Blog

Cât ne-au costat reparațiile în curțile de blocuri din mun. Chișinău în 2022 – 2023
Revizii

Cât ne-au costat reparațiile în curțile de blocuri din mun. Chișinău în 2022 – 2023

Autor: Diaconu Olga

 

Într-un articol precedent, am vorbit despre cheltuielile suportate de Direcția Generală Mobilitate Urbană pentru reparația trotuarelor în mun. Chișinău. Situația cu contractele de achiziție a lucrărilor de reparație a acceselor în curțile de blocuri este foarte asemănătoare.

Informațiile cu privire la cheltuielile efectuate în anul 2023 sunt disponibile aici, în timp ce informațiile cu privire la cheltuielile pentru anul 2022 sunt disponibile aici. Datele au fost selctate și redactate manual din aceste documente, reieșind din faptul că nu este accesibilă căutarea după cuvinte-cheie.

Din informațiile pentru luna decembrie 2023 aflăm că s-au cheltuit peste 25 milioane de lei în anul 2023:

 • 10 169 500 lei – reparația către accesele către curțile blocurilor de locuit din sect. Ciocana – Vicoliv SRL
 • 15 314 900 lei – reparația și întreținerea căilor de comunicație suburbane, căile de acces spre suburbii, reparații utilități din mun. Chișinău

În anul 2022 s-au cheltuit aproape 30 milioane de lei:

 • 6 535 700 lei – Reparația acceselor și a trotuarelor în sect. Botanica – contract 91/21 din 03.12.21 cu Credo Industry SRL;
 • 9 354 100 lei – Reparații curente ale acceselor către și în curțile blocurilor de locuit și a trotuarelor din sect. Centru – contract 60/22 din 18.05.22 cu Credo Industry SRL
 • 6 374 800 lei – lucrări de reparație curentă a acceselor către și în curțile blocurilor de locuit și a trotuarelor din sect. Centru – contract nr. 92/22 din 08.08.22 – Credo Industry
 • 3 251 100 lei – lucrări de reparații curente ale acceselor către și în curțile blocurilor de locuit și a trotuarelor din sect. Rîșcani – contract 85/22 din 20.07.22 cu Credo Industry
 • 4 185 100 lei – reparația curentă a trotuarelor din sect. Rîșcani, mun. Chișinău – contract 73/21 din 07.10.21 cu Credo Industry

Adițional, pentru reparația și întreținerea infrastructurii căilor de comunicație din mun. Chișinău (inclusiv căi de acces către instituții de învățământ), în anul 2022, s-au cheltuit 140 872 100 lei, plăți efectuate către ÎM Exdrupo.

 

Din planul de achiziții pentru anul 2024 aflăm că se mai planifică următoarele reparații ale acceselor către și în curțile blocurilor de locuit și a trotuarelor:

Reparații curente ale acceselor către și în curțile blocurilor de locuit și a trotuarelor din sectorul Botanica – 12 000 000 lei;

 • Reparații curente ale acceselor către și în curțile blocurilor de locuit și a trotuarelor din sectorul Rascani – 5 500 000 lei
 • Reparații curente ale acceselor către și în curțile blocurilor de locuit și a trotuarelor din sectorul Centru – 5 500 000 lei
 • Reparații curente ale acceselor către și în curțile blocurilor de locuit și a trotuarelor din sectorul Ciocana – 7 000 000 lei
 • Reparații curente ale acceselor către și în curțile blocurilor de locuit și a trotuarelor din sectorul Buiucani – 7 000 000 lei
 • Reparaţia şi întreţinerea infrastructurii căilor de comunicaţie din municipiul Chişinău (inclusiv căi de acces către instituţii de învăţămănt) – 16 000 000 lei

Ca și în cazul achizițiilor de lucrări de reparație a trotuarelor, este practic imposibil să identificăm ce accese și în ce curți de bloc s-au făcut lucrări de reparație sau cât a costat reparația unei unități, la o anumită adresă. Acest lucru face practic imposibilă monitorizarea modului în care au fost distribuite resursele financiare între curțile de blocuri reparate. Aceste riscuri au fost anticipate într-un articol mai vechi (Riscuri de fraudă și corupție la repararea curentă a curților de blocuri și trotuarelor din mun. Chișinău). La acel moment, am scos în evidență riscurile de înțelegeri frauduloase pentru diminuarea cantităților executate, dar formalizarea acestora ca fiind reale, având în vedere că în caietul de sarcini au fost descrise numai lucrările și numărul de unități, dar nu și numărul curților de bloc ce urmează a fi reparate și locațiile acestora. De asemenea, nu au fost atașate proiecte de execuție sau devize estimative din care ar reieși volumul lucrărilor, și nici adresele curților de bloc.

(Vom reveni în curând cu detalii despre cheltuielile pentru alte proiecte ale Direcției generale mobilitate urbană)

 

 

 

Acest material este realizat în cadrul proiectului ”Banii Publici sunt și Banii Mei!”, implementat de Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER cu susținerea financiară din partea National Endowment for Democracy (NED).