Blog

Raport de monitorizare a achizițiilor publice pentru perioada iunie – octombrie 2022
Rapoarte

Raport de monitorizare a achizițiilor publice pentru perioada iunie – octombrie 2022

Concluziile Raportului de monitorizare a achizițiilor publice pentru perioada iunie – octombrie 2022

În perioada de referință, monitorii AGER au constatat persistența erorilor ce țin de planificarea și desfășurarea achizițiilor publice. Lacunele legislative și dezvoltarea insuficientă a sistemului electronic de achiziții publice au creat dificultăți suplimentare sub aspect.

Analizând o serie de proceduri, am constatat următoarele:
1. Planificarea defectuoasă a procedurilor de achiziții publice, ceea ce determină eficiența scăzută a achizițiilor și irosirea banilor publici;
2. Concurența în cadrul procedurilor de achiziții publice este limitată prin aplicarea unor proceduri improprii sau ajustarea specificațiilor tehnice;
3. Atribuirea contractelor de achiziții publice operatorilor economici ce au depus oferte neconforme;
4. Lipsesc mecanisme de executare a deciziilor ANSC, ceea ce determină
ignorarea acestora de către unele autorități contractante;
5. Controlul eficient și sancționarea încălcărilor în domeniul achizițiilor
lipsește;
6. Societatea civilă dispune, în continuare, de pârghii insuficiente de
influențare și stopare a procedurilor ilegale.

Descarcă Raport de monitorizare a achizițiilor publice pentru perioada iunie – octombrie 2022

Raport de monitorizare a achizițiilor publice iunie - octombrie 2022