Blog

Carantină, dar nu pentru toți
Revizii

Carantină, dar nu pentru toți

Starea de urgență nu afectează derularea procedurilor de achiziție de lucrări de reparație a drumurilor. 

Începând cu 19 martie 2020, Administrația de Stat a Drumurilor a inițiat 21 de proceduri de achiziții noi de reparație a drumurilor. Valoarea estimată cumulată a procedurilor inițiate de ASD pe parcursul lunii martie este de 185 477 300 lei, fără TVA. Potrivit documentației de atribuire, drumurile ar urma să fie reparate, pe parcursul următoarelor 11 luni, din mijloacele fondului rutier pentru drumuri publice naționale pentru anul 2020. ASD mai desfășoară în prezent achiziții de reparație a unor drumuri de interes național inițiate în luna ianuarie 2020.

Și autoritățile publice locale au inițiat un număr impresionant de proceduri de achiziție de lucrări de reparație și întreținere a drumurilor pe parcursul lunii martie 2020. Valoarea estimată a acestora depășește 160 milioane lei, fără TVA.

Unele dintre achiziții sunt netransparente, așa cum este procedura de negociere fără publicare inițiată de Consiliul Raional Ocnița, cu valoarea estimată de 7 998 000 lei, fără TVA. Autoritatea contractantă nu a publicat în sistemul MTender acte care ar justifica aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a anunțului de participare. Conform prevederilor art. 56 din Legea 131/2015, utilizarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a anunțului de participare se admite doar în următoarele cazuri:

a) nicio ofertă sau nicio ofertă adecvată ori nicio candidatură nu a fost depusă ca răspuns la o procedură de licitație deschisă sau de licitație restrânsă atîta timp cît condiţiile iniţiale ale contractului nu sînt modificate în mod substanţial, iar absența concurenței nu este rezultatul unei restrângeri artificiale a parametrilor achiziției;

b) într-o măsură strict necesară, din motive de maximă urgenţă ca urmare a unor evenimente imprevizibile pentru autoritatea contractantă în cauză, nu se pot respecta termenele pentru procedura de licitație deschisă sau de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare. Situaţiile invocate pentru a justifica maxima urgenţă nu trebuie să fie imputabile autorităţilor contractante. Autoritatea contractantă nu are dreptul de a stabili durata contractului pe o perioadă mai mare decât cea necesară pentru a face faţă situaţiei de urgenţă care a determinat aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare;

c) din motive tehnice, de creaţie sau referitoare la protecţia drepturilor exclusive, un singur operator economic dispune de bunurile, lucrările şi serviciile necesare şi nu există o altă alternativă.

Nu este clar în ce temei, prevăzut de legislație, s-ar fi putut încadra Consiliul Raional Ocnița la momentul inițierii procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a anunțului de participare. Ne-am adresat cu o solicitare de informații în acest sens grupului de lucru. Deocamdată, nu am recepționat răspuns. Contractul de achiziții a fost atribuit operatorului economic IPS Corsag SRL.

Consiliul Raional Hîncești pare să fie lider în ceea ce privește numărul procedurilor de achiziție. Potrivit informației de pe pagina web  a Agenției Achiziții Publice, pe parcursul lunii martie, autoritatea a semnat 13 contracte de achiziții de reparații și întreținere a drumurilor, cu valoarea totală de 11 329 724,55 lei. Pe parcursul lunii februarie 2020, Consiliul Raional Hîncești a încheiat 3 contracte de achiziție de lucrări de reparație a drumurilor în valoare totală de 1 774 728,92 lei.

Multe dintre contractele încheiate de Consiliul Raional Hîncești au valoarea sub 2 milioane de lei, iar autoritatea contractantă nu a solicitat garanție bancară și garanție de bună execuție ofertanților, care nu este obligatorie în acest caz. Totuși, analizând în detaliu procedurile de achiziții, se crează impresia că unele achiziții au fost divizate intenționat. Spre exemplu, la data de 04.03.2020, autoritatea contractantă a încheiat 4 contracte de achiziții cu operatorul economic „Speedqual” SRL. Valoarea cumulată a celor 4 contracte ajunge la suma de 2 479 221,36 lei.  În cazul în care autoritatea ar fi organizat o procedură cu mai multe loturi, ea ar fi fost obligată să solicite garanție bancară și garanție de bună execuție, contribuind la eficientizarea utilizării banilor publici și evitând irosirea acestora. Despre „Speedqual” SRL am scris anterior că ar reuși să câștige majoritatea procedurilor de achiziții inițiate de Consiliul Raional Basarabeasca, fără a prezenta garanții bancare, garanții de bună execuție, termen de garanție pentru lucrări sau acte care ar demonstra recepția lucrărilor indicate ca experiență similară.