anului 2022. În secțiunea clarificări din sistemul Mtender, observăm că mai mulți operatori economici și-au exprimat opinia că termenul de livrare e prea scurt, iar acest lucru i-a pus în imposibilitate de a depune oferte.

 

 

 

 

 

Pe de altă parte, reprezentanții CAPCS justifică termenul de livrare prin faptul că resursele financiare alocate sunt prevăzute pentru a fi utilizate pe parcursul anului 2022, ceea ce presupune că și bunurile trebuie livrate până în luna decembrie 2022.

Considerăm că acestă situație se datorează parțial tergiversării inițierii procedurii de achiziție. În cazul în care CAPCS ar fi inițiat mai din timp procedura de achiziție, ar fi putut acorda un termen mai mare de livrare, fapt ce ar fi facilitat participarea mai multor operatori economici. Iar concurența mai mare duce la obținerea unor oferte mai avantajoase.

 

3. Estimarea eronată a costului achizițiilor

În cazul ambelor licitații, autoritatea contractantă a estimat eronat costul de achiziție. La licitația de 22 de ambulanțe din 2021, valoarea estimată a fost de 31 050 000 Lei, însă unica ofertă depusă a fost de 36 781 600 Lei, respectiv cu 18,45% mai mult. La licitația curentă de 40 de ambulanțe valoarea estimată a fost de 61 745 600 Lei, iar unica ofertă depusă de “Mercurity Trade” SRL – de 77 955 520 Lei, respectiv este cu 26,25% mai mare decît valoarea estimată.

Este posibil că, dacă autoritatea contractantă ar fi indicat un cost estimativ al achiziției mai mare, mai apropiat de costul de piață, mai mulți operatori economici ar fi depus oferte. Stabilirea unei valori estimative mai mici determină unii operatori economici să nu depună oferte, deoarece nu se pot încadra în bugetul estimat. Pe de altă parte, depunerea unei oferte cu un preț mai mare decît valoarea achiziției este riscantă, or autoritatea contractantă poate oricînd respinge o asemenea ofertă în baza art. 71, alin. (1) lit. d) liniuța a șaptea din Legea nr. 131/2015.

 

4. Specificații tehnice rigide

Autoritatea contractantă a avut de asemenea o abordare rigidă cu privire la specificațiile tehnice. Însăși din motivele de respingere a ofertelor, observăm că diferența dintre specificațiile tehnice stabilite de autoritatea contractantă și abaterile din ofertele depuse nu se referă neapărat la parametri tehnici și de ordin funcțional. Unele dintre aceste abateri se referă la aspectul fizic al bunurilor. La fel, din solicitările de clarificare formulate de operatorii economici cu privire la ambele proceduri de achiziție, unii potențiali ofertanți solicită admiterea unor parametri mai largi pentru elementele ambulanțelor ce urmau a fi procurate, cum ar fi tipul defibrilatoarelor sau saltelelor. Autoritatea contractantă nu a acceptat să opereze modificări conform solicitărilor de clarificare, iar niciun operator economic nu a depus vreo contestație asupra documentației de atribuire.

Refuzul autorității contractante de a examina posibilitatea operării unor modificări ar putea fi cauza pentru numărul foarte redus de oferte depuse, respectiv doar câte una per procedură, și nici acelea conforme. Considerăm necesar ca autoritatea contractantă să reexamineze specificațiile tehnice pentru a stabili care parametri aduc valoare activității beneficiarului și care nu fac decât să restricționeze concurența. Ulterior, acești parametri urmează a fi ajustați astfel încât să ofere posibilitatea unui număr cât mai mare de operatori economici să depună oferte.

 

5. Nedivizarea pe loturi

Deși se achiziționează un singur tip de bunuri, o soluție pentru a stimula concurența putea fi divizarea achiziției pe loturi, pentru a permite operatorilor economici mai mici să participe la achiziție. În contextul în care au existat mai multe solicitări de clarificări în care operatorii economici au indicat că piața materiei prime este cu probleme și că în termenele indicate este foarte greu de livrat o cantitate atît de mare de ambulanțe, autoritatea contractantă putea face uz de prevederile art. 39 din Legea nr. 131/2015.

 

Ne exprimăm speranța că, la organizarea unei noi proceduri de achiziție, autoritatea contractantă va ține cont de problemele cu care s-a confruntat în cadrul procedurilor precedente de licitație și va depune diligența necesară pentru a le evita pe viitor. Planificarea și desfășurarea eficientă a achiziției este cel mai important factor pentru a putea încheia un contract avantajos de achiziție a ambulanțelor.

 

 

Acest material este realizat în cadrul proiectului ”Banii Publici sunt și Banii Mei!”, implementat de Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER cu susținerea financiară din partea National Endowment for Democracy (NED).