Blog

Reparăm subterane fără să ne asigurăm cât mai rezistă?
Revizii

Reparăm subterane fără să ne asigurăm cât mai rezistă?

 

Autor: Olga Diaconu

 

Proiectele dezvoltate de primăria mun. Chișinău au devenit un fel de mantra propagată pe toate canalele informaționale de primarul capitalei. Aparent se încearcă dezvoltarea orașului. O tendință care alarmează este însă evitarea transparenței și procedurilor de achiziții publice competitive. 

Printre practicile periculoase ale primăriei mun. Chișinău este acceptarea „binefacerilor” din partea agenților economici, care își asumă să repare unele obiective de infrastructură de interes public. Motto-ul primăriei pare să fie „calul de dar nu se caută în dinți”, pentru că primăria oferă posibilitatea agenților economici „filantropi” să nu mai respecte normativele și prevederile legale ce țin de asigurarea calității în construcții și altor acte normative. Despre posibile interese ascunse ale sponsorilor primăriei mun. Chișinău a scris anterior presa de investigație (zdg.md).

În aceste condiții, crește foarte mult riscul unor „circumstanțe neprevăzute”, pe care le invocă primarul capitalei de fiecare dată când se surpă o porțiune de pavaj, când asfaltul e luat de ape în urma unor ploi mai puternice sau de fiecare dată când stațiile de așteptare a transportului public cad luate de vânt. Riscul este direct proporțional cu complexitatea proiectelor realizate. Nu vrem să ne imaginăm, spre exemplu, cum ar fi să se surpe vreun pasaj subteran proaspăt renovat, fie că asta s-ar întâmpla în „circumstanțe neprevăzute” sau din cauză că lucrările de reparație au fost realizate în lipsa unor expertize tehnice a structurii de rezistență a pasajului subteran, construit acum 40 – 50 de ani, pe când fluxul de autovehicule era incomparabil mai mic. În România s-au înregistrat mai multe astfel de cazuri. 

 

Reparația pasajelor subterane

Deși în majoritatea orașelor europene există tendința de a închide pasajele subterane, primarul capitalei se lăuda cu reparația mai multor treceri subterane din mun. Chișinău. Atât din comunicatele oficiale, cât și din informațiile disponibile în sistemul de achiziții publice și pe pagina Agenției de Achiziții Publice, aflăm că o parte din cheltuielile aferente lucrărilor de reparație au fost suportate de unii agenți economici, pe lângă cheltuielile din bugetul local. Cu toate acestea, nu găsim nicăieri o descifrare sau delimitare a costurilor suportate de agenții economici, în raport cu cele din bugetul local. Atât primarul general, cât și subdiviziunile primăriei, ascund cu strictețe numele operatorilor economici care au contribuit la lucrările de reparație, dar și sumele cu care aceștia au contribuit și ce lucrări au realizat. Nu cunoaștem dacă este vorba de modestia agenților economici, care au decis să facă fapte bune fără a-și face cunoscută identitatea, sau dacă e vorba de interese și înțelegeri ascunse. O altă ipoteză ar fi că, atât primăria, cât și operatorii economici, ar vrea să evite răspunderea în cazul în care ies la iveală încălcări și vicii ascunse, ce pun în pericol viața și siguranța cetățenilor.

AGER a solicitat informații despre lucrările de reparație a trecerilor subterane de la Direcția Transport și Căi de Comunicație a mun. Chișinău. Direcția ne-a informat că responsabile de aceste lucrări ar fi preturile de sector, și a redirecționat solicitarea AGER către acestea (răspunsurile pot fi accesate aici). 

 

Reparația pasajelor subterane pe sectoare

 

Sectorul Centru

Pretura sect Centru a desfășurat procedura de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1629829246824 pentru achiziționarea lucrărilor la obiectivul „Reparația și amenajarea subteranelor din șos. Hâncești”, cu valoarea estimată de 6 915 858,33 lei. Procedura de achiziție conținea 2 loturi, care corespundeau reparației și amenajării subteranei din șos. Hâncești nr. 178 și reparația și amenajarea subteranei din șos Hâncești nr. 86 (Ministerul Apărării). Contractul în sumă de 7 035 010,20 lei, inclusiv TVA, a fost încheiat cu operatorul economic „Camelon Cons” SRL. Acesta a fost unicul operator economic care a depus ofertă în cadrul procedurii de achiziție. Ulterior, valoarea contractului a fost micșorată cu 2 462 443,86 lei.

 

 

 

Darea de seamă pentru această procedură de achiziție și contractul încheiat cu „Camelon Cons” SRL poate fi accesat aici. Pretura sect. Centru nu ne-a pus la dispoziție actul adițional de micșorare a valorii contractului, și nici informații referitor la lucrările de reparație pentru cea de-a treia trecere subterană.

Primarul capitalei a menționat că restul cheltuielilor, inclusiv pentru reparația celei de-a treia treceri subterane, au fost suportate de agenți economici. Acesta nu a precizat dacă este vorba de același agent economic care a obținut contractul de achiziții publice sau ar fi vorba de alți agenți economici.

Primele probleme legate de calitatea lucrărilor nu s-au lăsat prea mult așteptate însă. Chiar în cadrul inaugurării trecerilor subterane din sect. Centru al capitalei, primarul a menționat că are unele obiecții față de scurgerea apelor în interiorul trecerilor subterane, și a acordat un termen de 2 -3 săptămâni pretorului sect. Centru pentru a soluționa problema. Chiar și numai aceste infiltrații de apă ar trebui să fie un semnal de alarmă pentru autorități. În România, spre exemplu, infiltrațiile de apă au fost considerate posibile cauze pentru o surpare la un pasaj subterane din Bihor, iar lucrările de reparație a pereților și scărilor unui pasaj subteran din Buzău au fost stopate după ce au fost descoperite infiltrații de apă în pereți și tavan.

 

Sectorul Botanica

Pretura sectorului Botanica ne-a informat că, până la acest moment, nu a fost organizată nicio procedură de achiziții publice a lucrărilor de reparație a subteranelor din sectorul Botanica și, de asemenea, că nu există niciun caiet de sarcini cu privire la reparația subteranelor.

În pofida răspunsului preturii Botanica, primarul general al capitalei nu a ezitat să se laude cu faptul că ar fi reparat și o trecere subterană din sectorul Botanica, în cadrul evenimentului de inaugurare a pasajelor subterane din sectorul Centru din 11 ianuarie 2022. Dintr-o investigație realizată de zdg.md, aflăm că aceasta ar fi reparată de compania „Status Stroy” SRL, afiliată cu o altă companie – „Status Invest” SRL (același fondator), care se află într-un litigiu cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, care, prin intermediul Consiliului Național al Monumentelor Istorice din cadrul instituției a refuzat aprobarea proiectului propus de companie pentru construcția unui bloc cu mai multe etaje pe str. Petru Movilă 5, teren care este parte componentă a Nucleului Istoric al Chişinăului.

Aici mai deranjează faptul că municipalitatea nu a avut un caiet de sarcini, iar operatorul economic a realizat lucrările după bunul plac, fără expertize pentru rezistența pasajului subteran și fără ca municipalitatea să poată verifica respectarea prevederilor legale ce țin de calitatea în construcții și inofensivitatea materialelor utilizate.

 

Sectorul Buiucani

Pretorul sect. Buiucani informează că în sect. Buiucani a fost renovat pasajul pietonal de trecere subterană din str. Ion Creangă 74/1, cu suportul agenților economici, fără a modifica formele și dimensiunile elementelor arhitecturale ale pasajului. Se mai menționează despre faptul că agenții economici care au desfășurat lucrările de reparație nu au raportat costurile suportate. Ca și în cazurile menționate mai sus, pretura Buiucani nu a dat numele agentului economic care a reparat pasajul subteran.

În același timp, chiar dacă nu au fost modificate formele și dimensiunile elementelor arhitecturale ale pasajului, nu înseamnă că nu ar fi fost necesară respectarea prevederilor legale, care prevăd elaborarea proiectelor de execuție, a devizelor, cărții tehnice etc. Nici în acest caz nu a fost evaluată rezistența structurii tehnice a trecerii subterane sau prezența infiltrațiilor de apă, pentru a evita pericolele pentru pietoni.

 

Sectorul Ciocana

Pretura sect. Centru a informat că pasajul subteran din str. Alecu Russo 59/4 a fost reparat de SRL „Levprocons”, în baza unui acord de colaborare din 24.07.2020. Toate resursele financiare necesare pentru reparația pasajului subteran au fost gestionate de „Levprocons” SRL, o firmă intens favorizată în achizițiile publice ale mai multor autorități și care s-a regăsit, la un moment dat, în lista de interdicție a operatorilor economici din cauza executării necorespunzătoare a clauzelor contractuale Mai multe informații despre SRL „Levprocons” se regăsesc într-o investigație realizată de zdg.md

În același răspuns se menționează că necesitatea reparării pasajului subteran a fost constatată în urma unei simple inspecții la fața locului. Prin urmare, nu a fost realizată o expertiză mai amplă prin care să se constate că structura de rezistență a pasajului subteran este viabilă sau dacă infiltrațiile de apă ar putea submina siguranța pasajului subteran. La scurt timp de la renovarea pasajului subteran, acesta a fost inundat. 

La data de 01.03.2021, reprezentanții preturii Ciocana și reprezentanții SRL „Levprocons” au mers într-o inspecție la pasajul subteran pentru a evalua lucrările de reparație. Conform comunicatului oficial de pe pagina preturii Ciocana, „Rezultatele au fost analizate în cadrul unei ședințe de lucru, în care s-a decis remedierea situațieirepararea plafonului, cablului de la camera video, vopsirea peretelui vandalizat, instalarea  a 4 țevi pentru captarea și scurgerea apelor de pe copertină,  identificarea și înlăturarea de către ÎM Regia „Exdrupo” a cauzei scurgerilor apelor și restabilirea/reparația tavanului de către antreprenor”. Prin urmare, autoritatea publică recunoaște că la acel moment nu se cunoștea cauza scurgerilor apelor, în lipsa unei expertize corespunzătoare, dar chiar și așa, s-a decis că ar fi fost suficient să instaleze 4 țevi pentru captarea și scurgerea apelor.  Nu s-a pus în discuție faptul existența acestor scurgeri de apă ar putea fi un indicator că pasajul se află în pericol de prăbușire, lucru care ar fi putut fi constatat doar în urma unei expertize tehnice corespunzătoare.

 

Sectorul Rîșcani

Pretura sect. Rîșcani nu ne-a informat cu referire la lucrările de reparație a trecerilor subterane.

 

 

Evitarea prevederilor legale

Atunci când autoritățile repară pasajele subterane cu contribuția agenților economici, nu se mai respectă rigorile prevăzute de cadrul legal pentru achizițiile publice de lucrări. 

Pct. 59 din Hotărârea de Guvern pentru aprobarea Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări prevede că „Autoritatea contractantă inițiază aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică de lucrări numai dacă sunt respectate în mod cumulativ următoarele condiții:

1) contractul este inclus în planul anual de achiziții publice al autorității contractante, cu excepția unor situații care impun acoperirea urgentă a unor necesități neprevăzute;

2) mijloacele financiare necesare sunt asigurate, integral sau parțial, pentru anul în curs, în vederea îndeplinirii prevederilor contractului de achiziție publică de lucrări;

3) documentația de atribuire este elaborată și definitivată;

4) documentația de proiect și devizul, în cazul achizițiilor publice de execuție a lucrărilor, sunt elaborate, verificate și aprobate în modul stabilit.”

Totodată, devizul estimativ trebuia să fie elaborat de către un specialist atestat și verificat de către un verificator de proiecte conform Legii nr. 721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcții

Din răspunsurile autorităților publice municipale, reiese că nu au fost elaborate proiecte de execuție, iar autoritățile nu dispun de devize estimative. Mai mult, agenții economici nu le-au raportat costurile suportate pentru efectuarea lucrărilor de reparație. Reiese că autoritățile municipale nu cunosc exact ce lucrări au fost realizate de antreprenori, nu au informații despre calitatea lucrărilor și nici despre calitatea și inofensivitatea materialelor utilizate. În mod evident, antreprenorii nu au oferit termene de garanție pentru lucrările realizate în afara procedurilor de achiziții publice competitive, deci nu se cunoaște cât ar putea rezista acestea. 

Deoarece nu au avut loc proceduri de achiziții publice competitive, antreprenorii selectați să execute lucrările de reparație a pasajelor subterane nu au fost nevoiți să prezinte acte care atestă experiența similară sau capacitatea tehnică/calificarea personalului implicat, de unde reiese riscuri suplimentare. Atunci când lucrările sunt realizate de personal calificat și cu experiență similară specifică renovării pasajelor subterane, aceștia ar putea identifica mult mai ușor și raporta potențiale riscuri în exploatarea în continuare a pasajelor subterane respective, încă de la etape incipiente. Pentru muncitorii necalificați, fără experiență în domeniu, toate problemele care apar după finalizarea sunt „circumstanțe neprevăzute”. 

Conform pct. 2 din Hotărârii de Guvern nr. 936 din 16.08.2006 pentru aprobarea Regulamentului privind expertiza tehnică în construcții, prevederile regulamentului se extind asupra construcţiilor de orice categorie (civile, industriale, agrozootehnice, drumuri, poduri, căi ferate, construcţii hidrotehnice, comunale etc.) şi instalaţiilor aferente acestora (în continuare – construcţii), indiferent de apartenenţa, forma de proprietate şi destinaţia lor, precum şi asupra lucrărilor de intervenţii în timp (consolidări, modernizări, reparaţii capitale, reabilitări, transformări, extinderi).

Pct. 14 al Regulamentului prevede că „Expertiza tehnică a construcţiilor existente se efectuează în toate cazurile cînd poate surveni o diminuare a indicilor tehnici de calitate, a rezistenţei şi stabilităţii elementelor portante sau a structurii de rezistenţă în ansamblu (tasări neuniforme şi inundaţii ale fundaţiilor, coroziunea materialelor, supraîncărcări, retehnologizări, schimbarea destinaţiei, reconstrucţii, supraetajări şi alte activităţi).”

 

 

Concluzii

Atunci când lucrările de infrastructură au la bază populismul, cei care le inițiază sunt deseori tentați să „sară” peste etapa de planificare corespunzătoare, care consumă mult timp și resurse. Aceasta este situația și cu pasajele subterane, primăria asumându-și obiectivul foarte ambițios de renovare a tuturor pasajelor subterane din mun. Chișinău în anul acesta. În grabă, s-a sărit peste etapa de expertizare a trecerilor subterane, necesară pentru a evalua dacă aceste treceri subterane mai rezistă, dacă structura lor de rezistență nu a fost afectată, de-a lungul anilor, și nu riscă să se surpe în viitorul apropiat. Nu au fost luate în considerare nici tendințele actuale din orașele dezvoltate de a închide trecerile subterane, din motiv că rețeaua subterană ar atrage criminalitate și comportament anti-social (primariamea.md, atudos.me). În unele cazuri, în locul procedurilor de achiziții transparente și competitive, se face uz de acorduri secrete, cu agenți economici al căror nume nu este dat publicității. Aceștia realizează lucrările de reparație în lipsa unor proiecte, caiete de sarcini, devize estimative și fără a raporta costurile suportate. Din cauza secretizării, este greu să ne dăm seama dacă acești operatori economici dispun de experiență similară, personal calificat și capacitate tehnică pentru a realiza lucrările calitativ, cu respectarea prevederilor legale. Chiar și sancționarea pentru încălcarea prevederilor legale create a izvoarelor de pericol public pentru cetățeni devine extrem de dificilă în acest caz. În rezultat, obținem niște treceri subterane cu aspect îmbunătățit, dar potențial periculoase pentru pietoni. Drept dovadă, chiar și după renovare, apele se scurg în interior, fără ca autoritățile să cunoască cauzele. 

 

 

Acest material este realizat în cadrul proiectului ”Banii Publici sunt și Banii Mei!”, implementat de Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER cu susținerea financiară din partea National Endowment for Democracy (NED).