Blog

Stegulețe roșii în achizițiile publice ale Direcției Transport
Revizii

Stegulețe roșii în achizițiile publice ale Direcției Transport

 

Autor: Diaconu Olga

 

Lipsa de diligență a autorităților contractante în procesul de desfășurare a achizițiilor publice, începând cu etapa de planificare costă foarte mult bugetul public, deoarece generează risipa. Atunci când lipsa de diligență este combinată cu favorizarea unui operator economic ce admite practici neoneste, crește exponențial  și riscul de irosire a banilor publici pentru bunuri, servicii și lucrări care nu satisfac necesitățile cetățenilor sau nu răspund rigorilor care au justificat procurarea acestora. Un astfel de caz identificăm în achizițiile Direcției Generale Transport Public și Căi de Comunicație a mun. Chișinău, care nu a putut asigura curățarea străzilor de zăpadă în zilele de 27 și 28 decembrie 2021, deși în acest scop au fost alocate zeci de milioane de lei.

La data de 09.12.2021, operatorul economic „Damicom” SRL a fost inclus în lista de interdicție a Agenției Achiziții Publice la solicitarea Asociației pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER. Motivul includerii în lista de interdicție a fost prezentarea actelor false în cadrul mai multor proceduri de achiziție publică desfășurate de Direcția Generală Locativă și Amenajare a mun. Chișinău. 

Solicitarea de includere în lista de interdicție a operatorului economic „Damicom” SRL a fost expediată la data de 27.08.2021, iar decizia de includere în lista de interdicție a fost emisă peste mai mult de 3 luni. În perioada cuprinsă între depunerea cererii și până la emiterea deciziei, „Damicom” SRL a reușit să obțină un număr impresionant de contracte de achiziție publică. Majoritatea contractelor, în număr de 8, i-au fost atribuite de Direcția Generală Transport Public și Căi de Comunicație a mun. Chișinău. 

 

 

 

 

Reprezentanții „Damicom” SRL par să fi continuat practicile neoneste în procedurile de achiziții publice, chiar în timp ce la Agenția Achiziții Publice se afla deja spre examinare o solicitare de includere în lista de interdicție în privința acestui operator economic. Astfel, în cadrul a 6 din cele 8 proceduri de achiziție câștigate, există suspiciuni rezonabile că au fost prezentate scrisori de garanție care au fost falsificate.

Primul detaliu care ne-a atras atenția în acest sens a fost scrisoarea de garanție bancară prezentată în procedura de licitație publică pentru achiziționarea de mașini rutiere multifuncționale pentru intreținerea de iarnă – ocds-b3wdp1-MD-1635847028680. Deși data eliberării scrisorii de garanție este 19 noiembrie 2021, în scrisoare este indicat că termenul de valabilitate al acesteia începe de la 22 octombrie 2021, deci aproape cu o lună mai devreme. 

 

 

 

 

 

Am presupus că ar fi putut fi vorba de o eroare, deci am verificat validitatea scrisorii de garanție bancară pe pagina web a emitentului https://www.a.maib.md/ro/garantii-bancare-utile/. Introducând numărul scrisorii de garanție și suma garanției, am obținut răspunsul că nu a putut fi identificată o garanție cu datele indicate.

 

 

 

 

În cele din urmă, am observat că scrisoarea de garanție din 19 noiembrie 2021 se aseamănă cu scrisoarea de garanție din 13 octombrie 2021, prezentată în cadrul procedurii de licitație pentru achiziția mecanismului pentru spălarea hidrodinamică şi curăţarea sistemului de canalizare pluvială, ocds-b3wdp1-MD-1632488164241. Observăm că amplasarea ștampilei și semnătura reprezentantului emitentului sunt absolut identice. Celelalte modificări sunt foarte dificil de sesizat cu ochiul liber, totuși se observă că spațiul dintre „:” și suma achiziției diferă. La verificarea pe pagina emitentului, am obținut rezultatul că scrisoarea de garanție din 13 octombrie 2021 este autentică.

 

 

 

 

 

 

Și alte scrisori prezentate de „Damicom” SRL în procedurile de achiziții ale Direcției Generale Transport Public și Căi de Comunicație a mun. Chișinău conțin astfel de similitudini. Scrisoarea de garanție nr. 2131600130/885 din 12 noiembrie 2021 (prezentată aici), care este autentică, are semnătura și ștampila absolut identice cu cele de pe scrisoarea de garanție nr. 2131600257/885 din 22 noiembrie 2021 (prezentată aici), care nu poate fi identificată pe pagina emitentului conform datelor indicate, deci conține suspiciuni de falsificare.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista scrisorilor de garanție bancară prezentate de „Damicom” SRL, care nu pot fi identificate pe pagina web a emitentului:

  1. LD2125200010/805 din 09.09.2021, în valoare de 111200 lei, prezentată în procedura pentru achiziţionarea autospecialelor şi mecanismelor, ocds-b3wdp1-MD-1627627676877;
  2. LD2125300283/805 din 10.09.2021, în valoare de 30000 lei, prezentată în procedura pentru achiziționarea unui buldoexcavator, ocds-b3wdp1-MD-1627625997781;
  3. LD2128500855/805 din 19.11.2021, în valoare de 102000 lei, prezentată în procedura pentru achiziționarea de mașini rutiere multifuncționale pentru întreținerea de iarnă, nr. ocds-b3wdp1-MD-1635847028680;
  4. LD2131600520/805 din 22.11.2021, în valoare de 18000 lei, prezentată în procedura de achiziționare a mecanismului pentru etanșarea și hidroizolarea fisurilor cu mastice de etanșare bitum-elastomer -ocds-b3wdp1-MD-1635867331684;
  5. LD2128500391/805 din 29.10.2021, în valoare de 64000 lei, prezentată în procedura de achiziționare a platformei pentru lucru la înălțime montată pe autoșasiu, ocds-b3wdp1-MD-1634278521669;
  6. LD2131600527/805 din 22.11.2021, în valoare de 5000 lei, prezentată în procedura de achiziționare a sistemului de teleinspecție pentru țevi cu diametrul 60-600 mm, ocds-b3wdp1-MD-1635945650285.

 

Într-o altă ordine de idei, garanția pentru ofertă are rolul de a oferi autorității contractante un mecanism de responsabilizare a ofertanților, pentru situațiile în care aceștia ar fi tentați să se eschiveze de la executarea obligațiilor prevăzute de Legea 131/2015. Astfel, autoritatea contractantă are dreptul de a reține garanția bancară în cazul în care operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor, ofertantul câștigător nu semnează contractul de achiziţii publice sau nu se depune garanţia de bună execuţie a contractului după acceptarea ofertei sau nu se execută vreo condiţie, specificată în documentația de atribuire, înainte de semnarea contractului de achiziţii publice. În acest mod, are loc materializarea principiilor eficientizării utilizării banilor publici și reducerii riscurilor autorității contractante. În condițiile în care ofertantul nu prezintă o garanție bancară validă, survine riscul că acesta ar putea să refuze să încheie contractul de achiziții publice sau să se sustragă  de la onorarea obligațiunilor prevăzute de legislație. Astfel, autoritatea contractantă va fi pusă în situația de a investi resurse suplimentare umane, de timp, sau chiar financiare, pentru a organiza repetat o procedură de achiziții publice. În cazul în care termenul de organizare a unei proceduri de achiziție repetată este insuficient, autoritatea contractantă ar putea rata posibilitatea de a valorifica resursele financiare până la finalul anului bugetar și riscă să nu-și poată satisface necesitățile pentru care au fost alocate resursele financiare.

Nu considerăm totuși că încălcările au fost admise unilateral de „Damicom” SRL, pentru că și în conduita Direcției Generale Transport Public și Căi de Comunicație a mun. Chișinău identificăm mai mulți factori de risc. Faptul că autoritatea contractantă nu a observat cele 6 scrisori de garanție bancară cu suspiciuni de falsificare vorbește cel puțin despre o lipsă evidentă de vigilență. În afară de aceasta, în conduita autorității contractante identificăm mai mulți indicatori de risc, printre care:

 

 

1. Specificațiile ajustate;

În toate procedurile de achiziție menționate, caietul de sarcini pare să fie ajustat după modelele oferite de „Damicom” SRL, în special acolo unde sunt stabilite dimensiuni în milimetri pentru echipamentele ce urmează a fi achiziționate. Pe alocuri, caietele de sarcini stabilesc dimensiuni sau parametri tehnici minimi sau maximi, fie intervale, extrem de apropiate de parametrii bunurilor din oferta „Damicom” SRL. Caietele de sarcini par să imite modul de expunere a specificațiilor tehnice de pe pagina producătorilor din oferta „Damicom” SRL. Acolo unde parametrii tehnici și dimensiunile sunt indicate în metri pe pagina producătorului, așa e și în caietul de sarcini al autorității contractante, acolo unde dimensiunile sunt indicate în milimetri, la fel, e și în caietul de sarcini.

Spre exemplu, în procedura pentru achiziționarea de mașini rutiere multifuncționale pentru întreținerea de iarnă, nr. ocds-b3wdp1-MD-1635847028680, caietul de sarcini descrie foarte fidel modelul propus de „Damicom” SRL – KDM 7881.02 pe bază de șasiu KAMAZ 65115. Parametrii tehnici solicitați de autoritatea contractantă sunt indicați în aceeași unitate de măsură ca pe pagina producătorului, iar intervalele stabilite (min..max..) sunt foarte restrânse și apropiate de cei ai modelului achiziționat. Link la pagina producătorului https://tdsmolmash.ru/catalog/-_15/kdm-7881-02-na-baze-shassi-kamaz-65115-g-p-17-5t/.

 

 

 

 

 

 

Pentru achiziția de minitractoare multifuncționale si accesorii aferente, ocds-b3wdp1-MD-1635172298942, autoritatea contractantă a stabilit dimensiunile echipamentului în milimetri. Tot în milimetri sunt stabilite și dimensiunile echipamentului menționat și pe pagina web a producătorului https://www.avanttecno.com/global/machines/700-series#technical-specifications. Din imaginile de mai jos observăm că, deși au fost stabilite intervale de dimensiuni minime și maxime, acestea par a fi construite în jurul dimensiunilor și parametrilor de pe pagina producătorului.

 

 

 

Așa arată acest model pe pagina producătorului https://www.avanttecno.com/global/machines/700-series#technical-specifications

Anunțuri cu privire la vânzarea tehnicii de acest model au fost plasate și pe pagina oficială damicom.md și pe https://999.md/ro/68371689 de către „Damicom Utilaje” SRL. 

 

 

2. Un singur ofertant per procedură sau per lot

„Damicom” SRL este unicul ofertant în 6 dintre cele 8 proceduri de achiziție supuse examinării. La procedura de achiziționare a unui buldoexcavator, și-au depus ofertele 3 operatori economici, dintre care a fost desemnată câștigătoare oferta „Damicom” SRL. Procedura de achiziționare a autospecialelor şi mecanismelor a fost împărțită în 4 loturi, iar pentru fiecare lot au depus oferte câte un singur operator economic. „Damicom” SRL a depus oferte pentru 2 loturi și i-au fost atribuite ambele. Numărul mare de proceduri și/sau loturi cu o singură ofertă reprezintă un steguleț roșu, deoarece indică posibila trucare a achiziției publice, fie prin faptul că specificațiile au fost ajustate să corespundă unui singur ofertant/producător, fie un posibil acord anticoncurențial în care mai mulți operatori economici s-au înțeles să participe sau să se abțină de la participare.

 

3. Valoarea ofertelor „Damicom” SRL identică cu valoarea estimată a achiziției, sau nesemnificativ mai mică;

În 4 dintre procedurile de achiziție supuse examinării, prețul ofertei câștigătoare este identic cu valoarea estimată a achiziției. Pentru alte două achiziții, prețul ofertei este cu 2 223 lei mai mic decât valoarea estimată a ofertei (3 197 777.00 lei valoarea ofertei, în timp ce valoarea estimată de autoritate era de 3 200 000 lei sau 1 197 777.00 lei valoarea ofertei, în timp ce valoarea estimată de autoritate era de 1 200 000 lei). Prețurile identice sau foarte apropiate de valoarea estimată a achizițiilor indică asupra faptului că lipsește concurența sau că aceasta este denaturată. Ofertantul care se așteaptă că nu va avea concurenți, tinde să stabilească un preț cât mai mare pentru oferta sa. Acesta reprezintă și un exemplu elocvent care demonstrează că, în lipsa concurenței, prețurile pentru bunuri/servicii sau lucrări cresc. 

 

4. Termene de livrare restrictive

Termenele de livrare în procedurile de achiziție supuse examinării variază de la 21 de zile la 120 de zile. Pentru procedurile de achiziție care au fost inițiate la data de 30 iulie 2021, termenele de livrare au fost stabilite inițial la 90 de zile. Unii operatori economici s-au arătat nemulțumiți de termenele restrânse și au solicitat prelungirea acestora, reieșind din faptul că, în contextul epidemiologic, foarte multe fabrici s-au închis sau lucrează în regim restrâns, respectiv, producerea ar fi tergiversată semnificativ. Drept urmare, termenul de livrare a fost prelungit până la 120 de zile.

 

 

Și în condițiile prelungirii termenelor de livrare la 120 de zile, unii operatori economici au manifestat obiecții. Aceștia au solicitat modificarea termenelor de livrare ori a termenului de valabilitate a contractului. Aceste solicitări nu au fost acceptate.

 

 

 

Termenele de livrare pentru licitațiile ulterioare au fost restrânse tot mai mult, treptat la 60 de zile, 45 de zile, și chiar 21 de zile. Totuși, niciun operator economic nu a mai solicitat clarificări și nu a mai solicitat ajustări cu privire la termenele de livrare sau alte aspecte, cum ar fi specificațiile ajustat. Nimeni nu a depus nicio contestație, iar singurele oferte depuse au fost ale operatorului economic „Damicom” SRL. Aceste circumstanțe crează impresia unui boicot din partea operatorilor economici, care nu au mai fost dispuși să participe la licitații la care nu au șanse de câștig, fie a unui acord anticoncurențial. 

 

 

5. Plata în avans pentru bunuri (conform informațiilor din mass-media)

Conform unui articol publicat pe blogul său de Victor Chironda, autoritatea contractantă ar fi plătit deja pentru bunurile achiziționate, deși acestea nu au fost livrate. Acesta menționează că aceste autospeciale ar fi fost foarte de folos pentru a suplini capacitățile de intervenție în zilele de 27 și 28 decembrie curent, când utilajele primăriei nu reușeau să ajungă pe toate străzile în timp util. Ca răspuns la afirmațiile respective, șeful Direcției Generale Transport Public și Căi de Comunicație Chișinău, Vitalie Mihalache, a declarat, în comentariile la postarea de pe facebook a dlui Victor Chironda, că bunurile procurate au fost livrate, iar plățile făcute, însă ele nu sunt încă puse în circulație pe motiv că se înregistrează.  Municipalitatea nu a venit cu vreo dovadă, foto sau video, a livrărilor efectuate, și nici cu vreun comunicat oficial, așa cum se întâmpla de fiecare dată când erau livrate autobuze, lucrări sau multe alte rezultate tangibile.

 

 

 

Totuși, înregistrarea unui vehicul poate fi făcută și în regim de urgență în 24 de ore, în special în contextul în care era o necesitate stringentă de aceste autospeciale. Mai mult, această achiziție, face dovada lipsei de diligență a Direcțiilor Primăriei Mun. Chișinău în desfășurarea procedurilor de achiziții. Achizițiile de autospeciale pentru deszăpezire trebuiau făcute astfel încît ele să fie livrare pînă la venirea iernii, și nu după ce s-a topit zăpada. 

 

 

Acest material este realizat în cadrul proiectului ”Banii Publici sunt și Banii Mei!”, implementat de Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER cu susținerea financiară din partea National Endowment for Democracy (NED).