Blog

Municipiul Chișinău renovează parcul urban cu autobuze uzate
Revizii

Municipiul Chișinău renovează parcul urban cu autobuze uzate

La data de 1 aprilie 2021, Î.M. „Parcul urban de autobuze” a inițiat procedura de achiziții publice cu nr. ocds-b3wdp1-MD-1617283337130 pentru achiziția de autobuze cu parcurs în valoarea totală de 50 milioane lei. Parcul urban de autobuze își propune să procure autobuze de pînă la 10 ani vechime și cu un parcurs de pînă la 500 mii de km.

Utilitatea acestei procedure este sub semnul întrebării, întrucît schimbarea unor autobuze vechi pe alte autobuze vechi ar putea avea drept principal efect cheltuirea banilor publici, nu și remedierea problemelor transportului public din municipiu.

Pe lîngă factorul lipsei de rezonabilitate, licitația de autobuze uzate se mai remarcă și prin pericolul sporit de corupție din următoarele considerente luate în ansamblu:

  1. Î.M. „Parcul urban de autobuze” va accepta și oferte care nu corespund cerințelor din anunțul de participare, deși prioritate va fi acordată ofertelor care corespund cu criteriile specificate în anunț. Astfel, vor putea fi procurate orice fel de autobuze, de orice vechime.
  2. Nu s-a inclus nicio cerință privind capacitatea economică şi financiară, capacitatea tehnică şi profesională a operatorilor economici și nici standarde de asigurare a calității. În aceste condiții, la licitație poate participa orice persoană/întreprindere, fără experiență și capacitate în domeniul comercializării autobuzelor.
  3. Nu se cere garanție pentru ofertă, garanție pentru buna execuție a contractului și nici certificat de garanție a autobuzelor. Lipsa garanțiilor va absolvi ofertanții de orice răspundere, iar în cazul defecțiunilor, nimeni nu se va face vinovat.
  4. Criteriul de evaluare al ofertelor este unul foarte vag (cea mai bună ofertă tehnico-economică) și lasă o marjă de discreție foarte mare grupului de lucru.
  5. Nu este specificată cantitatea de autobuze ce urmează a fi achiziționată.
  6. Procedura de achiziții este organizată în afara cadrului legal al Legii nr. 131 privind achizițiile publice, în baza excepțiilor de la art. 5. Astfel, operatorii economici interesați nu pot contesta nici documentația de atribuire și nici decizia de atribuire.

În contextul factorilor de risc enumerați, procedura de achiziții în cauză creează premise pentru corupție. Marja de discreție foarte mare a grupului de lucru, lipsa organismului de control și criteriile simple și vagi de selecție creează premise pentru aranjarea achiziției și atribuirea unor contracte ofertanților “doriți”. Acest lucru este facilitat și de faptul că pot fi propuse oferte alternative, iar grupul de lucru poate accepta mai multe oferte. Iată de ce considerăm că licitația respectivă trebuie să fie anulată.

Banii Î.M. „Parcul urban de autobuze” trebuie cheltuiți pentru îmbunătățirea condițiilor transportului public și nu pentru scheme de corupție și achiziționarea mijloacelor de transport vechi.

Amintim că Primăria mun. Chișinău evaluează acum ofertele pentru o altă licitație de 100 de autobuze noi.

 

 

Acest material este realizat în cadrul proiectului ”Banii Publici sunt și Banii Mei!”, implementat de Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER cu susținerea financiară din partea National Endowment for Democracy (NED).