Blog

Credit de peste 400 de milioane de lei utilizat netransparent de Primăria mun. Chișinău
Revizii

Credit de peste 400 de milioane de lei utilizat netransparent de Primăria mun. Chișinău

Autor: Diaconu Olga

 

În timp ce Primarul General al mun. Chișinău se laudă cu realizarea măsurilor de eficientizare energetică la 6 grădinițe și 14 licee din mun. Chișinău din creditele acordate de BERD și BEI, Direcția Generală Educație Tineret și Sport a mun. Chișinău (DGETS) publică poze din care reiese că o parte din materialele de construcție utilizate pentru eficientizarea energetică a instituțiilor publice sunt furnizate de compania în care soțul unei directoare adjuncte de la DGETS este director executiv/CEO. În același timp, unii părinți ai căror copii învață în instituțiile care beneficiază de măsuri de eficiență energetică, afirmă că li se cere să contribuie la realizarea lucrărilor, de care este responsabil antreprenorul. Pe de altă parte, Primăria mun. Chișinău refuză să ofere informații relevante, precum lista detaliată, volumul și costul lucrărilor per fiecare instituție, în care se  realizează măsurile de eficiență energetică, sub pretextul că aceste date nu sunt publice, conform regulilor BERD.

Anterior, am scris despre lipsa de transparență a Primăriei mun. Chișinău în cadrul proiectului investițional „Eficiența energetică și reabilitarea termică a clădirilor instituțiilor publice din municipiul Chișinău”, implementat din creditele de 10 milioane de Euro fiecare, oferite de BERD și BEI și din grantul de 5 milioane de Euro oferit de Fondul pentru energie. Acest proiect presupune reabilitarea termică a 6 grădinițe, 14 licee și 3 spitale din mun. Chișinău. După cum am menționat, achizițiile se fac în afara sistemului MTender, conform Regulilor BERD, reieșind din excepțiile la Legea 131/2015 privind achizițiile publice. Legea permite ca achizițiile din sursele financiare oferite cu titlu de credit de instituțiile financiare internaționale să fie desfășurate fără aplicarea procedurilor pentru achizițiile publice. În acest mod, cetățenii nu au posibilitatea de a monitoriza eficiența resurselor financiare pentru restituirea cărora sunt responsabili, împreună cu dobânzile și taxele de administrare. Mai multe informații aici

După publicarea comunicatului Direcției Generale Educație Tineret și Sport a mun. Chișinău pentru asigurarea progresului lucrărilor de reparație privind implementarea Proiectului, din care aflăm că toți participanții au participat la dezbaterea tuturor subiectelor de pe ordinea de zi, Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER a solicitat următoarele acte:

  1. Lista și volumul principalelor tipuri de lucrări, care se realizează/urmează a fi realizate în cadrul proiectului de reabilitare termică, pentru fiecare instituție în parte ce urmează a fi reabilitată în cadrul proiectului;
  2. Sumele alocate pentru fiecare instituție în parte ce urmează a fi reabilitată în cadrul proiectului;
  3. Graficul executării lucrărilor pentru fiecare instituție ce urmează a fi reabilitată în cadrul proiectului.

Primăria mun. Chișinău ne-a oferit doar informații cu privire la sumele alocate per lot, iar nu pentru fiecare instituție publică din proiect, antreprenorii selectați pentru implementarea măsurilor de eficiență energetică pentru fiecare lot și termenele de desfășurare a lucrărilor.

Ulterior, la data de 3 august 2021, am mai solicitat suplimentar următoarele acte:

  1. Proiectele (design) pentru obiectivele a căror etapă de realizare se regăsește în anexa la comunicatul de pe pagina DGETS;
  2. Contractul încheiat cu „Eurostil Construct” SRL pentru efectuarea măsurilor de eficiență energetică în cadrul a 6 licee și anexele aferente;
  3. Contractul încheiat cu consorțiul condus de compania „Techno Test” SRL pentru efectuarea măsurilor de eficiență energetică în cadrul a 8 licee și anexele aferente;
  4. Contractul încheiat cu consorțiul condus de compania „Techno Test” SRL pentru efectuarea măsurilor de eficiență energetică în cadrul a 6 grădinițe și anexele aferente.

Și de această dată, Primăria mun. Chișinău a dat un răspuns evaziv, reiterând sumele totale pentru fiecare lot, antreprenorii antrenați în realizarea măsurilor de eficiență energetică și termenele de executare. Totuși, Primăria mun. Chișinău a refuzat să ne pună la dispoziție contractele încheiate cu antreprenorii și proiectele tehnice (design), menționând că aceste acte nu reprezintă informații publice în cadrul achizițiilor din contul BERD conform regulilor Băncii.

 

 

 

 

În anexe, disponibile la acest link, Primăria a atașat volumele de lucrări pentru liceele și grădinițele din proiect în unități de măsură, dar fără sumele preconizate pentru fiecare din aceste elemente. În timp ce pentru unele elemente din proiect se indică suprafața termoizolată sau suprafața de ferestre și uși înlocuite, pentru alte elemente, cum ar fi sistem de ventilare, sistem PV, procurarea și instalarea echipamentului de bucătărie se indică doar 1 unitate. Reieșind din scrisoarea primăriei mun. Chișinău, parametrii tehnici pentru aceste lucrări nu ar fi acte publice. Dacă am admite această ipoteză, cetățenii interesați nu ar avea posibilitatea de a monitoriza lucrările realizate și a evalua corespunderea acestora parametrilor prevăzuți. De asemenea, ridică dubii și afirmația că proiectele tehnice (design) nu reprezintă informații actualizate publică până la finalizarea lucrărilor și predarea lor către beneficiar, aparținând exclusiv antreprenorilor.  Reiese că nici măcar autoritatea contractantă sau instituțiile în care se desfășoară aceste lucrări nu ar avea acces la proiectele tehnice. În cazul în care această afirmație a reprezentanților primăriei este adevărată, ar reieși că antreprenorii dispun de o libertate aproape nelimitată la stabilirea/ajustarea volumelor de lucrări realizate pentru eficientizarea energetică a instituțiilor.

Refuzul Primăriei mun. Chișinău ridică semne serioase de întrebare în contextul în care unele din actele pe care le-am solicitat sunt disponibile în surse deschise, prezentate ca experiență similară în alte proceduri de achiziție de către antreprenori. Printre anexe se găsesc volumele de lucrări împreună cu prețul pentru fiecare liceu și pentru fiecare tip de lucrări realizate sau care urmează a fi realizate în liceele respective. Actele sunt disponibile și la acest link.

În anexele la comunicatul DGETS observăm mai multe poze din care reiese că la eficientizarea energetică a clădirilor se folosesc materiale de construcție sub brandul Caparol. Pereții exteriori la mai multe dintre clădirile la care se realizează izolarea termică a pereților exteriori acoperiti cu pânză pe care se observă clar brandul Caparol, iar pe alocuri se văd găleți cu materiale pe care apare același brand.

 

 

 

 

Gama de produse Caparol este reprezentată în Republica Moldova de Întreprinderea cu Capital Străin „Daw Benta Mol” SRL, fondată în anul 2006. Din resursele disponibile online, aflăm că funcția de director executiv/CEO al companiei este exercitată de Sergiu Aftenev, soțul directoarei adjuncte a DGETS dna Daniela Muncă-Aftenev. Din declarația de avere și interese personale a directorului adjunct al DGETS, dna Daniela Muncă-Aftenev, disponibilă la acest link, pentru anul 2020, observăm că soțul acesteia a încasat salariu de la compania ”DAW BENȚA MOL” S.R.L. 

Această situație ridică bănuieli rezonabile că o persoană cu funcție de decizie ar fi putut influența antreprenorii să selecteze anumiți furnizori de materie primă pentru realizarea măsurilor de eficientizare energetică.

Lipsa de transparență a Primăriei mun. Chișinău poate favoriza abuzurile din partea administrației unor instituții de învățământ din cel care beneficiază de măsuri de eficiență energetică. Unii dintre părinții elevilor de la Liceul G. Meniuc s-au plâns pe rețelele de socializare că li s-a cerut să facă tencuiala la geamuri. 

Dacă părinților li se cere să facă ei tencuiala la geamurile schimbate, ne întrebăm cum se asigură în acest caz standardele de calitate a măsurilor de eficiență energetică realizate. Aceste lucrări trebuie să fie incluse în devizele de cheltuieli și realizate de antreprenorul care dispune de certificatele relevante în acest sens.

De la unii părinți ai elevilor de la Liceul Teoretic „Elena Alistar”, am primit informații că li s-au cerut câte 200 lei pentru reparația claselor, deși acest liceu este, la fel, beneficiar în cadrul proiectului de eficiență energetică. Respectiv, deși clasele se repară capital din banii proiectului, administrația liceelor mai colectează bani și de la părinți. Directoare a Liceului Teoretic „Elena Alistar” este Babuc Lilia, care este soția lui Babuc Nicolae, directorul Liceului George Meniuc, despre care am menționat mai sus.

Lipsa de transparență în achizițiile de valoare atât de mare încurajează înțelegerile frauduloase și corupția. Astfel, se poate ajunge la situații în care unii furnizori de materiale sunt favorizați, în detrimentul altora, în timp ce cetățenii și societatea civilă nu au posibilitatea de a depista aceste situații. Iar din mesajele părinților în mediul online, reiese că există și un risc major ca administrația unor instituții de învățământ să recurgă la strângeri de fonduri pentru unele lucrări pentru care deja s-au alocat bani sau să cheme părinții să efectueze niște lucrări de care este responsabil antreprenorul desemnat câștigător. Lipsa de transparență duce în ultimă instanță la utilizarea ineficientă/irosirea banilor publici pentru lucrări de o calitate inferioară. Nu considerăm că sursa mijloacelor financiare, în cazul dat creditele acordate de BERD, justifică derularea acestor proceduri de achiziție în mod netransparent, iar pe alocuri secretizat. Până la urmă, tot cetățenii sunt responsabili de restituirea creditelor, dobânzilor de 5%, taxelor de administrare de 1,8% și ratei interbancare stabilite de creditori, despre care am menționat aici.

 

 

Acest material este realizat în cadrul proiectului ”Banii Publici sunt și Banii Mei!”, implementat de Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER cu susținerea financiară din partea National Endowment for Democracy (NED).