Blog

Lupta MAZ și Isuzu pentru cele 100 de autobuze continuă
Revizii

Lupta MAZ și Isuzu pentru cele 100 de autobuze continuă

 

Autor: Diaconu Olga

 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor a dispus anularea deciziei Primăriei mun. Chișinău de atribuire a contractului de achiziție pentru 100 de autobuze companiei MAZ. Conform constatărilor ANSC, operatorul economic desemnat câștigător nu și-a confirmat, prin documentele justificative anexate la ofertă, informația tehnică specificată în Formularul F4.1, ceea ce determină necorespunderea acesteia.

Pornind de la documentația de atribuire în procedura de licitație nr. ocds-b3wdp1-MD-1614258987702, autoritatea contractantă și-a propus să achiziționeze autobuze cu capacitatea de 100 de pasageri. Totodată, autobuzele urmau să fie dotate cu trapă mecanică rabatabilă pentru accesul persoanelor cu mobilitate redusă și cu sistem de aer condiționat.

 

 

 

 

În rezultatul evaluării ofertelor, a fost desemnată câștigătoare oferta depusă de OAO „MAZ”, care indicase că autobuzele din oferta sa aveau capacitatea de 102 pasageri și erau dotate cu echipamentele solicitate de primăria mun. Chișinău.

Decizia de atribuire a contractului de achiziție a fost contestată de „Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi vs Ticaret Anonim Sirketi”, care a invocat că autobuzele din oferta MAZ nu au capacitatea solicitată de autoritatea contractantă de 100 de pasageri, deși în oferta depusă de MAZ este indicat că autobuzele au capacitatea de 102 pasageri. Alegațiile Isuzu se bazează pe un certificat de omologare prezentat de OAO „MAZ”, care ar atesta că autobuzele din ofertă au capacitatea de 100 de pasageri, fără a include 1 pasager în scaun cu rotile. Pe de altă parte, reprezentanții Isuzu au mai raportat masa maximă admisibilă a unui autobuz MAZ conform certificatelor prezentate, de 18 000 kg, la masa autobuzului gol, de 11 125,9 kg (conform raportului de testare SORT 1, 2 și 3), plus masa unui rezervor plin cu 300 litri (252 kg) și masa dispozitivului de aer condiționat (aproximativ 225 kg). Conform calculelor reprezentanților Isuzu, ar rămâne disponibile circa 6573,5 kg pentru pasagerii ce ar urma a fi transportați cu autocarul. Raportându-le  la masa medie de 68 kg, conform reglementărilor europene, se obține o valoare de 96,66 pasageri care ar putea fi transportați cu autobuzul (6 573,5 kg ÷ 68 = 96,66). Astfel, potrivit argumentelor reprezentanților Isuzu, autobuzele MAZ nu ar corespunde criteriului de capacitate maximă de cel puțin 100 pasageri, ceea ce ar constitui un temei de descalificare a ofertei MAZ.

 

Reprezentanții MAZ au susținut, pe de altă parte, că autobuzele MAZ corespund criteriului capacitate minimă de 100 de pasageri. Cu privire la argumentul că valoarea de 100 de pasageri din certificatul de omologare nu ar include și 1 pasager cu mobilitate redusă în scaun cu rotile, reprezentantul MAZ a susținut că din documentația de atribuire reiese cerința privind „trapă mecanică, rabatabilă pentru accesul persoanelor cu mobilitate redusă”, dar că nu se specifică că în calculul la determinarea capacității totale de pasageri urmează a fi inclusă o persoană cu mobilitate redusă. Aceștia mai explică că specificul funcționării transportului de călători nu permite luarea în considerare a tuturor opțiunilor posibile pentru umplerea interiorului autobuzului, respectiv că autoritatea contractantă, la punctul 1.4 din caracteristicile tehnice FDA, a indicat „Capacitatea totală, pasageri”, fără a se accentua asupra faptului dacă autobuzul trebuie să aibă o capacitate de pasageri, dintre care un pasager cu mobilitate redusă, deoarece este imposibil de prezis exact câți pasageri din autobuz vor cântări 68 kg, cîți cântăresc mai mult sau mai puțin, câți copii sunt (inclusiv în cărucioare), câți pasageri cu mobilitate redusă. 

Referitor la calculele efectuate de reprezentanții Isuzu, reprezentanții MAZ au afirmat că în certificatul de tip se indică că masa autobuzelor MAZ 203016 se cuprinde între 10860 – 11160 kg (Macca транспортного средства в снаряженном состоянии, кг). Astfel, pentru autobuzele MAZ 203016 cu completare maximă și cu masă maxim permisă (11160 kg), numărul de pasageri admisibil este: (18000-11160)/68 = 100,58 (deci ar fi 100 de locuri).

 

În cadrul ședinței din 19.05.2021, reprezentanții Primăriei mun. Chișinău au afirmat că în calculul capacității autobuzelor de 100 de persoane ar urma a fi inclusă și 1 persoană cu mobilitate redusă urmează a fi inclusă în calcul la determinarea capacității totale de pasageri. Aceștia au afirmat că „Modelul autobuzului conform Certificatului de Conformitate Nr. TCBYEBY.117.00028.P2 este G (28 locuri scaun și 96 total pasageri, dat fiind faptul că este inclus sistemul de aer condiționat și locul pentru persoane cu mobilitate redusă”. Totuși, grupul de lucru, în cadrul clarificărilor acestui aspect, a considerat ca abatere neînsemnată numărul total maxim de pasageri al autobuzului ofertat de MAZ, raportat la cerința autorității contractante de minim 100 pasageri. 

 

Prin Decizia nr. 03D-340-21 din 03.06.2021, ANSC a constatat că oferta MAZ ar fi lipsită de fermitate, având în vedere și faptul neprezentării documentelor tehnice care să confirme expres masa autobuzului ofertat pentru procedura de achiziție publică litigantă, reieșind din echipamentul solicitat de către primăria municipiului Chișinău cu care să fie dotat autobuzul (sistem de aer condiționat, rezervor-300 l, trapă mecanică rabatabilă pentru accesul persoanelor cu mobilitate redusă). ANSC nu a reținut nici argumentul MAZ referitor la posibilitatea configurării/individualizării autobuzelor pentru a corespunde exact cerințelor autorității contractante, pe motiv că această posibilitate a fost exclusă odată solicitat în documentația de atribuire drept document obligatoriu „certificat de conformitate” – un document care atestă că un produs identificat corespunzător a fost supus procedurilor de evaluare a conformităţii şi că, la momentul evaluării, produsul este conform cerinţelor specificate aplicabile.

Date fiind constatările menționate, ANSC a dispus anularea deciziei de atribuire și reevaluarea ofertei MAZ în sensul constatării neconformității acesteia. În consecință, autoritatea constantantă, după respingerea ofertei MAZ, urmează să treacă la evaluarea următoarei oferte – cea depusă de Isuzu. În cazul în care autoritatea contractantă va considera conformă oferta depusă de Isuzu, aceasta ar putea fi desemnată câștigătoare.

 

Nu este exclus că și oferta Isuzu ar putea fi considerată neconformă din motive asemănătoare celor de respingere a ofertei MAZ. Conform unor cataloage disponibile online pentru autobuzele din oferta Isuzu, la care face referire și reprezentantul MAZ, reieșind din decizia ANSC, capacitatea autobuzelor Isuzu ar fi de 107 pasageri. Luând în calcul 1 pasager în scaun cu rotile, capacitatea acestuia se reduce la 99 de pasageri, sub cerințele minime stabilite de autoritatea contractantă. 

 

 

 

 

Pe de altă parte, nici documentele tehnice din oferta depusă de Isuzu nu demonstrează cu fermitate că autobuzele Isuzu ar dispune de o capacitate de 100 de pasageri cu luarea în considerare a unui scaun cu rotile. Pe certificatul de conformitate prezentat de Isuzu este aplicată inscripția „SAMPLE”, ceea ce se traduce ca „mostră”. Prin urmare, nu este foarte clar dacă acesta reprezintă un act ce poate fi luat în considerare la evaluarea ofertei.