Blog

Transparența ANSC  „sub șapte lacăte”
Revizii

Transparența ANSC „sub șapte lacăte”

Autor: Olesea Stamate

De curând, deciziile emise de și publicate pe pagina ANSC nu mai conțin numele membrilor completului care au participat nemijlocit la soluționarea contestației și luarea deciziei. Coincidență sau nu, numele membrilor completului au fost scoase din decizii începând cu 18 martie 2019 (pe 15 martie acestea încă erau), după publicarea materialului despre ne-soluționarea contestației în cazul achiziției de autobuze (publicat pe www.revizia.md la 16 martie 2019!!!). În materialul respectiv arătasem că unul dintre membrii completului a participat atît la soluționarea contestației din anul acesta (însă restituind-o fără examinare, acceptînd excepția invocată de Parcul Urban de Autobuze), cît și la soluționarea unei contestații anterioare, într-o procedură cu aceeași autoritate contractantă și același obiect (însă atunci contestația fusese examinată și procedura de achiziție anulată). Așadar, am arătat că deciziile ANSC nu sunt uniforme, astfel, ridicînd dubii referitoare la fundamentarea și legalitatea acestora.

Pentru a evita asemenea ”incidente” pe viitor, ANSC a găsit soluția: a eliminat numele membrilor completelor și semnăturile acestora din decizii. Prin urmare, devine mai dificil de urmărit coerența deciziilor ANSC.

Conform Hotărîrii Parlamentului Nr. 271 din  15.12.2016, cu privire la instituirea, organizarea și funcționarea Agenţiei Naţionale pentru Soluționarea Contestațiilor, (punctul 38): ”Componența completelor de soluționare a contestațiilor, inclusiv președinții, se aprobă prin ordinul directorului general al Agenției pentru o perioadă de cel mult 12 luni calendaristice. Aceeași componență a completului, inclusiv președintele, poate fi păstrată pentru cel mult 2 perioade consecutive.” La moment, pe pagina ANSC nu poate fi găsită informația referitoare la componența completelor, de exemplu, or, un atare ordin nu este publicat în rubrica ”Hotărîri și Ordine”.

În acest sens, am adresat o întrebare de clarificare ANSC și am primit un răspuns pe cît de poate de direct:

„Conform Legii privind protecţia datelor cu caracter personal nr. 133  din  08.07.2011 date cu caracter personal reprezintă orice informaţie referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (subiect al datelor cu caracter personal). Persoana identificabilă este persoana care poate fi identificată, direct sau indirect, prin referire la un număr de identificare sau la unul ori mai multe elemente specifice identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;

Prin urmare, în lipsa numelui și semnăturii pe deciziile publicate pe site-ul Agenției nu este nici-o eroare fiind efectuată depersonalizarea datelor cu caracter personal, care potrivit aceleiași legi reprezintă  modificarea datelor cu caracter personal astfel încît detaliile privind circumstanţele personale sau materiale să nu mai permită atribuirea acestora unei persoane fizice identificate sau identificabile ori să permită atribuirea doar în condiţiile unei investigaţii care necesită cheltuieli disproporţionate de timp, mijloace şi forţă de muncă.

Totodată, părțile și participanții la proces dispun de copii autentice ale deciziilor avînd aplicate semnăturile olografe.”

Este de necrezut că persoane publice, care își asumă (sau cel puțin ar trebui) deplina responsabilitate în fața cetățenilor pentru deciziile pe care le iau, încearcă să se ascundă, în asemenea mod. Prin analogie, și hotărîrile instanțelor de judecată nu ar mai trebui să indice numele judecătorului care a judecat cauza?

Legea privind protecția datelor cu caracter personal nu are nimic de a face cu „ascunderea” identității persoanelor publice, or, tocmai de asta și sunt acestea PUBLICE, nu?

Însă, ca nu cumva să interpretăm noi eronat această lege, am solicitat o opinie a Centrului Național cu Privire la Protecția Datelor cu Caracter Personal, pe care o vom împărtăși imediat ce o primim.

Va continua…

Acest material este realizat în cadrul proiectului ”Using New Media for Civic Engagement and Transparent Elections”, implementat de Transitions Online, în parteneriat cu AGER, din fondurile NED, ale Ministerului Ceh de Externe și Open Society Foundation.