Blog

Netransparența proiectului de eficientizare energetică a clădirilor publice din mun. Chișinău
Revizii

Netransparența proiectului de eficientizare energetică a clădirilor publice din mun. Chișinău

 

Autor: Diaconu Olga

 

Legea achizițiilor publice nr. 131/2015 prevede o serie de excepții pentru care aceasta nu se aplică. Printre ele sunt și achizițiile realizate conform procedurilor specifice ale donatorilor sau organizațiilor care oferă cedite. De obicei asemenea proceduri sunt reglementate doar de normele interne ale organizațiilor respective. Cu regret, unele autorități contractante interpretează excepțiile de la Legea 131/2015 în sens că aceste achiziții pot fi realizate netransparent și ineficient. Lipsa unor reglementări naționale pentru aceste proceduri de achiziții facilitează comiterea unor fraude de proporții. 

Un exemplu de netransparență este proiectul „Eficiența energetică (EE) și reabilitarea termică a clădirilor din Chișinău”, pentru care Primăria mun. Chișinău a contractat 2 credite de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și respectiv Banca Europeană de Investiții (BEI). În cadrul proiectului menționat, urmează a fi reabilitate termic 6 grădinițe, 14 licee și 3 spitale din mun. Chișinău. Primăria mun. Chișinău nu este însă foarte transparentă nici în procesul de desfășurare a achizițiilor și lucrărilor pentru care a fost contractat creditul. Procedurile de achiziții nu se desfășoară în sistemul MTender, ci pe platforma BERD, unde sunt publicate un set limitat de acte, din care nu reiese cantitatea de lucrări, nici sumele alocate pentru eficientizarea energetică a fiecărei instituții publice în parte. Actele sunt disponibile pe platformă doar pe perioada de depunere a ofertelor. Ofertele nu sunt publicate, ci doar denumirea operatorului economic câștigător sau care conduce consorțiul desemnat câștigător.

Recent, am solicitat de la Primăria mun. Chișinău lista instituțiilor care au fost selectate pentru a fi reabilitate în cadrul proiectului și, respectiv, sumele alocate pentru fiecare instituție în parte, devizele locale cu indicarea costurilor lucrărilor, pentru fiecare instituție, graficul executării lucrărilor pentru fiecare instituție ce urmează a fi reabilitată și lista agenților economici contractați și subcontractați pentru realizarea lucrărilor în cadrul proiectului.

 

Primăria mun. Chișinău a oferit un răspuns destul de evaziv la solicitarea de informații. Scrisoarea conține numai informații cu privire la lista instituțiilor și sumele alocate per lot. Cu referire la devizele locale solicitate, reprezentantul primăriei mun. Chișinău a menționat că acestea urmează a fi elaborate de antreprenorii contractați. Potrivit reprezentantului primăriei, documentația de licitație nu a inclus și devizele locale, deoarece obiectul contractului nu ar fi achiziția de lucrări, ci achiziția de servicii de proiectare și construcții. Primăria nu ne-a pus la dispoziție volumele de lucrări și sumele alocate per instituție.

 

 

Deoarece informația oferită de Primăria mun. Chișinău este incompletă, am solicitat repetat remiterea informațiilor privind volumele de lucrări și sumele alocate pentru fiecare instituție. Deocamdată, nu am recepționat un răspuns la a doua solicitare.

După solicitarea de informații din partea AGER, Direcția Generală Educație Tineret și Sport a făcut disponibile unele informații despre etapa de realizare a lucrărilor. Pe pagina DGETS a fost publicat un comunicat referitor la ședința de lucru pentru asigurarea progresului lucrărilor de reparație privind implementarea Proiectului investițional „Eficiența energetică și reabilitarea termică a clădirilor instituțiilor publice din municipiul Chișinău”, care s-a desfășurat la data de 16 iulie 2021, în sala de ședințe a CMC.

Comunicatul de pe pagina DGETS mai conține un atașament referitor la progresul lucrărilor de eficientă energetică, disponibil la acest link. Documentul conține informații cu privire la progresul executării lucrărilor și valorificării resurselor pentru 5 grădinițe (din 6) și 8 licee (din 14), precum și termenele stabilite. Totuși acesta nu conține informații cu privire la volumul de lucrări pentru fiecare dintre aceste 13 instituții și nicio informație despre celelalte 7 instituții de învățământ. Referitor la lucrările de eficientizare energetică a spitalelor publice, informații în acest sens nu au fost publicate.

 

 

Rezultate urmărite drept urmare a implementării proiectului

Ca urmare a desfășurării lucrărilor de eficiență energetică, autoritatea contractantă urmărește reducerea consumului de energie electrică la obiectivele incluse în lista instituțiilor beneficiare. Datele din tabel au fost preluate din cerințele generale și cerințele specifice din documentația de licitație publicate pe platforma BERD. Informația despre consumul de energie a fost preluată așa cum a fost indicată în documentele menționate, fie în Euro, lei sau în kWh. În coloana din dreapta am menționat despre alte lucrări relevante în contextul eficientizării energetice, care au avut loc în ultimii 10 ani la o parte din instituții, conform informațiilor din cerințele generale și specifice, dar și din alte informațiile publicate pe pagina Agenției Achiziții publice. Este de menționat că, din documentația de licitație reiese că la majoritatea obiectivelor a avut loc schimbarea ușilor și geamurilor, dar, în multe cazuri, calitatea acestora este sub cea admisibilă. Prin urmare, pe alocuri, este recomandată schimbarea lor repetată.

 

 

Instituția Consumul anual de energie Obiective de economisire  Alte lucrări realizate în ultimii ani
1. IMSP V. Ignatenco Consum de energie electrică mediu anual 2016 – 2018 – 79722,14 Euro;

Consum de energie termică mediu anual 2013 – 2015 – 80865,47 Euro;

Consum de energie pentru încălzirea apei – 7825,33 Euro

Energie electrică: 10%

Energie termică: 20%

Începând cu anul 2014, au fost realizate lucrări de reabilitare termică a clădirii prin repararea acoperișului, izolarea termică a fațadei, înlocuirea ușilor și geamurilor etc.
2. Spitalul Sfânta Treime Consum de energie electrică mediu anual – 3 612 152 MDL

Consum de energie termică mediu anual 2016 – 2017 – 3 171 847 kWh

Cost actual pentru energie termică – 2 893 432 MDL

Energie electrică: 25%

Energie termică: 30%

În anii 2017 – 2018 au mai fost realizate lucrări de înlocuire a geamurilor și ușilor și de reparație a acoperișului.
3. IMSP SCM nr.1

Blocul K (Centrul de Perinatologie) 

Blocul O (Centrul Pediatric Neonatal)

Consum de energie electrică mediu anual – 48,545 Euro

Consum de energie termică mediu anual 2016 – 2017 – 76,027 Euro

Consum de energie electrică mediu anual – 21,869 Euro

Consum de energie termică mediu anual 2016 – 2017 – 39,087 Euro

 

 

Energie electrică: 7%

Energie termică: 40%

 

 

Energie electrică: 5%

Energie termică: 40%

4. Liceul Teoretic Sportiv „Gloria”, str. Teilor 7 Consum de energie electrică mediu anual 2015 – 2017 – 12 012,14 Euro

Consum de energie termică mediu anual 2015 – 2017 – 88673,81 Euro

Energie electrică: 20 %

Energie termică: 35%

5. Liceul “George Meniuc” Consum de energie electrică mediu anual 2016 – 2017 – 9 493 Euro

Consum de energie termică mediu anual 2016 – 2017 – 968 588 kWh

Energie electrică: 25%

Energie termică: 40%

6. Liceul “Petru Rares, str. Nicolae Costin Str., 63-A Consum de energie electrică mediu anual 2016 – 2017 – 14 443 Euro

Consum de energie termică mediu anual 2016 – 2017 – 583 520 kWh

Energie electrică: 30%

Energie termică: 40%

În ultimii ani, au fost înlocuite majoritatea ferestrelor și ușilor
7. „Gimnaziul internat #3”, Casu st., 10 Consum de energie electrică mediu anual 2016 – 2017 – 7949 Euro

Consum de energie termică mediu anual 2016 – 2017 – 24 516 Euro

Energie electrică: 25%

Energie termică:40%

În ultimii ani, au fost parțial (60%) înlocuite ferestrele și ușile, parțial iluminare LED
8. Liceul Teoretic Nicolae Gogol, str. Sciusev, 90 Consum de energie electrică mediu anual 2015 – 2017 – 19329,03 Euro

Consum de energie termică mediu anual 2017 – 2017 – 43785,09 Euro

Energie electrică: 15%

Energie termică: 25%

9. Liceul “Onisifor Ghibu” Consum de energie electrică mediu anual 2015 – 2017 – 9 970 Euro

Consum de energie termică mediu anual 2017 – 2017 – 567 173 kWh

Energie electrică: 25%

Energie termică:35%

10. Liceul Petru Rareș Consum de energie electrică mediu anual 2016 – 2017 – 14443 Euro;

Consum de energie termică mediu anual 2013 – 2015 – 583520 kWh;

Energie electrică: 30%

Energie termică: 40%

11. Liceul „Nicolae Sulac”, str. Grenoble 108 Consum de energie electrică mediu anual 2015 – 2017 – 9449,86 Euro;

Consum de energie termică mediu anual 2015 – 2017 – 36 481,08 Euro;

Energie electrică: 25%

Energie termică: 35%

Lucrări EE în ultimii 10 ani:

53% din ferestre și uși au fost înlocuite cu PVC, dar calitatea acestora este necorespunzătoare, acoperiș de metal

12. Liceul „VASILE ALECSANDRI”, str. Mazililor 34A Consum de energie electrică mediu anual 2016 – 2018 – 3472,22 Euro;

Consum de energie termică mediu anual 2016 – 2018 – 28122,39 Euro;

Energie electrică: 35%

Energie termică: 25%

parțial au fost înlocuite ușile și ferestrele; parțial iluminare LED;
13. Liceul „Elena Alistar”, Bd. Decebal 74/1 Consum de energie electrică mediu anual 2015 – 2017 – 8042,56 Euro;

Consum de energie termică mediu anual 2015 – 2017 – 25008,50 Euro;

Energie electrică: 40%

Energie termică: 20%

Lucrări în ultimii 10 ani:

au fost înlocuite ușile și ferestrele în proporție de 99%;

parțial iluminare LED;

14. Liceul „B.P. Hasdeu”, str. N. Zelinski 36/4 Consum de energie electrică mediu anual 2015 – 2017 – 9121,03 Euro;

Consum de energie termică mediu anual 2015 – 2017 – 40012,21 Euro;

Energie electrică: 45%

Energie termică: 30%

Lucrări în ultimii 10 ani:

au fost înlocuite ușile și ferestrele în proporție de 99%;

parțial iluminare LED;

15. Liceul „Vasile Lupu”, str. Ungureanu 17 Consum de energie electrică mediu anual 2013 – 2015 – 6,413 Euro;

Consum de energie termică mediu anual 2013 – 2015 – 17.439 Euro;

Energie electrică: 10%

Energie termică: 45%

16. Liceul „Natalia Dadiani 1”, str. Calea Ieșilor 21 Consum de energie electrică mediu anual 2016 – 2017 – 5 804 Euro;

Consum de energie termică mediu anual 2013 – 2015 – 577 369 kWh;

Energie electrică: 45%

Energie termică: 40%

în ultimii 10 ani, au fost înlocuite aproape total geamurile și ușile vechi cu geamuri și uși PVC;
17. Liceul „Natalia Dadiani 2”, str. Truseni 3 Consum de energie electrică mediu anual 2016 – 2017 – 3 423 Euro;

Consum de energie termică mediu anual 2013 – 2015 – 289 560 kWh;

Energie electrică: 45%

Energie termică: 40%

în ultimii 10 ani, au fost înlocuite aproape total geamurile și ușile vechi cu geamuri și uși PVC;
18. Liceul „Vasile Vasilache”, str. Corobceanu, 6 Consum de energie electrică mediu anual 2016 – 2017 – 8 271 Euro;

Consum de energie termică mediu anual 2013 – 2015 – 540,032 kWh;

Energie electrică: 40%

Energie termică: 35%

în ultimii 10 ani, au fost înlocuite total geamurile și ușile vechi cu geamuri și uși PVC

 

 

 

Riscuri posibile

Atingerea obiectivelor de economie de energie termică și electrică propuse sunt condiționate de realizarea calitativă a lucrărilor de eficientizare energetică a clădirilor publice. Factorii care ar putea afecta negativ calitatea lucrărilor sunt neincluderea unor lucrări cu impact pentru asigurarea eficienței energetice a clădirilor  în cerințele generale și specifice. După cum am menționat mai sus, nu au fost elaborate devize locale înainte de contactarea operatorilor economici care vor efectua lucrările. Prin urmare, antreprenorii au o doză de discreție în includerea sau neincluderea unor lucrări în proiectele de execuție. De asemenea, un alt factor de risc este creșterea prețurilor la materialele de construcție utilizate și pentru lucrări. Majorarea eventuală a costurilor nu poate determina majorarea sumelor de care poate beneficia autoritatea contractantă, respectiv, antreprenorii contractați ar putea fi tentați să reducă volumul lucrărilor. 

 

 

Planificarea resurselor financiare pentru executarea lucrărilor de eficientizare energetică

Pentru realizarea acestui proiect, Primăria mun. Chișinău a luat două credite, de câte 10 milioane de Euro fiecare, de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și, respectiv, de la Banca Europeană de Investiții, precum și un grant de 5 milioane de Euro, acordate pentru eficiența energetică și pentru izolarea termică a clădirilor din mun. Chișinău. 

Printre fișierele de pe pagina Primăriei mun. Chișinău am găsit un document word al contractului dintre Primăria mun. Chișinău și BERD, cu mențiunea „versiunea semnată”. Documentul este disponibil la acest link https://www.chisinau.md/public/files/anul_2017/comisii/buget28/Contract_de_finantare_BERD_si_PMC_vers._Ro.docx.

Dacă rezumăm condițiile contractului, reiese că primăria se angajează să plătească 5% dobândă + 1,8% taxe și comisioane de administrare a creditului + rata interbancară pe care o stabilește BERD la discreția sa. Contractul mai stabilește și o dobândă de default pentru sumele neplătite la timp în sumă de 2% anual, plus dobânda și taxele de bază. În caz că anulează parțial sau total părțile nevărsate ale împrumutului, municipalitatea trebuie să plătească cel puțin 500 000 Euro taxe de angajament și taxe de anulare de 0.125% din suma de bază a Împrumutului ce se anulează. 

Nu cunoaștem suma exactă a dobânzilor și taxelor plătite de municipalitate pentru deservirea creditelor contractate pentru realizarea proiectului de eficiență energetică. Totuși Deciziile Consiliului Municipal Chișinău pentru aprobarea bugetului pentru ultimii ani ne oferă unele indicii cu privire la sumele preconizate spre a fi plătite cu titlu de dobânzi, taxe și comisioane.

Aceste date se regăsesc în anexele care se referă la estimarea cheltuielilor destinate pentru achitarea și deservirea împrumuturilor contractate și a garanțiilor. Pentru anii 2017 – 2021, situația apare în felul următor:

Anul  Contractul de împrumut Nr. 47899 din 06.12.2016, în valoare de 10 milioane de Euro, încheiat cu BERD pentru eficiență energetică și izolarea termică a clădirilor publice din mun. Chișinău Contractul de împrumul Nr. F1 N 85 900 din 16.11.2017, în valoare de 10 milioane de Euro, încheiat cu BEI  pentru eficiență energetică și izolarea termică a clădirilor publice din mun. Chișinău Decizia CMC 
Sume aprobate pentru rambursarea împrumutului (mii Euro) Sume aprobate pentru deservirea creditului (dobânzi, taxe, comisioane către creditor) (mii Euro) Sume aprobate pentru rambursarea împrumutului (mii Euro) Sume aprobate pentru deservirea creditului (dobânzi, taxe, comisioane către creditor) (mii Euro)
2017 99,6 Decizia CMC nr. 5/2 din 17.05.2017
42018 202,0 195,0 Decizia CMC nr. 15/1 din 22.12.2017
2019 88,0 131,3 Decizia CMC nr. 9/4 din 19.12.2018
2020 93,1 111,2 76,3 Decizia CMC nr. 6/4 din 26.12.2019
2021 229,3 156,3 124,0 Decizia CMC Nr. 25/4 din 29.12.2021

 

 

Concluzii

Faptul că Primăria beneficiază de credite oferite de BERD, sau de BEI, sau orice altă instituție internațională reputabilă, nu exclude principiile de bază privind utilizarea banilor publici – eficiența și transparența. Mai mult, contractarea unor credite presupune și asumarea restituirii creditului, dobânzilor, taxelor de administrare și altor sume prevăzute de contract, obligații ce vor fi pasate contribuabililor. Prin urmare, contribuabilii au dreptul de a cunoaște în detaliu cum sunt utilizați acești bani. Lipsa de transparență are tendința de a genera iresponsabilitate în procesul de realizare a lucrărilor de eficiență energetică, ceea ce poate duce la utilizarea ineficientă a resurselor financiare alocate și afecta calitatea lucrărilor executate. Utilizarea defectuoasă a banilor împrumutați nu constituie cea mai reușită practică moștenită de curenta administrație locală a municipiului Chișinău.

 

Acest material este realizat în cadrul proiectului ”Banii Publici sunt și Banii Mei!”, implementat de Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER cu susținerea financiară din partea National Endowment for Democracy (NED).