Blog

Scandaluri de corupție, contracte anticoncurențiale și „abonare” la achizițiile Direcțiilor de Educație din mun. Chișinău
Revizii

Scandaluri de corupție, contracte anticoncurențiale și „abonare” la achizițiile Direcțiilor de Educație din mun. Chișinău

 

Autor: Ala Revenco

E cazul agentului economic „Vanro-com” SRL , care, de cel puțin 8 ani, câștigă constant contracte pentru lucrări/servicii de reparație în instituțiile de învățământ din Chișinău, chiar dacă are dovedite situații de încheiere a acordurilor anticoncurențiale și este implicat în scandaluri de corupție, legate anume de câștigarea  a astfel de contracte. 

În Studiul Strategic privind achizițiile publice efectuate de către Direcția generală educație, tineret și sport mun. Chișinău în perioada 2015, realizat de Centrul Național Anticorupție, au fost specificate legăturile în cadrul grupului de operatori economici, format din SRL „Sardis-Exim”, SRL „Vanro-Com” și FCP „Nord-Universal” SRL, acestea având co-fondatori comuni, dar și angajați, care au activat în cadrul DGETS sau altor instituții  de învățământ. 

 În Decizia Consiliului Concurenței nr. DA-23/16-1 din 22.03.2018 a fost constatată existența unui acord anticoncurențial dintre „Vanro – Com” SRL și „Sardis Exim” SRL, manifestat prin participarea acestora  cu oferte trucate la procedurile de achiziții publice nr. 15/01460 din 19.06.2015 și nr. 16/01038 din 24.05.2016, organizate și desfășurate de Direcțiile Educație Tineret și Sport din sectoarele Botanica și Râșcani a municipiului Chișinău.

În luna iulie 2019, administratoarea celor două întreprinderi („Vanro – Com” SRL și „Sardis Exim” SRL) a fost reținută, împreună cu  inginerul divizier de la DETS Râşcani de către  Centrul național Anticorupție. Conform comunicatului CNA, inginerul divizier i-ar fi propus fostei şefe a unei DETS să încheie un contract de prestare a serviciilor cu un agent economic („Vanro – Com” SRL), iar ca mulţumire urma să beneficieze de un comision de 20 la sută din suma contractului. În urma denunţului funcționarei, CNA a pornit o cauză penală pentru a investiga faptele descrise.

Totuși, necătând la toate aceste circumstanțe, „Vanro – Com” SRL, pe parcursul perioadei 2018-2021, a continuat să câștige constant contracte de achiziții publice, chiar și după emiterea Deciziei Consiliului Concurenței, care plasa respectivul agent economic în categoria celor ineligibili pentru participare la procedura de atribuire a contractului de achiziţii publice, conform prevederilor art.19, alin.3  al Legii privind achizițiile publice nr.131 din 03.07.2015. Astfel,  în perioada aprilie 2018 – mai 2019, direcțiile de educație din Chișinău au semnat cu „Vanro – Com” SRL cel puțin 30 contracte cu valoarea totală de 7961291,59 lei, fără a ține cont de faptul că în perioada dată grupurile de lucru ale direcțiilor de educație aveau obligaţia de a exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziţii publice „orice ofertant, care a încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței, în cazul în care acest fapt se constată prin decizie a organului abilitat în acest sens”. Menționăm că este vorba doar despre contractele atribuite ca urmare a procedurilor de achiziție desfășurate în sistemul Mtender. Nu este exclus că autoritățile contractante respective au încheiat și alte contracte de valoare mică cu „Vanro – Com” SRL prin proceduri de achiziție publică desfășurate în afara sistemului Mtender.

Analiza contractelor încheiate de direcțiile educație în perioada 2018 – 2021 cu „Vanro – Com” SRL (Tabelul 1), arată tendințe evidente de prioritizare  a respectivului agent economic, cel mai loial respectivului agent economic fiind DETS Rîșcani, care în perioada menționată  a semnat 22 contracte în valoare de 6428676,20 lei, în timp ce DETS Ciocana, care a încheiat în aceeași perioadă doar 5 contracte în valoare de 652533,22 lei, suma fiind de 10 ori mai mică decât la DETS Rîșcani. În acest context, e imperativ de reiterat că inginerul divizier  reținut de Centrul Național Anticorupție, activa anume la DETS Rîșcani, fiind și membră a grupului de lucru pentru achiziții.

 

 

Tabelul 1. Numărul și valoarea contractelor de achiziții publice, încheiate între  „Vanro – Com” SRL și direcțiile educație a mun.Chișinău, în perioada 2018 – 2021

Autoritatea contractantăVanro-com SRL

2021

Vanro-com SRL

2020

Vanro-com SRL

2019

Vanro-com SRL

2018

TOTAL, lei
Nr. contr.Suma, leiNr. contr.Suma, leiNr. contr.Suma, leiNr. contr.Suma, lei
DETS Rîșcani 5 contr.1 929 981,304 contr.640 762,895 contr.

(incl. 2 acorduri de majorare)

1 509 721,858 contr.

(inclusiv  2  COPF)

2 348 210,1622 contracte

6 428 676,20

DETS Centru 003 contr.389 283,842 contr.549 612,633 contr.628 087,778 contracte

1 566 984,24

DETS Ciocana 001 contr.321 644,06004 contr. (inclusiv 1 reziliat)330 889,165 contracte

652 533,22

DETS Buiucani 8 contr.1 486 950,272 contr.585 471,02002 contr.416 306,1312 contracte

2 488 727,42

DETS Botanica 2 contr.1 002 830,41001 contr.301 456,363 contr.782 351,566 contracte

2 086 638,33

DGETS004 contr.1 167 982,90003 contr.1 188 441,337 contracte

2 356 424,23

15 contracte4 419 761,9814 contracte3 105 144,718 contracte2 360 790,8423 contracte5 694 286,11

 

 

 

Pe lîngă toate cele expuse anterior, mai există și problema calității lucrărilor de reparație realizate de „Vanro – Com” SRL. Fiind parte a grupului de lucru pentru monitorizarea lucrărilor de reparație în instituțiile de învățământ preșcolare din mun.Chișinău, am avut posibilitatea de acompara calitatea lucrărilor de reparație realizate de mai mulți agenți economici, iar în acest sens, la calitatea lucrărilor realizate de „Vanro – Com” SRL au fost expuse multiple observații, precum nerespectarea cerințelor proiectului și a caietului de sarcini, calitatea scăzută a lucrărilor, denivelări la placarea cu teracotă a pereților și pardoselilor, calitatea scăzută a materialelor utilizate, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

În concluzie, constatăm că Direcțiile de educație din mun. Chișinău nu au utilizat posibilitățile legale de exclude din procesul de achiziții publice a unui agent economic de rea credință, și chiar din contra, i-au atribuit și continuă să-i atribuie contracte, în pofida problemelor de calitate în realizarea lucrărilor contractate. Mai mult, faptul  că „Vanro – Com” SRL , cu mici excepții, cîștigă doar contracte de achiziții publice cu Direcțiile sau instituțiile de învățământ din Chișinău, și practic nu participă la achizițiile publice lansate de alte autorități publice, sugerează ideea unei înțelegeri de favorizare a acestui agent economic de către autoritățile cu care încheie contracte, în confirmarea cărei situații este și comunicatul CNA, la care ne-am referit mai sus.

 

 

Acest material este realizat în cadrul proiectului ”Banii Publici sunt și Banii Mei!”, implementat de Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER cu susținerea financiară din partea National Endowment for Democracy (NED).