Blog

Achiziții în mass media Tender.gov.md

Seminar de instruire online „Participarea operatorilor economici în cadrul procedurilor de achiziții publice” | Agenția Achiziții Publice

Agenția Achiziții Publice, anunță desfășurarea seminarului de instruire online cu genericul ”Participarea operatorilor economici în cadrul procedurilor de achiziții publice.” Seminarul este recomandat operatorilor economici participanți la procedurile de achiziții publice. Seminarul de instruire se va desfășura în format online la data de 28 ianuarie 2021, ora 10:00 prin aplicația Google Meet. Doritorii de a participa la instruire…

Achiziții în mass media Tender.gov.md

Seminar de instruire online „Derularea procedurilor de achiziții publice. Achiziții de valoare mică” | Agenția Achiziții Publice

În atenția autorităților contractante!   Agenția Achiziții Publice, anunță desfășurarea seminarului de instruire online cu genericul ”Derularea procedurilor de achiziții publice. Achiziții de valoare mică”.   Seminarul este recomandat persoanelor fără experiență în domeniu sau experiență minimă și doresc să se familiarizeze cu prevederile generale privind procesul de achiziții publice. Seminarul de instruire se va desfășura…

Achiziții în mass media Tender.gov.md

Comunicat privind obligația întocmirii și expedierii dărilor de seamă de pentru contractele de achiziții publice de valoare mică | Agenția Achiziții Publice

În atenția autorităților contractante!   Agenția Achiziții Publice aduce la cunoștință că în conformitate cu prevederile pct. 24 din Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 665/2016, autoritatea contractantă este obligată să întocmească şi să prezinte anual, pînă la data de 1 februarie a anului următor, inclusiv în…

Achiziții în mass media Tender.gov.md

Seminar de instruire online „Planificarea și inițierea procedurilor de achiziție publice. Ajustarea valorii contractelor de achiziții publice” | Agenția Achiziții Publice

Agenția Achiziții Publice, anunță desfășurarea seminarului de instruire online cu genericul ”Planificarea și inițierea procedurilor de achiziție publice. Ajustarea valorii contractelor de achiziții publice”. Seminarul este destinat persoanelor responsabile de efectuarea procedurilor de achiziții publice din cadrul autorităților contractante. Seminarul de instruire se va desfășura la data de 14 ianuarie, ora 10:00 prin aplicația Google Meet. Doritorii de…

Achiziții în mass media Tender.gov.md

În atenția autorităților contractante! | Agenția Achiziții Publice

În atenția autorităților contractante!   Agenția Achiziții Publice informează că în scopul asigurării înregistrării contractelor de achiziții publice de către trezoreriile regionale a fost modificat Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 193 din 27 noiembrie 2018 prin extinderea termenului acestuia pînă la data de 31 decembrie 2021. Autorități contractante Sursa: Agenția Achiziții Publice | Read More

Achiziții în mass media Tender.gov.md

Atelier de lucru ONLINE cu genericul: ”Documentația în cadrul procedurilor de achiziții publice” | Agenția Achiziții Publice

În atenția autorităților contractante!   Agenția Achiziții Publice, anunță desfășurarea atelierului de lucru ONLINE cu genericul: ”Documentația în cadrul procedurilor de achiziții publice”. Atelierului de lucru este destinat persoanelor responsabile de intocmirea și completarea documentelor în procesul de derularea a procedurilor de achiziții publice din cadrul autorităților contractante. Atelierului de lucru va avea loc la…

Achiziții în mass media Tender.gov.md

Comunicat repetat privind raportarea achizițiilor publice în vederea prevenirii, diminuării și lichidării consecințelor pandemiei de coronavirus (COVID-19) | Agenția Achiziții Publice

Agenția Achiziții Publice informează repetat despre necesitatea prezentării informației potrivit prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 493 din 08.07.2020 Pentru aprobarea unor măsuri suplimentare de transparență privind achizițiile publice efectuate în vederea prevenirii, diminuării și lichidării consecințelor pandemiei de coronavirus (COVID-19) pentru anul 2020 (publicată în Monitorul Oficial nr. 165-176 din 10.08.2020). Astfel, autoritățile contractante, care au efectuat achiziții…

Achiziții în mass media Tender.gov.md

Comunicat cu privire la procesarea datelor privind contractele de achiziții publice de către Agenția Achiziții Publice până la data de 15 decembrie 2020 | Agenția Achiziții Publice

În atenția autorităților contractante!   Agenția Achiziții Publice informează repetat că în conformitate cu cu pct. 1 din Circulara nr. 1213-4-185 din 30.11.2020 emisă de Ministerul Finanțelor, pentru procesarea datelor cu privire la contractele de achiziții publice atribuite în anul în curs de gestiune, Agenția Achiziții Publice va recepționa până la data de 15 decembrie…

Achiziții în mass media Tender.gov.md

Seminarul de instruire ONLINE cu genericul: ”Planificarea și inițierea procedurilor de achiziție publică. Ajustarea valorii contractelor de achiziții publice” | Agenția Achiziții Publice

În atenția autorităților contractante!   Agenția Achiziții Publice, anunță desfășurarea seminarului de instruire ONLINE cu genericul: ” Planificarea și inițierea procedurilor de achiziție publică. Ajustarea valorii contractelor de achiziții publice”. Seminarul este destinat persoanelor responsabile de efectuarea procedurilor de achiziții publice din cadrul autorităților contractante. Seminarul de instruire va avea loc la data de 17…

Achiziții în mass media Tender.gov.md

În atenția autorităților contractante! | Agenția Achiziții Publice

Agenția Achiziții Publice informează despre necesitatea respectării termenelor limită de prezentare a dărilor de seamă cu privire la procedura de achiziție publică și înregistrarea contractelor la Trezorăriile Regionale conform Circularei nr. 1213-4-185 din 30.11.2020 emise de Ministerul Finanțelor (se anexează). Autorități contractante Atașament:  circulara_mf.pdf Sursa: Agenția Achiziții Publice | Read More