Blog

Reparația capitală a str. Conev din mun. Bălți: cum pot fi favorizați anumiți operatori economici cu ajutorul certificatelor ISO?
Revizii

Reparația capitală a str. Conev din mun. Bălți: cum pot fi favorizați anumiți operatori economici cu ajutorul certificatelor ISO?

 

Autori: Vitali Cozearschi, Diana Grosu

 

Versiunea în limba rusă aici

Organizarea licitațiilor deschise nu înseamnă întotdeauna că toți participanții la aceste licitații vor fi integri. Stabilirea unor condiții prealabile pentru participare la licitație, cum ar fi deținerea certificatelor internaționale ISO specifice, poate favoriza anumiți participanți chiar înainte ca rezultatele să fie anunțate. Acest lucru se observă în cazul licitației de pe strada Conev, mun. Bălți.

La fel ca la multe obiective din mun. Bălți, istoria reparației capitale a străzii Conev conține o serie de detalii interesante care nu au fost publicate sau analizate anterior. Pentru început, trebuie să menționăm că reparația a fost planificată pe un drum cu o lungime de 689 metri. În plus, ținând cont de drumurile intermediare care fac legătura cu acest tronson, lungimea totală a drumului în tronsoanele planificate pentru a fi reparate capital ajunge la 974 metri.

Cronologia evenimentelor arată că, încă de la primele acte emise, autoritățile publice din mun. Bălți au încălcat LEGEA nr. 163/2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție, contractând compania „Astral-proiect”, din mun. Chișinău, pentru elaborarea documentației de proiect, contra sumei de  311.175 lei fără TVA sau 373 410 lei cu TVA.

Aproape trei luni mai târziu, în iulie 2019, fostul primar al mun. Bălți Nicolai Grigorișin a emis Certificatul de urbanism nr. 386 din 30 iulie 2019 pentru elaborarea documentației proiectului. Adică, permisiunea de a elabora documentația de proiect a fost emisă mai târziu decât aceasta a fost elaborată.

 

La 25 martie 2020, primăria Bălți a anunțat licitația „Reparația capitală a carosabilului din str. Conev (de la strada I. Franco la strada Lesecico) / etapa a doua, carosabil Conev (de la strada Alexandru cel Bun până la strada Lesecico.

 

Trei operatori economici au depus oferte la licitația cu valoarea estimată de 11 640 333 lei (fără TVA, aproximativ 14 milioane de lei inclusiv TVA): Nouconst, MARSHARCON și Magistrala-Nord S.R.L. Primăria mun. Bălți a stabilit ca și condiție obligatorie deținerea certificatului ISO european, ceea ce a ridicat anumite semne de întrebare din partea unor participanți, care au cerut excluderea acestei condiții obligatorii:

În pofida faptului că operatorul economic Nouconst a oferit prețul de 10 660 102, adică cu 6 mii mai puțin decât prețul oferit de următorul concurent – MARSHARCON, licitația a fost anulată de conducerea primăriei Bălți. Motivul anulării – un singur operator economic corespundea cerințelor de calificare.

La data de 22 aprilie 2020, primăria mun. Bălți anunță din nou procedura de achiziție „Reparația capitală a carosabilului din str. Conev „.

De această dată, la licitație a participat un operator economic – compania bălțeană „MARSHARCON” condusă de omul de afaceri Boris Marcovi cu o ofertă de 10 646 025 lei (fără TVA).

Dacă licitația anterioară a fost anulată din cauza că doi ofertanți nu corespundeau cerințelor de calificare, iar autoritatea contractantă nu a dorit să selecteze singurul operator economic care corespundea cerințelor de calificare, în cadrul celei de-a doua licitații, primăria mun. Bălți a fost mai îngăduitoare. De această dată, primăria mun. Bălți a selectat singurul ofertant, care deținea certificatele ISO soliictate de primărie – „Marsharcon” SRL.

În rezultatul licitației, a fost desemnată câștigătoare oferta companiei „Marsharcon” SRL, la prețul de 12 775 000 lei. Contractul nr. 64 din 12.05.2020 a fost modificat în anul 2020, ajungând la suma de 14 243 000 lei:

La această sumă se adaugă și suma de 746.456 lei, care au fost plătite de primăria mun. Bălți firmei „Marsharcon” SRL, în temeiul contractului nr. 126 din 02.09.2020 pentru amenajarea unei piste pentru biciclete:

Concluzie

Modul de desfășurare a licitației sugerează că anularea primei licitații a fost doar o scuză pentru excluderea participantului care a oferit cel mai mic preț, cu crearea artificială a condițiilor de concurență neloială. Cerințele de calificare au fost ajustate în favoarea unicului ofertant care deținea un certificat ISO.

Apar semne de întrebare cu referire la elaborarea cerințelor de calificare legate de deținerea obligatorie a certificatelor ISO internaționale solicitate de Primăria Bălți. Astfel, sunt create condiții artificiale pentru concurență neloială în special în ceea ce privește disponibilitatea obligatorie a certificatului ISO 45001: 2015, care se referă la standardele internaționale de sănătate și siguranță, precum și disponibilitatea certificatului ISO 14001: 2015, constând din: cerințele pentru sistemul calității în domeniul ecologiei întreprinderilor. Solicitarea privind deținerea obligatorie a unor certificate europene destul de rare poate constitui o modalitate de favorizarea a unor agenția economici, cu complicitatea reprezentanților structurilor de stat și ai autorităților locale. Cerințele pentru deținerea certificatelor internaționale este un moment cheie pentru „ajustarea” licitațiilor după anumite companii, creându-le condiții ideale pentru a câștiga licitațiile fără concurență semnificativă.

 

 

Acest material este realizat în cadrul proiectului ”Banii Publici sunt și Banii Mei!”, implementat de Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER cu susținerea financiară din partea National Endowment for Democracy (NED).