Blog

Principalul furnizor de apă potabilă a mun. Chișinău, S.A. “Apă-Canal Chișinău” cumpără apă îmbuteliată pentru necesitățile angajaților
Revizii

Principalul furnizor de apă potabilă a mun. Chișinău, S.A. “Apă-Canal Chișinău” cumpără apă îmbuteliată pentru necesitățile angajaților

Autor: AGER

 

Versiunea în română poate fi accesată aici

La data de data de 7 iunie a anului curent, S.A. “Apă-Canal Chișinău” a inițiat o achiziție de valoare mică a 22 000 sticle de apă potabilă de 1,5 l. Valoarea estimată a achiziției este de 148 680 lei fără TVA. Jumătate din cantitatea solicitată este apă plată, iar jumate apă carbogazoasă. Specificația tehnică pentru ambele este: “Apă minerală naturală plată, cu o compoziție mineral redusă și se recomandă pentru prepararea hranei bebelușilor”. 

Aceasta nu este prima achiziție de acest gen, S.A. “Apă-Canal Chișinău” a mai organizat achiziții de apă îmbuteliată în anii 2019, 2020 și 2021. 

În același timp, S.A. “Apă-Canal Chișinău” este principalul furnizor de apă potabilă a mun. Chișinău și efectuează trimestrial analize cu privire la calitatea apei potabile livrate în rețeaua centralizată de alimentare cu apă. În conformitate cu Buletinul de informare pentru Trimestrul 3 din anul 2022, apa livrată de către S.A. “Apă-Canal Chișinău” în luna iulie întrunește toate cerințele tehnice pentru a fi potabilă. La fel și apa livrată anterior în prima parte a anului 2022 și în ceilalți ani pentru care s-au publicat aceste buletine începînd cu 2016.

Apare întrebarea: de ce personalul S.A. “Apă-Canal Chișinău” nu bea apa pe care o livrează chișinăuienilor, dacă ea este potabilă?

În conformitate cu pct. 40 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare în mun. Chișinău, aprobat prin Decizia CMC nr. 14/11 din 11.08.2020, S.A. “Apă-Canal Chișinău” furnizează atît apă potabilă, cît și apă tehnologică:

 

Vedem că în acest Regulament nu se indică în mod expres dacă apa furnizată prin apeductele din mun. Chișinău este potabilă sau nu. Totuși, la pct. 9 din același Regulament este indicat că “Calitatea apei potabile trebuie să corespundă Normelor sanitare privind calitatea apei potabile, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 934/2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 131-135, art. 970).” 

Pct. 2.1 din Normele sanitare privind calitatea apei potabile, care sunt la Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 934/2007  prevăd: 

2.1. Prin apă potabilă se înţelege apa destinată consumului uman, după cum urmează:

a) orice tip de apă în stare naturală sau după tratare, folosită pentru băut, la prepararea hranei ori în alte scopuri casnice, indiferent de origine şi de faptul că este furnizată prin reţea de distribuţie, din sursă sau rezervor sau este distribuită în sticle ori în alte recipiente;

b) toate tipurile de apă folosită ca sursă în industria alimentară pentru fabricarea, procesarea, conservarea sau comercializarea produselor ori substanţelor destinate consumului uman, cu excepţia cazului în care Ministerului  Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale şi Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare aprobă folosirea apei în scopuri tehnologice, demonstrîndu-se că apa utilizată nu afectează calitatea şi salubritatea produsului alimentar în forma lui finită;

c) apa provenită din surse locale, precum fântîni, izvoare etc., folosită pentru băut, prepararea hranei sau în alte scopuri casnice. Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale poate face excepție de la valorile parametrilor de calitate, dar fără a fi pusă în pericol sănătatea consumatorilor.

De cealaltă parte, Regulament precedent de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare din municipiul Chişinău, aprobat prin decizia CMC nr. 5/4 din 25.03.2008 prevedea că pentru gospodăriile casnice și instituțiile de învățămînt, prin sistemul de alimentare cu apă se livrează apă potabilă, iar apa tehnologică se livrează doar pentru activități productive și în scop de irigare:

“3.1. Sistemul public centralizat de alimentare cu apă şi de canalizare cuprinde:

a) serviciul de alimentare cu apă potabilă, care are drept scop asigurarea cu apă potabilă a tuturor consumatorilor din municipiul Chişinău. Apa potabilă este destinată, în ordinea priorităţilor, pentru consumul menajer, consumul instituţiilor medicale, de învăţământ, serviciilor publice, precum şi consumului necesar în activităţile productive şi comerciale şi de stingere a incendiilor. 

b) serviciul de alimentare cu apă tehnologică care are drept scop asigurarea cu apă tehnologică în activităţile productive şi în scopul irigării.”

Această normă indică mai corect calitatea apei ce ar trebui să fie livrată prin sistemul public de alimentare cu apă.

În același timp, un cetățean de rând (cel puțin unul care nu monitorizează achizițiile S.A. „Apă-Canal Chişinău”), atunci cînd vede site-ul S.A. „Apă-Canal Chişinău” unde se indică rezultatele pozitive la analizele de laborator a apei din sistem, va decide în mod rezonabil că ea este potabilă.

De altfel, același lucru este comunicat în mod oficial și de către „Apă-Canal Chişinău”. Într-o postare din 9 septembrie 2022 de pe site-ul S.A. “Apă-Canal Chișinău”, se indică:

“Informația difuzată pe rețelele de socializare privind avaria ce a avut loc în râul Nistru, iar drept urmare apa potabilă din robinet nu poate fi întrebuințată, este total falsă.

Reprezentanţii S.A. „Apă-Canal Chişinău” monitorizează zilnic, din oră în oră, calitatea apei potabile, la procesul de captare a apei brute din fluviul Nistru şi la toate etapele proceselor de tratare a apei, la Staţiile de tratare a apei din or. Vadul lui Vodă şi din or. Chişinău, la ieşire din staţiile de tratare a apei, precum şi din reţelele de distribuţie apei potabile, prin intermediul Laboratoarelor proprii – Laboratorul Staţiei de apă Nistru şi Laboratorul central apă potabilă, ambele fiind acreditate, în conformitate cu cerinţele standardului internaţional SM SR EN ISO/CEI 17025:2006. Totodată, calitatea apei este monitorizată şi de către laboratoarele instituţiilor de stat.

S.A. „Apă-Canal Chişinău” vă asigură că calitatea apei potabile distribuite în sistemul centralizat de alimentare cu apă din gestiunea operatorului corespunde normelor de calitate stipulate în Legea nr. 182/2019 privind calitatea apei potabile, iar abateri de la calitate nu au fost depistate.”

 

Mai mult, conform unei postări de pe site-ul S.A. “Apă-Canal Chișinău” intitulată “Livrăm apă de calitate”, se indică că “furnizorul de apă municipal se conformează normelor legale. S.A. „Apă-Canal Chişinău”, şi are drept obiectiv asigurarea consumatorilor cu apă potabilă, tratată şi dezinfectată, conform ultimelor tehnologii”:

 

Iar în lista de Deconectări de pe site-ul S.A. “Apă-Canal Chișinău”, se utilizează expresia S.A. „Apa-Canal Chişinău” este nevoită să întrerupă furnizarea apei potabile”. 

 

Totuși, din faptul că S.A. „Apă-Canal Chişinău” achiziționează apă de băut îmbuteliată deducem că cea care ajunge în robinetele chișinăuienilor nu este suficient de bună de băut.

Apa livrată pentru consumatorii casnici trebuie să fie potabilă nu doar pentru consumul intern direct, ci și pentru spălarea produselor alimentare, a corpului, pregătirea mîncării. Iar apa necalitativă utilizată în aceste scopuri în mod inevitabil afectează sănătatea oamenilor. Mai mult, nu toți locuitorii capitalei și a suburbiilor își permit să achiziționeze apă îmbuteliată, un filtru performant sau să-și facă o fîntînă. Astfel păturile social vulnerabile beau apa din robinete de calitatea care este, pe care, de altfel, angajații S.A. „Apă-Canal Chişinău”, care sunt specialiști în domeniu, preferă să nu o bea.

Faptul că apa din robinete, aparent, nu este tocmai potabilă afectează nu doar locuitorii mun. Chișinău, care în loc să procure apa potabilă cu costul de circa 11 lei/m3 de apă, achită sume mult mai mari, ci și alte autorități și entități contractante. La ultima licitație de apă potabilă organizată de S.A. „Apă-Canal Chişinău”, oferta cea mai mică a fost de 7,32 lei cu TVA/sticlă de marca Dobrogea de 1,5 litri. Astfel, costul pentru 1 m3 de apă potabilă îmbuteliată ajunge la 4880 lei, fiind de circa 443 ori mai scumpă decît apa din robinet. Iar achiziții similare de apă potabilă o fac multe autorități și entități contractante, fiind în acest sens cheltuite sume semnificative. Mult mai fezabil ar fi ca acești bani să fie folosiți în renovarea sistemului de apeduct din mun. Chișinău.

Mai mult, din cauza achiziției apei potabile îmbuteliate, atît de consumatorii casnici, cît și de autorități și entități contractante are loc și poluarea mediului cu sticlele de plastic, care sunt folosite pentru păstrarea apei îmbuteliate.

Încă acum 11 ani, S.A. “Apă-Canal Chișinău” a semnat un acord cu o societate comercială din România pentru implementarea noilor tehnologii de prelucrare a apei cu raze ultraviolete. Un an mai tîrziu, S.A. “Apă-Canal Chișinău” a inaugurat o nouă stație de dezinfectare care folosește “hipocloritul de sodiu, o substanță mai sănătoasă decât clorul.”. Iar în cadrul campaniei electorale din 2015, a fost dat startul „unui proiect ce vizează aprovizionarea capitalei cu apă potabilă de calitate” cu o perioadă de implementare de 10 ani. Sperăm că cel puțin la finalizarea acestui proiect, în 2025, S.A. “Apă-Canal Chișinău”, dar și alte instituții publice din mun. Chișinău nu vor mai fi nevoite să procure apă îmbuteliată.

Am depus o cerere de acces la informații către S.A. “Apă-Canal Chișinău” cu privire la problema analizată, la data de 15.09.2022, însă pînă la moment nu am primit nici un răspuns.

 

 

Deși nu s răpuns la solicitarea de informații adresată de AGER, S.A.„Apă-Canal” a venit cu o reacție la articol pe pagiina de facebook, după cum urmează:

„Atenție! ACC vine cu precizări vizavi de asigurarea cu apă potabilă a angajaților!
Ca urmare a informației postate pe un site de știri, dar și pe rețelele de socializare privind procurarea de către administrația S.A. ,,Apă-Canal Chișinău” a apei îmbuteliată pentru necesitățile angajaților, furnizorul de apă vine cu unele precizări.
Administrația furnizorului de apă se conformează actelor normative în vigoare și procură apă îmbuteliată doar în perioada estivală când se înregistrează temperaturi caniculare. Această apă îmbuteliată este distribuită doar angajaților care lucrează în șantiere sau la adrese unde nu există acces la apa potabilă din rețeaua publică centralizată.
De menționat că, în conformitate cu prevederile art. 30 și 42 din Legea nr. 10-XVI din 30.02.2009, privind supravegherea de stat a sănătății publice, Ordinului Ministerului Sănătății al RM nr. 547 din 06.08.2019, privind organizarea acțiunilor medico-sanitare în perioada caniculară, în baza art. 17 din legea nr. 10-XVI din 30.02.2009, privind supravegherea de stat a sănătății publice și în scopul minimalizării efectelor negative a eventualelor temperaturi caniculare asupra sănătății muncitorilor, întreprinderile municipale sunt obligate să asigure angajații cu apă potabilă, în volum de minim 1,5 litri, în orele de maximă temperatură.
În ceea ce privește calitatea apei potabile livrată de S.A. „Apă-Canal Chişinău”, precizăm că, reprezentanţii ACC monitorizează zilnic, din oră în oră, calitatea apei potabile, la procesul de captare a apei brute din fluviul Nistru şi la toate etapele proceselor de tratare a apei, la Staţiile de tratare a apei din or. Vadul lui Vodă şi din or. Chişinău, la ieşire din staţiile de tratare a apei, precum şi din reţelele de distribuţie apei potabile, prin intermediul Laboratoarelor proprii – Laboratorul Staţiei de apă Nistru şi Laboratorul central apă potabilă, ambele fiind acreditate, în conformitate cu cerinţele standardului internaţional SM SR EN ISO/CEI 17025:2006. Totodată, calitatea apei este monitorizată şi de către laboratoarele instituţiilor de stat.
S.A. „Apă-Canal Chişinău” vă asigură că calitatea apei potabile distribuite în sistemul centralizat de alimentare cu apă din gestiunea operatorului corespunde normelor de calitate stipulate în Legea nr. 182/2019 privind calitatea apei potabile, iar abateri de la calitate nu au fost depistate.”
Cu referire la reacția S.A. „Apă-Canal” la articolul publicat pe revizia.md, cu titlul „Principalul furnizor de apă potabilă a mun. Chișinău, S.A. “Apă-Canal Chișinău” cumpără apă îmbuteliată pentru necesitățile angajaților”, venim cu următoarele precizări:
AO AGER monitorizează achizițiile sectoriale sub aspectul incidenței indicatorilor de risc. Iar achiziția de apă potabilă de către o întreprindere specializată pe asigurarea cu apă potabilă am considerat-o drept un astfel de indicator. În articolul publicat am ridicat mai multe întrebări și suspiciuni, însă nu am distribuit nici un fals. Pentru a oferi posibilitate SA “Apă-Canal Chișinău” de a se expune asupra acestei achiziții am solicitat explicații în scris la data de 15 septembrie 2022. Iar timp de 2 săptămîni, termen pe care îl considerăm a fi mai mult decît rezonabil nu am primit niciun răspuns.
În același timp, în condițiile în care S.A. „Apă-Canal” declară că apa furnizată este de bună calitate, ne punem întrebarea de ce majoritatea autorităților publice și instituțiilor bugetare procură totuși apă îmbuteliată (conform informațiilor din sistemul MTender), chiar dacă nu se lucrează pe șantiere fără acces la rețele de apă potabilă. Astfel, ar reieși că autoritățile publice și instituțiile bugetare alocă nejustificat sume importante de bani publici pentru apă potabilă îmbuteliată.

Acest articol este un produs al proiectului “Monitorizarea achizițiilor sectoriale în Republica Moldova”, desfășurat de A.O. „Asociația pentru Guvernare Efcientă și Responsabilă AGER”, în calitate de beneficiar de sub-grant a proiectului  „Consolidarea integrității în achizițiile publice”. Proiectul este implementat de către Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul”, în parteneriat cu Fondul de Parteneriat pentru Transparență (SUA). Proiectul urmărește susținerea reformelor în domeniul achizițiilor publice în Moldova, care vor spori transparența și corectitudinea achizițiilor publice prin abilitarea cetățenilor de a responsabiliza instituțiile relevante.

Opiniile exprimate în cadrul proiectului și responsabilitatea pentru conținutul acestui produs aparțin autorilor proiectului și nu reflectă neapărat opinia   IDIS „Viitorul” și a donatorului.