Blog

Recompense pentru operatorii economici care au prejudiciat bugetul public prin neglijență?
Revizii

Recompense pentru operatorii economici care au prejudiciat bugetul public prin neglijență?

Regulamentul cu privire la modul de întocmire a listei de interdicție, aprobat prin HG nr. 1418/2016 prevede că autoritățile contractante sunt obligate să solicite includerea în lista de interdicție a operatorilor economici care nu au executat sau au executat neconform contractele de achiziții publice care le-au fost atribuite. În acest mod, operatorii economici care se fac vinovați de mai multe încălcări în procedurile de achiziții publice sunt lipsiți de dreptul de a participa în procedurile de achiziții publice pentru o perioadă de 3 ani. În realitate, în multe cazuri, autoritățile contractante trec cu vederea executarea neconformă a obligațiilor contractuale, chiar și pagubele materiale considerabile produse, și ajung să recompenseze operatorii economici neglijenți cu alte contracte de achiziții publice. În acest mod pare să fi procedat și Consiliul Raional Ialoveni.

În toamna anului 2020, Consiliul Raional Ialoveni a contractat operatorul economic „UNICONS AI” SRL pentru executarea lucrărilor de reconstrucție a acoperișului existent al liceului teoretic OLYMP din s. Costesti, r-nul Ialoveni. Contractul în sumă de 1.539.171,51 lei a fost semnat la începutul lunii septembrie 2020, în rezultatul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1594282790170.

 

La data de 1 octombrie 2020, jurnal.md a scris despre faptul că ploile torențiale din luna octombrie au distrus tehnica de calcul, mobilierul și rețelele electrice. Această situație a fost posibilă după ce operatorul economic „Unicons AI” SRL a demontat acoperișul, lucrările de reparație fiind începute cu câteva zile mai devreme. Din același articol reiese că fostul premier Ion Chicu a promis că vor fi alocate mijloace financiare necesare, doar că după o evaluare amplă în care se va stabili cine se face vinovat de această situație

Conform unui alt articol de la finalul lunii octombrie 2020 publicat pe pagina tv8.md, administrația liceului era nemulțumită de suma prea mică de doar 600 000 lei alocată pentru reparația rețelelor electrice. Potrivit directoarei, suma necesară doar pentru reparația rețelelor electrice este de peste 1 milion de lei.  În articol nu se face referire la evaluarea amplă despre care menționează premierul Chicu și despre vinovații pentru situația creată.

Contactați telefonic, reprezentanții secției construcții de la Consiliul Raional Ialoveni ne-au comunicat că, la acest moment, nu a fost elaborat un raport de evaluare a pagubelor, iar vinovații nu au fost stabiliți, dar că acest raport va fi disponibil pe data de 1 martie 2021.

Deși nu avem o evaluare a pagubelor și nici vinovații nu au fost stabiliți, considerăm că există temeiuri de a considera că aceste pagube s-au produs din cauza neglijenței reprezentanților operatorului economic care începuseră lucrările de reparație la liceu. Astfel, deși demontaseră acoperișul, aceștia nu par să fi întreprins măsurile necesare pentru a pătrunderea apei în sălile de clasă ale liceului în cazul căderii ploilor. Suntem de părere că orice profesionist care repară acoperișuri este obligat să ia în calcul posibile ploi sau alte condiții climatice care ar putea cauza pagube clădirii și să ia toate măsurile necesare spre a le evita. 

Consiliul Raional Ialoveni nu a luat în calcul această posibilitate, ci a atribuit aceluiași operator economic „Unicons AI” SRL și contractul pentru achiziția de lucrări de reparație a rețelelor electrice, cu valoarea de 593.499,72 lei, printr-o procedură de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare. E vorba de aceleași rețele distruse, cel mai probabil, drept urmare a neglijenței „Unicons AI” SRL.

 

În acest mod, se crează impresia că autoritatea contractantă recompensează operatorul economic „Unicons AI” SRL, posibil vinovat de producerea pagubelor de aproximativ 1 milion de lei, atribuindu-i, fără concurență, un nou contract de achiziții în valoare de aproape 600 000 lei pentru reparația rețelelor electrice distruse în rezultatul ploilor. Considerăm că autoritatea contractantă trebuia să depună eforturi în direcția determinării mult mai rapide a vinovaților, fie că este vorba de operatorul economic „Unicons AI” SRL sau nu. În cazul în care se demonstrează vina acestui operator economic, acesta ar urma să fie obligat să remedieze din cont propriu toate pagubele produse și, eventual, să fie inclus în lista de interdicție a Agenției Achiziții Publice.

 

Acest material este realizat în cadrul proiectului ”Banii Publici sunt și Banii Mei!”, implementat de Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER cu susținerea financiară din partea National Endowment for Democracy (NED).