Blog

Achizițiile publice desfășurate de DGLCA în vizorul Curții de Conturi
Revizii

Achizițiile publice desfășurate de DGLCA în vizorul Curții de Conturi

Autor: Olga Diaconu

 

Achizițiile publice desfășurate de Direcția Generală Locativ-Comunală și Amenajare a mun. Chișinău (DGLCA) sunt de mult timp în vizorul organizațiilor societății civile care monitorizează achizițiile publice. La data de 24.06.2020, Curtea de Conturi a prezentat Raportul auditului conformității asupra executării bugetului și gestionării patrimoniului public de către Direcția Generală Locativ-Comunală și Amenajare pentru anii 2018 – 2019, care confirmă mai multe dintre abaterile semnalate pe parcursul ultimilor ani.

Una dintre constatările din Raportul de audit al Curții de Conturi ține de divizarea achizițiilor prin încheierea de contracte separate, în scopul aplicării altor proceduri decât cele prevăzute regulamentar. În acest sens, se relevă că în perioada anilor 2018-2019, DGLCA a încheiat 354 contracte de achiziții, dintre care 247 de contracte (sau 70 %) au constituit contractele de valoare mică.

Sursa: RO_7357_HCC_22_24.06.2020_Rport_RO.docx

Tot potrivit constatărilor raportului, în majoritatea cazurilor analizate, contractele de valoare mică au fost atribuite netransparent, în lipsa unor proceduri de control din partea Grupului de lucru, care ar combate practicile anticoncurențiale în domeniul achizițiilor publice și ar exclude sau ar diminua riscurile autorității contractante. În unele cazuri, îndeosebi cele aferente anului de gestiune 2018, contractele de valoare mică au fost atribuite prin Sistemul Informațional Automatizat “M-Tender”, însă în termeni foarte restrânși, de până la 5 zile calendaristice. Ca urmare, contractele de valoare mică în unele cazuri au fost atribuite către unele companii afiliate, care aveau aceeași adresă juridică, aceeași fondatori, sau conducători cu grad de rudenie (soacră-noră sau frate-soră).

Printre companiile afiliate identificate de Curtea de Conturi ca fiind favorizate de DGLCA se numără „Vicadi Proiect” SRL, „Elve-Construct” SRL, „Vega Total” SRL și „3 S Grup” SRL, care au beneficiat în perioada de referință de 61 contracte de achiziții încheiate cu DGLCA, în valoare totală de 10 254.2 mii lei, inclusiv 47 contracte de valoare mică în valoare de 5 189.8 mii lei (sau 50,61% din valoarea contractelor încheiate de către DGLCA cu aceste companii). În majoritatea cazurilor, obiectul contractelor de valoare mică încheiate cu aceste 4 companii a fost același (lucrări de reparație), DGLCA urmând să inițieze achiziționarea lucrărilor respective prin COP pentru fiecare lot în parte. Spre exemplu, în anul 2019, DGLCA a încheiat doar cu companiile nominalizate 8 contracte de achiziție a lucrărilor de reparație a acoperișurilor flexibile, valoarea cumulativă a contractelor însumând 1 737.95 mii lei. În anul 2019, contracte similare au fost încheiate cu: SRL „Maistcons Grup” – 3 contracte (596.2 mii lei); SRL „Rodicons” – 2 contracte (595.9 mii lei); SRL „Topimobil” – 1 contract (279.7 mii lei); SRL „Data Cons Service” – 1 contract (33.9 mii lei).

Cu referire la operatorul economic „Rodicons” SRL, Curtea de Conturi relevă că acesta a beneficiat de 13 contracte de achiziții în sumă totală de 3 825.6 mii lei, inclusiv 8 contracte de valoare mică în valoare de 1 645.4 mii lei (sau 43.01% din valoarea totală a contractelor încheiate de către SRL „Rodicons” cu DGLCA) în perioada 2018 – 2019. Potrivit probelor de audit acumulate, fondatoarea SRL „Rodicons” este mama unui fost angajat al DGLCA. Această companie a fost afiliată SRL „Sor Build Group”, care a beneficiat, în perioada 2018 – 2019, de 9 contracte de achiziții publice cu DGLCA, în sumă totală de 2 004.8 mii lei, inclusiv 3 contracte de valoare mică în sumă totală de 207.6 mii lei.

În raportul de audit, Curtea de Conturi mai constatăSRL „Rodicons” a reușit să colaboreze cu DGLCA, chiar și după includerea în lista de interdicție. Astfel, se menționează că, deși la 16.07.2019, SRL „Rodicons” a fost introdusă în lista de interdicție a operatorilor economici, urmare a prezentărilor actelor false în cadrul unor proceduri de achiziție publică, aceasta a beneficiat ulterior de două contracte de valoare mică încheiate cu DGLCA: Contractul nr.96-C/19 din 22.08.2019, în sumă de 299.8 mii lei și Contractul nr. 105-C/19 din 13.09.2019, în sumă de 296.1 mii lei, pentru efectuarea lucrărilor de reparație a acoperișurilor imobilelor de pe șos. Muncești nr.794 și nr. 404.

Potrivit explicațiilor responsabililor din cadrul DGLCA, la atribuirea contractelor nr. 96-C/19 din 22.08.2019 și Contractul nr. 105-C/19 din 13.09.2019, grupul de lucru nu a aplicat prevederile art.25 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 „privind achizițiile publice” și nu a examinat lista de interdicție a operatorilor economici, deoarece aceasta se referă doar la contractele atribuite în cadrul procedurilor de valoare mare: COP, LP, etc.

Problema contractării operatorilor economici din lista de interdicție în cadrul procedurilor de achiziții publice a fost sesizată și de AGER aici și aici. Considerăm că este vorba de o lacună legislativă care limitează participarea operatorilor economici incluși în lista de interdicție doar la procedurile de achiziții publice desfășurate în conformitate cu prevederile Legii 131/2015. Pe de altă parte, nu există o restricție expresă asupra încheierilor acordurilor de majorare a valorii contractelor de achiziții publice încheiate până la includerea acestora în lista de interdicție și/sau prelungirii valabilității acestor contracte.

Conform prevederilor art. 25 din legea menționată, „(1) Lista de interdicţie a operatorilor economici reprezintă un înscris oficial şi este întocmită de către Agenţia Achiziții Publice cu scopul de a limita, pe o perioadă de 3 ani, participarea operatorilor economici la procedurile de achiziţie publică prevăzute de prezenta lege”. În aceeași timp, Regulamentului cu privire la modul de întocmire a Listei de interdicţie a operatorilor economici, aprobat prin HG 1418/2016, prevede expres că acesta este aprobat în temeiul Legii 131/2015. Pe de altă parte, Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică, aprobat prin HG nr. 665/2016, nu face nicio mențiune la lista de interdicție. 

 

 

Acest material este realizat în cadrul proiectului ”Banii Publici sunt și Banii Mei!”, implementat de Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER cu susținerea financiară din partea National Endowment for Democracy (NED).