Blog

Achiziții în mass media Tender.gov.md

În atenția entităților contractante și altor persoane interesate | Agenția Achiziții Publice

Agenția Achiziții Publice, Vă aduce la cunoștință că la data de 26.06.2021 intră în vigoare Legea nr. 74 din 21.05.2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale. Respectiv, începând cu data intrării în vigoare a legii menționate, entitățile contractante definite în așa fel în lege, urmează să aplice prevederile acesteia la efectuarea…

Achiziții în mass media Tender.gov.md

În atenția entităților contractante și altor persoane interesate | Agenția Achiziții Publice

Agenția Achiziții Publice, Vă aduce la cunoștință că la data de 26.06.2021 intră în vigoare Legea nr. 74 din 21.05.2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale. Respectiv, începând cu data intrării în vigoare a legii menționate, entitățile contractante definite în așa fel în lege, urmează să aplice prevederile acesteia la efectuarea…

Achiziții în mass media Tender.gov.md

Comunicat privind informarea contribuabililor privind obligația utilizării SIA „e-Factura” în cadrul achizițiilor publice | Agenția Achiziții Publice

Agenția Achiziții Publice aduce la cunoștința autorităților contractante și a operatorilor economici că, Serviciul Fiscal de Stat, în urma coordonării cu Ministerul Finanțelor și în scopul informării contribuabililor privind obligația utilizării SIA „e-Factura” în cadrul achizițiilor publice, a elaborat un Comunicat informativ ce conține precizări privind procesul de documentare a achizițiilor publice cu factura fiscală…

Achiziții în mass media Tender.gov.md

Seminar de instruire online „Documentația de atribuire în cadrul procedurilor de achiziții publice. Dosarul achiziţiei publice.” | Agenția Achiziții Publice

Agenția Achiziții Publice anunță desfășurarea seminarului de instruire online cu genericul ”Documentația de atribuire în cadrul procedurilor de achiziții publice. Dosarul achiziţiei publice.” Seminarul de instruire se va desfășura în format online la data de 25 martie 2021, ora 10:00 prin aplicația Google Meet (aplicatia permite max. 100 de persoane). Seminarul este recomandat persoanelor responsabile de desfășurarea procedurilor…

Achiziții în mass media Tender.gov.md

Anunț privind inițierea consultărilor publice pe marginea aprobării proiectului Regulamentului privind certificarea în domeniul achizițiilor publice | Agenția Achiziții Publice

Proiectul Regulamentului privind certificarea în domeniul achizițiilor publice a fost elaborat în temeiul articolului 10 lit. e) al Legii achizițiilor publice nr. 131 din 03.07.2015 în cadrul Agenției Achiziții Publice, în vederea realizării Strategiei de dezvoltare a sistemului de achiziții publice pentru anii 2016-2020 și a Planului de acțiuni privind implementarea acesteia adoptată prin Hotărârea…

Achiziții în mass media Tender.gov.md

Seminar de instruire online „Managementul și monitorizarea contractelor” | Agenția Achiziții Publice

Agenția Achiziții Publice anunță desfășurarea seminarului de instruire online cu genericul „Managementul și monitorizarea contractelor”. Seminarul de instruire se va desfășura în format online la data de 4 martie 2021, ora 10:00 prin aplicația Google Meet (aplicatia permite max. 100 de persoane). Seminarul este recomandat persoanelor responsabile de efectuarea procedurilor de achiziții publice din cadrul autorităților contractante.…

Achiziții în mass media Tender.gov.md

Comunicat privind utilizarea obligatorie în cadrul achizițiilor publice a serviciului electronic „e-Factura” | Agenția Achiziții Publice

Agenția Achiziții Publice aduce la cunoștință despre modificările operate în Codul fiscal al Republicii Moldova nr.1163/1997. ce țin de modalitatea de documentare a livrărilor efectuate în cadrul achizițiilor publice. Astfel, conform prevederilor  art.117 al.(12) din Codul fiscal, în redacția Legii nr.102 din 18.06.20, publicată în Monitorul Oficial nr. 159/30.06.20 art.299 Începând cu 1 ianuarie 2021,…

Achiziții în mass media Tender.gov.md

Seminar de instruire online „Tipuri de proceduri, tehnici și instrumente specifice de atribuire” | Agenția Achiziții Publice

Agenția Achiziții Publice, anunță desfășurarea seminarului de instruire online cu genericul  „Tipuri de proceduri, tehnici și instrumente specifice de atribuire”. Seminarul este destinat persoanelor responsabile de efectuarea procedurilor de achiziții publice din cadrul autorităților contractante. Seminarul de instruire se va desfășura în format online la data de 25 februarie 2021, ora 10:00 prin aplicația Google Meet (aplicatia…

Achiziții în mass media Tender.gov.md

Comunicat privind desfășurarea primului Forum în domeniul achizițiilor publice | Agenția Achiziții Publice

În perioada 9-11 februarie 2021, s-a desfășurat primul Forum în domeniul  achizițiilor publice, la care au participat experți străini, reprezentanții ai Agenției Achiziții Publice, și reprezentanți ai autorităților contractante. Evenimentul a fost organizat online de către Agenția Achiziții Publice cu suportul Programului de Dezvoltare al Dreptului Comercial (CLDP) al Departamentului de Comerț al SUA. Evenimentul…

Achiziții în mass media Tender.gov.md

Publicarea în Monitorul Oficial a Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice | Agenția Achiziții Publice

În atenția autorităților contractante! Agenția Achiziții Publice informează că în Monitorul Oficial nr. 33-41 din 05.02.2021 a fost publicată Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice (nr. 10 din 20.01.2021) și de abrogare a Hotărârii Guvernului nr. 667/2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului…