Blog

(Ne) transparența achizițiilor din educație
Revizii

(Ne) transparența achizițiilor din educație

Autor: Ala Revenco

Conform datelor Bugetului pentru cetățeni 2021, în Republica Moldova, în domeniul educației activează 3064 instituții de învățământ, inclusiv 1183 școli, 1410 grădinițe, 22 școli-internat, 39 colegii, 44 școli profesionale și 16 universități. Pentru dotarea și asigurarea funcționării instituțiilor din domeniul educațional, anual se alocă resurse financiare considerabile, dar transparența gestionării banilor alocați pentru educație, este una foarte scăzută.

Chiar dacă domeniul achizițiilor publice are un cadru legal și instrumente (sistemul MTender, rapoarte, dări de seamă, lista contractelor atribuite, etc.) care au drept scop să asigure transparența procedurilor de achiziționare a bunurilor, lucrărilor și serviciilor de către instituțiile publice, totuși, în domeniul educațional acestea sunt neglijate, iar situațiile când informația privind achizițiile publice este fragmentară, insuficientă sau chiar total lipsă, sunt des întîlnite la autoritățile și instituțiile educaționale publice.

Lipsa de transparență pornește chiar de la organulu ierarhic superior  – Ministerul  Educației și Cercetării  (anterior Ministerul Educației, Culturii și Cercetării – MECC). Pe pagina web a Ministerului https://mecc.gov.md/ro, la rubrica Achiziții Publice nu găsim informații despre contractele din bani publici, iar anumite informații le găsim dispersate la subrubricile meniului Transparență. Totuși, datele prezentate nu sunt nici complete și nici corespunzătoare cerințelor legale, aici menționăm lipsa următoarelor documente, obligatorii pentru publicare pe pagina web, conform Hotărârea Guvernului  nr. 10 din 20.01.2021:

  • lipsesc planurile modificate de achiziții publice, fiind publicate doar planurile de achiziții inițiale (pentru anii 2016-2021);
  • lipsesc rapoartele semestriale și anuale de monitorizare a contractelor de achiziții publice (pentru anii 2016-2020).

 

 

 

 

 

 

 

 

Aici mai menționăm și lipsa informațiilor despre darile de seamă anuale privind contractele de achiziţii publice de valoare mică, publicarea cărora nu este o obligativitate dar o bună practică, autoritățile contractante  dispunând de informații în acest sens.

Lipsa de transparență, dar și alte nereguli la capitolul achiziții publice sunt confirmate și prin constatările expuse în rapoartele Curții de Conturi din luna decembrie 2020 și septembrie 2021. E relevant faptul că neregulile depistate nu se opresc doar la nivelul MECC, dar se regăsesc și la entitățile aflate în subordinea directă a ministerului.

 

 

 

 

Conform Raportului auditului conformității achizițiilor publice în cadrul sistemului Ministerului Educației, Culturii și Cercetării în anul 2020 aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.54 din 28.09.2021, în anul 2020, MECC și entitățile din subordine au efectuat achiziții în sumă totală de 608,3 mil. lei, din care achiziții de valoare mică și până la 10,0 mii lei – în sumă de 291,5 mil. lei, sau 47,9 % din achizițiile totale.

 

 

 

 

Totodată, auditul constată nedeclararea de către instituțiile bugetare a unor procurări/cheltuieli în sumă de 108,21 mil. lei. Cele indicate denotă lipsa unei evidențe conforme a procurărilor, clasificarea incorectă a acestora și, respectiv, lipsa transparenței achizițiilor publice.

 

 

De asemenea, se relevă că circa 52 % din procurări (205,75 mil.lei, din 396,02 mil.lei) au fost efectuate fără aplicarea procedurilor reglementate de Legea nr.131/2015, ceea ce indică netransparența și, respectiv, riscul ineficienței achizițiilor efectuate.

 

Informații privind achizițiile efectuate de MECC și entitățile din subordine în anul 2020

IndicatoriTotalEntități bugetareEntități autogestiune
nr.mil.lei%nr.mil.lei%nr.mil.lei%
Total, achiziții11.919608,32100,04.691287,81100,07.228320,51100,0
Total, contracte atribuite (fără valoare mică)1.161316,8152,1727190,2766,1434126,5439,5
NFP63789,1514,755878,7727,47910,383,2
LP114112,7218,54285,4729,77227,258,5
COP25253,418,86212,794,419040,6212,7
CS ACD15861,5310,16513,244,69348,2915,1
Valoare mică6.066272,7244,82.47892,1332,03.588180,5956,3
Achiziții de până la 10,0 mii lei4.69218,793,11.4865,411,93.20613,384,2
Valoarea procurărilor reieșind din datele din Raportul FD 44 pe anul 2020396,02
din care, fără servicii comunale367,82
Procurări netransparente205,75
Procurări nedeclarate108,21

 

 

În raport mai sunt menționate și alte nereguli, precum:

  • planificarea defectuoasă a achizițiilor publice, care a determinat admiterea deficiențelor la etapa de selectare și atribuire a contractelor de achiziție, fiind divizate achizițiile, neasigurându-se transparența și eficiența procedurilor efectuate;
  • neexecutarea obligațiunilor de monitorizare a contractelor de achiziţii publice și de raportare a rezultatelor, fapt ce determină admiterea unor neconformități la executarea contractelor și neaplicarea de către entități a măsurilor de constrângere, cu impact asupra recepției și dării în exploatare a obiectelor de investiții, neraportarea achizițiilor efectuate etc.;
  • neasigurarea executării recomandărilor înaintate prin Hotărârea Curții de Conturi nr.73 din 22.12.2020 cu privire la Raportul auditului conformității achizițiilor publice în cadrul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării și la unele entități din subordine. Din 14 recomandări înaintate, 4 recomandări au fost parțial executate, iar 10 – neexecutate.

În concluzie, constatăm că persoanele responsabile din cadrul Ministerul Educației, Culturii și Cercetării nu au respectat cerințele cadrului legal privind asigurarea transparenței achizițiilor publice, o astfel de abordare fiind transmisă și instituțiilor din subordine, fapt care a afectat transparența, eficiența și corectitudinea utilizării banilor publici, destinați domeniului educațional.

 

 

 

Acest material este realizat în cadrul proiectului ”Banii Publici sunt și Banii Mei!”, implementat de Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER cu susținerea financiară din partea National Endowment for Democracy (NED).