Blog

Cum (NU) sunt excluși din procedurile de achiziții publice operatorii economici care au încheiat acorduri de denaturare a concurenței
Revizii

Cum (NU) sunt excluși din procedurile de achiziții publice operatorii economici care au încheiat acorduri de denaturare a concurenței

 

 

Autor: Olga Diaconu

 

Autoritățile contractante au obligaţia de a exclude din procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică orice ofertant sau candidat care a încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței, conform prevederilor art. 19 alin. (3) lit. g) din Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015. Condiția este ca încălcarea să fie constatată printr-o decizie a organului abilitat în acest sens, care este Consiliul Concurenței, și să nu fi trecut mai mult de 3 ani de la producerea evenimentului. 

Ne-am propus să analizăm pe cât este de eficient mecanismul de excludere a operatorilor economici sancționați de Consiliul Concurenței pentru încheierea acordurilor ce vizează denaturarea concurenței din procedura de atribuire a contractelor de achiziții publice. Pe pagina web a Consiliului Concurenței nu apare o bază de date sau o listă a operatorilor economici care au fost sancționați, ci doar fișiere în format pdf, titlul cărora conține doar numărul deciziei și data adoptării, fără denumirea agenților economici sau autorităților publice vizate. Respectiv, am fost nevoiți să deschidem pe rând toate fișierele încărcate pe pagina Consiliului Concurenței, pentru a face o listă. Evident că nu ne așteptăm că autoritățile contractante să facă la fel de fiecare dată când evaluează ofertele în procedurile de achiziții publice, ceea ce crește riscul atribuirii contractelor de achiziții operatorilor economici care au încheiat acorduri de denaturare a concurenței. Nu avem nici certitudinea că toate deciziile Consiliului Concurenței ajung să fie publicate, pentru că acestea nu apar în ordine consecutivă pe pagina web, iar pe unele dintre ele nu le-am identificat decât din hotărârile instanțelor de judecată.

Cum era și de așteptat în condițiile în care accesarea datelor despre agenții economici sancționați este atât de dificilă, am descoperit că unii dintre aceștia obțin în continuare contracte de achiziții publice. Un exemplu relevant constituie cazul operatorului economic “Vanro-Con” SRL, descris recent într-un articol publicat pe revizia.md. Deși sancționat de Consiliul Concurenței pentru încheierea unui acord anticoncurențial, acest operator economic a obținut 30 de contracte de achiziții în valoare de 7961291,59 lei  de la direcțiile de educație din mun. Chișinău, în perioada de efectivitate a deciziei. Operatorul economic „Bioprotect” SRl, care a fost sancționat prin decizia Consiliului Concurenței nr. DA-22/20-09 din 26.03.2021 pentru că a încheiat acorduri anticoncurențiale, a încheiat după sancționare contracte de achiziții și acorduri de majorare a valorii unor contracte anterioare, care apar pe pagina Agenției Achiziții Publice. Au continuat să obțină contracte de achiziții publice și operatori economici ca „BTS PRO” SRL, „Liftmontaj” SRL sau „Tehnicomplex” SRL, amendați pentru că au refuzat să se supună inspecției din partea Consiliului Concurenței în cadrul investigațiilor legate de încheierea acordurilor ce vizau denaturarea concurenței, conform informațiilor din Tabelul deciziilor Consiliului Concurentei.

 

 

 

Una dintre întrebările care se regăsesc în documentul unic pentru achiziții european (DUAE), pe care îl completează fiecare operator economic care participă la o licitație publică, ține de neimplicarea în acorduri de denaturare a concurenței. Din moment ce mai mulți operatori economici sancționați de Consiliul Concurenței pentru încheierea acordurilor anticoncurențiale continuă să obțină contracte de achiziții publice, ne dăm seama că aceștia nu au fost foarte sinceri la completarea DUAE, iar autoritățile contractante nu au fost foarte vigilente sau investigarea acestor circumstanțe a fost mult prea dificilă.

O altă problemă care limitează posibilitatea excluderii din competiție a operatorilor economici care au încheiat acorduri de denaturare a concurenței este și termenul de 3 ani de la producerea evenimentului, în decursul căruia aceste sancțiuni produc efecte. De multe ori, de la producerea evenimentului și până la emiterea unei decizii a Consiliului Concurenței prin care se constată o încălcare pot trece 2 – 3 ani, uneori mai mult. În așa cazuri, autoritățile contractante au posibilitatea de a exclude din competiție operatorii economici care au denaturat concurența doar pe perioada de la emiterea deciziei Consiliului Concurenței și până la împlinirea termenului de 3 ani de la producerea evenimentului. Astfel, în majoritatea cazurilor, agenții economici trișori pot fi excluși din competiție la obținerea contractelor de achiziții publice pe o perioadă foarte scurtă sau nu pot fi excluși deloc, dacă prin decizia Consiliului Concurenței se constată abateri care au avut loc cu 3 ani mai devreme sau mai mult. 

De asemenea, constatăm că o parte semnificativă din deciziile Consiliului Concurenței, prin care s-a constatat încheierea unor acorduri anticoncurențiale, au fost anulate prin hotărâri ale instanțelor de judecată. Deși multe dintre aceste hotărâri motivate pot fi accesate pe portalurile instanțelor, este dificil să apreciem dacă în cazurile de anulare a deciziilor Consiliului Concurenței prevalează erorile și/sau abuzurile inspectorilor Consiliului Concurenței, fie ale judecătorilor care au examinat aceste cazuri. Putem observa totuși tendința unor judecători, fie de a dispune anularea deciziilor Consiliului Concurenței de sancționare, fie de a  respinge solicitările contestatare a anulării deciziilor Consiliului Concurenței, în majoritatea cauzelor examinate a judecătorii respectivi. Deși admitem că poate fi vorba de erori/abuzuri repetitive ale inspectorilor Consiliului Concurenței, nu putem omite riscul că  judecătorii instanțelor, care examinează legalitatea deciziilor în instanță, ar putea avea o pregătire insuficientă în domeniul concurenței, ceea ce nu le-ar permite să tranșeze suficient fiecare caz specific.

Un semnal de alarmă vedem și în faptul că, pe parcursul ultimilor 2 ani, au fost emise numai două decizii prin care se constată încheierea acordurilor anticoncurențiale. Ambele decizii au fost emise în anul 2021, este vorba despre decizia nr. DA-22/20-09 din 26.03.2021 și  decizia nr. DA-11/21-43 din 04.08.2021. În anul 2020, nu au fost emise decizii prin care se constată, reieșind din datele accesibile pe pagina web a Consiliului Concurenței. Totodată, în privința deciziei DA-22/20-09 din 26.03.2021, care se referă la piața comercializării produselor de uz fitosanitar și fertilizanților pe teritoriul RM, s-a vehiculat despre existența unui posibil conflict de interese. Pe rolul instanțelor de judecată se află un dosar prin care unele dintre companiile sancționate solicită constatarea admiterii unui conflict de interese de către directorul Consiliului Concurenței, Marcel Răducan. Potrivit acestora, familia președintelui Consiliului Concurenței deține o companie ce are ca domeniu de activitate comercializarea produselor de uz fitosanitar, concurentă întreprinderilor sancționate. A doua decizie a Consiliului Concurenței, nr. DA-11/21-43 din 04.08.2021, constată doar încălcarea comisă de Agenția Rezerve Materiale, dar nu și ale companiilor care au fost favorizate prin acțiunile Agenției Rezerve Materiale. Respectiv, aceasta s-a soldat doar cu o recomandare către Agenția Rezerve Materiale de a nu mai admite astfel de încălcări.

Din octombrie 2019, Consiliul Concurenței nu a mai constatat încălcări ce vizează încheierea acordurilor anticoncurențiale în achizițiile publice. Deși de mai multe ori, pe parcursul monitorizării achizițiilor publice, monitorii Asociației pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER au sesizat existența unor posibile acorduri anticoncurențiale în achizițiile publice, Consiliul Concurenței nu s-a autosesizat niciodată pe aceste cazuri, pe motiv că ar lipsi probe care să demonstreze existența acestor acorduri anticoncurențiale. Nu cunoaștem dacă lipsa deciziilor de constatare a acordurilor ce vizează denaturarea concurenței pe parcursul a tocmai 2 ani denotă faptul că astfel de acorduri nu există, sau dacă semnele încălcărilor au fost ignorate de Consiliul Concurenței. 

În condițiile în care operatorii economici care au încheiat acorduri de denaturare a concurenței pot fi excluși de la obținerea contractelor de achiziții publice doar pe o perioadă de 3 ani de la producerea evenimentului, reiese că, la momentul actual, pot fi excluși din competiție pe acest temei doar 4 operatori economici, sancționați prin decizia nr. DA-22/20-09 din 26.03.2021 și „Liftmontaj” SRL, amendat în 2019 pentru refuzul de a se supune inspecției. De altfel, operatorii economici vizați în decizia nr. DA-22/20-09 din 26.03.2021 nu prea participă în procedurile de achiziții publice. Unul dintre ei însă,  „Bioprotect” SRL, a încheiat un contract de achiziții și a majorat valoarea altui contract de achiziții publice după decizia de sancționare. Pe de altă parte, „Liftmontaj” SRL a reușit să obțină mai multe contracte de achiziții publice în valoare de zeci de milioane de lei în perioada 2019 – 2021, conform informațiilor de pe pagina Agenției Achiziții Publice.

Făcând abstracție de faptul că, de 2 ani, Consiliul Concurenței nu prea a constatat încheierea acordurilor de denaturare a concurenței, considerăm imperios necesar ca lista operatorilor economici care au încheiat astfel de acorduri să fie făcută publică. Sugerăm că această listă trebuie să se regăsească într-un format mult mai accesibil pe pagina Consiliul Concurenței. De asemenea, o listă a operatorilor economici care au încheiat acorduri de denaturare a concurenței ar trebui să fie făcută publică și pe pagina Agenției Achiziții Publice, similar listei operatorilor economici incluși în lista de interdicție.

Tabelul deciziilor Consiliului Concurentei

 

 

Operatori economici în privința cărora Consiliul Concurenței a emis decizii prin care se constată încheierea acordurilor ce vizează denaturarea concurenței

N/O
Denumirea OE
Incriminare
Procedura de achiziție/obiectul examinării
Numărul deciziei CC
Dispozițiile din decizia CC
Decizii în instanțe
2021
CÎ „Agrostoc”
art. 5 alin (1) alin. (3) lit. a) din Legea 183/2012
piața comercializării produselor de uz fitosanitar și fertilizanților pe teritoriul RM
DA-22/20-09 din 26.03.2021
amendă în mărime de 32 580 712 lei
lipsesc date
„Diazchim” SRL
art. 5 alin (1) alin. (3) lit. a) din Legea 183/2012
piața comercializării produselor de uz fitosanitar și fertilizanților pe teritoriul RM
DA-22/20-09 din 26.03.2021
amendă în mărime de 28 228 971 lei
decizie contestată în instanță, nu au fost emise hotărâri definitive
„Bioprotect” SRL
art. 5 alin (1) alin. (3) lit. a) din Legea 183/2012
piața comercializării produselor de uz fitosanitar și fertilizanților pe teritoriul RM
DA-22/20-09 din 26.03.2021
amendă în mărime de 22 695 654 lei
decizie contestată în instanță, nu au fost emise hotărâri definitive
„Fertilitatea-Chișinău” SA
art. 5 alin (1) alin. (3) lit. a) din Legea 183/2012
piața comercializării produselor de uz fitosanitar și fertilizanților pe teritoriul RM
DA-22/20-09 din 26.03.2021
amendă în mărime de 7 531 622 lei
decizie contestată în instanță, nu au fost emise hotărâri definitive
2020
2019
„Liftmontaj” SRL
art. 56 din Legea 183/2012 (neacordarea accesului pentru efectuarea inspecției)
neacordarea accesului la informațiile în
raport cu scopul și obiectul investigației inițiate prin Dispoziția nr. 11 din
15.03.2018 în perioada de timp 28.03.2018-24.01.2019
nr. DA-10
din 07.03.2019
amendă în mărime de 501 788,10 lei
„Aricons-Prim” SRL,
art. 5 alin. (3) lit. d) din Legea 183/2012
procedurile de achiziții publice: nr.
6083-op/14 din 15.09.2014, nr. 51/16 din 20.09.2016, nr. 53/16 din 23.09.2016 și
nr. 16/03193 din 01.12.2016.
Nr. DA-34/18-70
din 03.10.2019
amendă în mărime de 6 606,77 lei
„Iunavit-Con” SRL
art. 5 alin. (3) lit. d) din Legea 183/2012
procedurile de achiziții publice: nr.
6083-op/14 din 15.09.2014, nr. 51/16 din 20.09.2016, nr. 53/16 din 23.09.2016 și
nr. 16/03193 din 01.12.2016.
Nr. DA-34/18-70
din 03.10.2019
amendă în mărime de 64 307,04 lei
„Neovit-Construct”
SRL
art. 5 alin. (3) lit. d) din Legea 183/2012
procedurile de achiziții publice: nr.
6083-op/14 din 15.09.2014, nr. 51/16 din 20.09.2016, nr. 53/16 din 23.09.2016 și
nr. 16/03193 din 01.12.2016.
Nr. DA-34/18-70
din 03.10.2019
amendă în mărime de
19 421,33 lei
„Sor Build Group” SRL
art. 5 alin. (3) lit. d) din Legea 183/2012
procedurile de achiziții publice nr. 16/02786 din 09.11.2016, nr. 17/02590 din 16.08.2017, nr.17/02936 din
14.09.2017, nr. 17/02775 din 24.08.2017, nr. 17/02780 din 24.08.2017 și
nr. 17/03499 din 17.10.2017 ale DGLCA
Nr. DA-32/18-67
din 26.09.2019
amendă în mărime de 203 921,95 lei
„Dumistroy” SRL
art. 5 alin. (3) lit. d) din Legea 183/2012
procedurile de achiziții publice nr. 16/02786 din 09.11.2016, nr. 17/02590 din 16.08.2017, nr.17/02936 din
14.09.2017, nr. 17/02775 din 24.08.2017, nr. 17/02780 din 24.08.2017 și
nr. 17/03499 din 17.10.2017 ale DGLCA
Nr. DA-32/18-67
din 26.09.2019
amendă în mărime de 45 757,68 lei
„Rodicons” SRL
art. 5 alin. (3) lit. d) din Legea 183/2012
procedura de achiziții publice nr. 16/02467 din 29.09.2016 a DGLCA
Nr. DA-32/18-67
din 26.09.2019
amendă în mărime de 91 720,12 lei
Decizia CC menținută prin Hotărârea jud. Chișinău nr.3-4284/2019 din 13.07.2020.
„Tehnocomplex” SRL
art. 56 din Legea concurenței nr. 183/2012
neacordarea accesului la informațiile în raport cu scopul și obiectul investigației inițiate prin Dispoziția nr. 11 din 15.03.2018 în perioada de timp 28.03.2018-24.01.2019
nr. DA-11 din 07.03.2019 
Penalități cu titlu cominatoriu în mărime de 499 577,31 lei
Decizia Consiliului Concurenței menținută prin Hotărârea primei instanțe nr. 3-3394/2019 din 14.08.2020. Prin încheierea din 11 martie 2021 a Curții de Apel Chișinău, a fost declarat inadmisibil apelul împotriva hotărârii din 14 august 2020 a Judecătoriei Chișinău. Recurs respins prin Decizia CSJ nr. 3r-147/2021 din 19.05.2021.
2018
„BTS PRO” SRL 
Art. 56 din Legea 183/2012
DA-09 din 19.02.2018
amendă pentru refuzul de a se supune inspecției efectuate conform art. 56 din Legea 183/2012 în mărime de 491 139,32 lei
Decizia CC anulată prin hotărârea 3-142/18 din 28 martie 2019.
Hotărârea primei instanțe a fost menținută prin Decizia CA nr. 3a-984/19 din 30.10.2019.
Hotărîrea primei instanțe și decizia instanței de apel au fost casate prin Decizia CSJ nr. 3ra-338/20 din 23.12.2020.
„BTS PRO” SRL
art. 5 din Legea 183/2012
DA-42/17-48 din 26.06.2018
amendă în mărime de 4 480 833,18 lei
Decizia CC anulată prin Hotărârea jud. Chișinău nr. 3-916/2019 din 19 martie 2020.
Hotărârea primei instanțe menținută prin Decizia CA nr. . 3a-777/20 din 29.06.2021.
„Esempla Systems” SRL
art. 5 din Legea 183/2012
DA-42/17-48 din 26.06.2018
amendă în mărime de 216 252,36
Decizia CC anulată prin Hotărârea jud. Chișinău nr. 3-916/2019 din 19 martie 2020.
Hotărârea primei instanțe menținută prin Decizia CA nr. . 3a-777/20 din 29.06.2021.
„MSA Grup” SRL
art. 5 din Legea 183/2012
DA-42/17-48 din 26.06.2018
amendă în mărime de 478 598,55 lei
Decizia CC anulată prin Hotărârea jud. Chișinău nr. 3-916/2019 din 19 martie 2020.
Hotărârea primei instanțe menținută prin Decizia CA nr. . 3a-777/20 din 29.06.2021.
SC„Vanro-Com” SRL
art. 5 din Legea 183/2012
Achizițiile publice nr. 15/01460 din 19.06.2015 și nr. 16/01038 din 24.05.2016
Nr. DA – 23/16-13
din 22.03.2018
amendă în mărime de 59 295 lei
Decizia CC menținută prin Hotărârea jud. Chișinău 3-573/2018 din 18 februarie 2019.
Hotărârea primei instanțe a fost menținută prin Decizia CA nr.  3a713/19 din 22.10.2019.
Recursul operatorilor economici la CSJ a fost declarat inadmisibil prin încheierea nr. 3ra-279/2020 din 20.05.2020.
SC„Sardis-Exim” SRL
art. 5 din Legea 183/2012
Achizițiile publice nr. 15/01460 din 19.06.2015 și nr. 16/01038 din 24.05.2016
Nr. DA – 23/16-13
din 22.03.2018
amendă în mărime de 32 385,15 lei
Decizia CC menținută prin Hotărârea jud. Chișinău 3-573/2018 din 18 februarie 2019.
Hotărârea primei instanțe a fost menținută prin Decizia CA nr.  3a713/19 din 22.10.2019.
Recursul operatorilor economici la CSJ a fost declarat inadmisibil prin încheierea nr. 3ra-279/2020 din 20.05.2020.
„Ecosem Grup” SRL
art. 5 din Legea 183/2012
procedura de achiziții publice nr. 1350/14 din 30.07.2014 organizată și desfășurată
de Primăria Cobani, r-nul Glodeni
Nr. DA-39/17-53
din 05.07.2018
imunitate la amendă de tip A
Prin hotărârea din 02.10.19 a Judecătoriei Chişinău, a fost menținută decizia CC.
Instanța de apel a menținut hotărârea primei instanțe prin Decizia din 18.11.2020.
Prin decizia CSJ nr. 3ra-295/2021 din 07.04.2021, a fost menținută hotărârea primei instanțe și decizia instanței de apel.
„Litarcom” SRL
art. 5 din Legea 183/2012
procedura de achiziții publice nr. 1350/14 din 30.07.2014 organizată și desfășurată
de Primăria Cobani, r-nul Glodeni
Nr. DA-39/17-53
din 05.07.2018
amendă în mărime de 790 178,88 lei
Prin hotărârea din 02.10.19 a Judecătoriei Chişinău, a fost menținută decizia CC.
Instanța de apel a menținut hotărârea primei instanțe prin Decizia din 18.11.2020.
Prin decizia CSJ nr. 3ra-295/2021 din 07.04.2021, a fost menținută hotărârea primei instanțe și decizia instanței de apel.
„Capilatti” SRL
art. 5 din Legea 183/2012
procedura de achiziții publice nr. 1350/14 din 30.07.2014 organizată și desfășurată
de Primăria Cobani, r-nul Glodeni
Nr. DA-39/17-53
din 05.07.2018
amendă în mărime de 438 596,92 lei
Prin hotărârea din 02.10.19 a Judecătoriei Chişinău, a fost menținută decizia CC.
Instanța de apel a menținut hotărârea primei instanțe prin Decizia din 18.11.2020.
Prin decizia CSJ nr. 3ra-295/2021 din 07.04.2021, a fost menținută hotărârea primei instanțe și decizia instanței de apel.
SC „Eurodeviz” SRL
încălcarea prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea 183/2012
licitația nr. DCRMP/NCB-1/W-2/B.2.1_1 din 05.10.2012, desfășurată de către Instituția Publică „EMP Management Durabil POP”.
Nr. DA-15/16-07
din 15.02.2018
amendă în mărime de 18 571,56 lei
SRL „Oztor”
încălcarea prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea 183/2012
licitația nr. DCRMP/NCB-1/W-2/B.2.1_1 din 05.10.2012, desfășurată de către Instituția Publică „EMP Management Durabil POP”.
Nr. DA-15/16-07
din 15.02.2018
amendă în mărime de 213 723,82 lei
SC „Ozun-Cons” SRL
încălcarea prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea 183/2012
licitația nr. DCRMP/NCB-1/W-2/B.2.1_1 din 05.10.2012, desfășurată de către Instituția Publică „EMP Management Durabil POP”.
Nr. DA-15/16-07
din 15.02.2018
amendă în mărime de 545 082,72 lei
„DIGHIVA” SRL
încălcarea prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea 183/2012
licitațiile
nr. DCRMP/G-18/SH-20/A.1.15/2 new din 22.05.2013 și licitația
nr. DCRMP/G-25/SH-25/A.1.15/2 din 24.07.2014.
DA-15/16-87
din 20.12.2018
amendă în mărime de 340 757,90 lei
Decizia CC anulată prin Hotărârea jud. Chișinău nr. 3-270/2019 din 25 martie 2019, în partea ce ține de „Dighiva” SRL.
Hotărârea instanței de fond menținută prin Decizia instanței de apel nr. 3a-844/19 din 11.09.2019 și prin Decizia CSJ nr.3ra-1411/19 din 11.12.2019.
SC „Astarn-Design” SRL
încălcarea prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea 183/2012
licitațiile
nr. DCRMP/G-18/SH-20/A.1.15/2 new din 22.05.2013 și licitația
nr. DCRMP/G-25/SH-25/A.1.15/2 din 24.07.2014.
DA-15/16-87
din 20.12.2018
amendă în mărime de 243 176,50 lei
SRL „Adrimob-Lux”
încălcarea prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea 183/2012
licitațiile
nr. DCRMP/G-18/SH-20/A.1.15/2 new din 22.05.2013 și licitația
nr. DCRMP/G-25/SH-25/A.1.15/2 din 24.07.2014.
DA-15/16-87
din 20.12.2018
amendă în mărime de 2 679,14 lei
„Liftmontaj” S.R.L.
art. 68 alin. (1) lit. d) din Legea 183/2012
refuzul de a se
supune inspecției efectuate în conformitate cu art. 56 al Legii 183/2012
nr. DA – 15
din 26.03.2018
amendă în mărime de 54 582,15 lei pentru refuzul de a se supune inspecției, penalitate cu titlu cominatoriu în sumă de 1 661,55 lei pentru fiecare zi de neacordare a accesului la informațiile aflate în raport cu obiectul și scopul investigației
Decizia CC anulată prin Hotărârea jud. Chișinău nr. 3-31612/2020 din 06.10.2020.
Hotărârea primei instanțe a fost menținută prin Decizia CA nr. 3a-1440/20 din 14.07.21.
SC „Lisnic Grup” SRL
art. 5 alin. (1) și alin. (3) lit. d) din Legea 183/2012
procedurile de achiziții publice nr. 17/03739 din 06.11.2017 și
nr. 17/04037 din 28.11.2017 desfășurate de Serviciul Tehnologii
Informaţionale al MAI
Nr. DA-37/17-20
din 05.04.2018
amendă în mărime de
476 236,20 lei
Decizia CC menținută prin hotărârea jud. Chișinău nr. 3-2089/19 din 17.11.2020.
„Mixacon-Lux” SRL
art. 5 alin. (1) și alin. (3) lit. d) din Legea 183/2012
procedurile de achiziții publice nr. 17/03739 din 06.11.2017 și
nr. 17/04037 din 28.11.2017 desfășurate de Serviciul Tehnologii
Informaţionale al MAI
Nr. DA-37/17-20
din 05.04.2018
amendă în
mărime de 113 357,52 lei
Decizia CC menținută prin hotărârea jud. Chișinău nr. 3-2089/19 din 17.11.2020.    
SRL „Buseli-M”
art. 5 alin. (1) din Legea concurenței nr. 183/2012
licitația publică
nr. 283/16 din 25.04.2016 desfășurată de către Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport
Nr. DA-22/17-44
din 21.06.2018
amendă în mărime de 145 502,01 lei
SRL „Marin-Naval-Grup”
art. 5 alin. (1) din Legea concurenței nr. 183/2012
licitația publică
nr. 283/16 din 25.04.2016 desfășurată de către Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport
Nr. DA-22/17-44
din 21.06.2018
amendă în mărime de 6 797,31 lei,
„Universal Instal” SRL
art. 5 alin. (3) lit. d) din Legea 183/2012
licitația nr. 628/16 privind achiziționarea lucrărilor de construcție a stației de epurare din s. Drăgușenii Noi, raionul Hâncești; licitația publică nr. 613/16 din 29.11.2016 privind achiziționarea lucrărilor de construcție a sistemului de canalizare şi a stației de epurare din s. Zăicana, r-nul Criuleni; licitația publică nr. 636/16 din 09.12.2016 privind achiziționarea lucrărilor de construcție a stației de epurare din s. Tânțăreni, r-nul Anenii Noi
DA-2/18-49 din 28.06.2018 
amendă în mărime de 516.352,24 lei
Decizia CC anulată parțial în partea ce ține de „Universal Instal” SRL prin Hotărârea jud. Centrul nr. 3-1335/19 din 16.08.2019.
Hotărârea primei instanțe a fost menținută prin Decizia CA nr. 3a-1646/19 din 25.03.2020.
Prin Decizia CSJ  nr. 3ra-802/20 din 23.09.2020, a fost casată decizia instanței de apel, iar cauza remisă spre rejudecare la Curtea de Apel.
S.C. „Barzine Cons” S.R.L. 
art. 5 alin. (3) lit. d) din Legea 183/2012
licitația nr. 628/16 privind achiziționarea lucrărilor de construcție a stației de epurare din s. Drăgușenii Noi, raionul Hâncești; licitația publică nr. 613/16 din 29.11.2016 privind achiziționarea lucrărilor de construcție a sistemului de canalizare şi a stației de epurare din s. Zăicana, r-nul Criuleni; licitația publică nr. 636/16 din 09.12.2016 privind achiziționarea lucrărilor de construcție a stației de epurare din s. Tânțăreni, r-nul Anenii Noi
DA-2/18-49 din 28.06.2018 
amendă în sumă de 415886,48 lei
Decizia CC a fost anulată în partea ce ține de „Barzine Cons” SRL și „Regal Rent” SRL prin hotărârea jud. Centru nr. 3-932/2019 din 03.06.20202.
Cauza se află pe rolul Curții de Apel. (dosar nr. 2-18178641-02-3a-18082020)
S.C. „Regal Rent” S.R.L.
art. 5 alin. (3) lit. d) din Legea 183/2012
licitația nr. 628/16 privind achiziționarea lucrărilor de construcție a stației de epurare din s. Drăgușenii Noi, raionul Hâncești; licitația publică nr. 613/16 din 29.11.2016 privind achiziționarea lucrărilor de construcție a sistemului de canalizare şi a stației de epurare din s. Zăicana, r-nul Criuleni; licitația publică nr. 636/16 din 09.12.2016 privind achiziționarea lucrărilor de construcție a stației de epurare din s. Tânțăreni, r-nul Anenii Noi
DA-2/18-49 din 28.06.2018 
amendă în sumă de 143 338,48 lei
Decizia CC a fost anulată în partea ce ține de „Barzine Cons” SRL și „Regal Rent” SRL prin hotărârea jud. Centru nr. 3-932/2019 din 03.06.20202.
Cauza se află pe rolul Curții de Apel. (dosar nr. 2-18178641-02-3a-18082020)
„Cartnord” SRL
art. 68 alin. (1) lit. d) al Legii 183/2012
obstrucționarea inspecției prin refuzul tacit al întreprinderii de a se supune inspecției desfășurate în conformitate cu art. 56 din Legea concurenței nr. 183 din 11.07.2012
nr. DA-45 din 25.06.2018 
amendă în mărime de 818 277,03 lei
Prin hotărârea Judecătoriei Chișinău din 30 decembrie 2019, s-a anulat decizia Consiliului Concurenței. Hotărârea primei instanțe a fost menținută prin Decizia Curții de Apel. nr. 3a-337/20 din 17.06.2020.
CSJ a menținut hotărârea instanței de fond și decizia instanței de apel prin decizia nr. 3ra-831/20 din 16.10.2020.
„Tehnocomplex” S.R.L. 
art. 68 alin. (1) lit. d) al Legii concurenței nr. 183/2012
refuzul de a se supune inspecției desfășurate în conformitate cu art. 56 din Legea concurenței nr. 183/2012
nr. DA – 16 din 26.03.2018 
amendă în mărime de 54 162,07 lei
2017
„Litarcom” SRL
încălcarea art. 5 și 7 din Legea concurenței nr. 183/2012 
achiziții de lucrări de construcție și reparații din perioada 2014 – 2016, 
DA-40 din 24.08.2017
amendă în mărime de 1 099 429,01 lei
Decizia CC a fost menținută de CSJ http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=53953
SC „Irinda Prim” SRL
încălcarea art. 5 și 7 din Legea concurenței nr. 183/2012 
achiziții de lucrări de construcție și reparații din perioada 2014 – 2016, 
DA-40 din 24.08.2017
amendă în mărime  de 917 749,97 lei
Decizia CC a fost menținută de CSJ http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=53953
SC „Ecosem” SRL
încălcarea art. 5 și 7 din Legea concurenței nr. 183/2012 
achiziții de lucrări de construcție și reparații din perioada 2014 – 2016, 
DA-40 din 24.08.2017
amendă în mărime de 5 032,16 lei 
Decizia CC a fost menținută de CSJ http://jurisprudenta.csj.md/search_col_civil.php?id=53953
SC „Dominic” SRL
art. 5 din Legea 183/2012
Licitația nr. 1067/15 din 20.01.2016, desfășurată de Î.M. Regia „Autosalubritate”
DA-60 din 30.11.2017
amendă în mărime de 2 571 671 lei
Anulată parțial în partea ce ține de „Dominic” SRL prin hotărârea 3-1/2018 a Jud. Chișinău. Hotărârea instanței de fond a fost menținută prin Decizia CA nr. 3a-1139/20 din 26 mai 2021
Comerț-Gaz” SRL
art. 5 din Legea 183/2012
Licitația nr. 1067/15 din 20.01.2016, desfășurată de Î.M. Regia „Autosalubritate”
DA-60 din 30.11.2017
amendă în mărime de 998 343,63 lei
Anulată prin hotărârea Judecătoriei Chişinău (sediul Rîșcani) din  24 martie 2019 (judecător Marcel Gandrabur). Hotărârea instanței de fond a fost menținută prin Decizia CA nr. 3a-670/2020 din 26.05.2021.
„BTS PRO” SRL
Art. 56 din Legea 183/2012
APD-51 din 16.10.2017
amendă pentru refuzul de a se supune inspecției și inducerea în eroare în sumă de 1 072 113,45 lei
Decizia CC anulată prin Hotărârea Judecătoriei Chișinău nr. 3-1461/2019 din 12.02.2020. Prin Decizia CA nr. 3a-638/2020 din 07.10.2020, decizia primei instanțe a fost menținută.
CSJ a casat hotărârea primei instanțe și decizia instanței de apel prin Decizia nr. 3ra-151/21 din 17.03.2021, fiind emisă o nouă decizie privind respingerea cererii BTS PRO.
SRL „Nufăr-Cia”
art. 5 din Legea concurenței nr. 183/2012
achiziție nr. 16/03382 din 12.12.2016 organizată de către Direcția
Educație Tineret și Sport, sectorul Ciocana.
Nr. DA-25
din 21.06.2017
amendă în mărime de 9 238, 38 lei,
SA „Set-Service”
art. 5 din Legea concurenței nr. 183/2012
achiziție nr. 16/03382 din 12.12.2016 organizată de către Direcția
Educație Tineret și Sport, sectorul Ciocana.
Nr. DA-25
din 21.06.2017
imunitate
la amendă de tip A
S.R.L. „Oztor”
art. 68 alin. (1) lit. d) al Legii 183/2012 prin refuzul de a se supune inspecției
inspecția dispusă prin Ordinul Președintelui Consiliului Concurenței
nr. 08 din 16.05.2017 la sediul și în orice alte încăperi aflate în folosința întreprinderii
„Oztor” SRL
Nr. DA – 16
din 22 mai 2017
amendă în mărime de 39 183.21 lei
Decizia CC menținută prin hotărârea CA nr. 3-15/17 din 28.09.2017 și prin Decizia CSJ nr. 3ra-1393/17 din 13.12.2017.
„Ozun-Cons” SRL
art. 68 alin. (1) lit. d) al Legii 183/2012 prin refuzul de a se supune inspecției
inspecției dispuse prin Ordinul Președintelui Consiliului Concurenței
nr. 12 din 17.05.2017 la sediul și în orice alte încăperi aflate în folosința întreprinderii
„Oztor” SRL
Nr. DA – 17
din 22 mai 2017
amendă în mărime de 25 251,66 lei
Decizia CC menținută prin Hotărârea jud. Chișinău 3-76/18 din 31.08.2018 
„Cifrotech” SRL
art. 68 alin. (1) lit. d) al Legii Concurenței nr. 183/2012
refuzul de a se supune inspecţiei
Nr. DA-50 din 16.10.2017 
amendă în mărime de 667 398,99 lei
Decizia Consiliului Concurenței a fost contestată. Nu am identificat deciziile instanțelor.
„Interacces-M” SRL
art. 68 alin. (1) lit. d) al Legii Concurenței nr. 183/2012
refuzul de a se supune inspecţiei
Nr. DA-50 din 16.10.2017 
amendă în mărime de 185 814,25 lei
Decizia Consiliului Concurenței a fost contestată. Nu am identificat deciziile instanțelor.
„Glamis” SRL
art. 68 alin. (1) lit. d) al Legii Concurenței nr. 183/2012
refuzul de a se supune inspecţiei
Nr. DA-50 din 16.10.2017 
amendă în mărime de  16 867 lei
„Activ Prim” SRL
art. 5 din Legea concurenței nr.183 din 11.07.2012
s-a constatat faptul că, cursul valutar la cumpărarea și vânzarea valutei Euro și dolarul SUA afișat la panou, în perioada 01.01.2015 – 30.01.2015, de către casele de schimb valutar investigate, era practic identic.
Nr. DA – 45 din 28.09.2017 
amendă în mărime de 16692,52 lei
„Bartolomeu” SRL
art. 5 din Legea concurenței nr.183 din 11.07.2012
s-a constatat faptul că, cursul valutar la cumpărarea și vânzarea valutei Euro și dolarul SUA afișat la panou, în perioada 01.01.2015 – 30.01.2015, de către casele de schimb valutar investigate, era practic identic.
Nr. DA – 45 din 28.09.2017 
amendă în mărime de 3823,87 lei
„Dragotin Prim” SRL
art. 5 din Legea concurenței nr.183 din 11.07.2012
s-a constatat faptul că, cursul valutar la cumpărarea și vânzarea valutei Euro și dolarul SUA afișat la panou, în perioada 01.01.2015 – 30.01.2015, de către casele de schimb valutar investigate, era practic identic.
Nr. DA – 45 din 28.09.2017 
amendă în mărime de 1461,31 lei
„Lavronix” SRL
art. 5 din Legea concurenței nr.183 din 11.07.2012
s-a constatat faptul că, cursul valutar la cumpărarea și vânzarea valutei Euro și dolarul SUA afișat la panou, în perioada 01.01.2015 – 30.01.2015, de către casele de schimb valutar investigate, era practic identic.
Nr. DA – 45 din 28.09.2017 
amendă în mărime de 1943,88 lei
„Lozcoz” SRL
art. 5 din Legea concurenței nr.183 din 11.07.2012
s-a constatat faptul că, cursul valutar la cumpărarea și vânzarea valutei Euro și dolarul SUA afișat la panou, în perioada 01.01.2015 – 30.01.2015, de către casele de schimb valutar investigate, era practic identic.
Nr. DA – 45 din 28.09.2017 
amendă în mărime de 3063,55 lei
„Oanța – Schimb” SRL
art. 5 din Legea concurenței nr.183 din 11.07.2012
s-a constatat faptul că, cursul valutar la cumpărarea și vânzarea valutei Euro și dolarul SUA afișat la panou, în perioada 01.01.2015 – 30.01.2015, de către casele de schimb valutar investigate, era practic identic.
Nr. DA – 45 din 28.09.2017 
amendă în mărime de 359,52 lei
„Olnast AG” SRL 
art. 5 din Legea concurenței nr.183 din 11.07.2012
s-a constatat faptul că, cursul valutar la cumpărarea și vânzarea valutei Euro și dolarul SUA afișat la panou, în perioada 01.01.2015 – 30.01.2015, de către casele de schimb valutar investigate, era practic identic.
Nr. DA – 45 din 28.09.2017 
amendă în mărime de 2583,38 lei
„Ramforinh” SRL
art. 5 din Legea concurenței nr.183 din 11.07.2012
s-a constatat faptul că, cursul valutar la cumpărarea și vânzarea valutei Euro și dolarul SUA afișat la panou, în perioada 01.01.2015 – 30.01.2015, de către casele de schimb valutar investigate, era practic identic.
Nr. DA – 45 din 28.09.2017 
amendă în mărime de 15146,52 lei
SRL „System Capital Management”
art. 68 alin. (1) lit. d) din Legea Concurenței nr. 183 din 11.07.2012 
refuzul de a se supune inspecţiei
Nr. DA-7 din 24.03.2017
amendă în mărime de 1.603.602 lei 76 bani
Hotărârea Consiliului Concurenței a fost anulată prin Hotărârea CA 7-8/2017. Recursul Consiliului Concurenței a fost respins prin Decizia CSJ nr. 3ra-1036/18 din 17.10.2018.
2016
„Esculap-Farm” SRL
încălcarea art. 11 alin. (2) lit. f) din Legea 183/2012
neonorarea obligațiilor contractuale de livrare a medicamentelor și altor produse de uz
medical față de instituțiile medico-sanitare publice în perioada ianuarie – februarie
2015
Nr. APD – 18 din 21.04.2016
amendă în mărime de 1 477 048,45 lei
Prin hotărârea Curții de Apel Chișinău din 11.04.17 s-a anulat decizia Plenului Consiliului Concurenței, în partea pct. 1, prin care s-a constatat încălcarea art. 11 al. (2) lit. „f” din Legea concurenței nr. 183 din 11.07.2012 de către SRL „Esculap-Farm”.
Prin decizia CSJ nr. 3ra-1079/17 din 25.10.2017, a fost menținută decizia instanței de apel.
„Dita EstFarm” SRL
încălcarea art. 11 alin. (2) lit. f) din Legea 183/2012
neonorarea obligațiilor contractuale de livrare a medicamentelor și altor produse de uz
medical față de instituțiile medico-sanitare publice în perioada ianuarie – februarie
2015
Nr. APD – 18 din 21.04.2016
amendă în mărime de 14 160 292,22 lei
Decizia de aplicare a amenzii a fost suspendată până la examinarea cauzei în fond prin Încheierea CA din 02.06.2016, menținută prin Decizia CSJ nr. 3r-155/16 din 13.07.2016.
Prin hotărârea din 22 iunie 2018 a Judecătoriei Chişinău, a fost anulată Decizia CC în privința „Dita EstFarm” SRL și „Metatron” SRL.
Prin decizia din 4 aprilie2019 a Curţii de Apel Chişinău, a fost respins apelul declarat de Consiliul Concurenței şi menținută hotărârea din 22 iunie 2018 a Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana.
Prin Decizia CSJ nr. 3ra-322/20 din 20.05.2020, a fost menținută hotărârea instanței de fond și decizia CA.
„Medeferent Grup” SRL
încălcarea art. 11 alin. (2) lit. f) din Legea 183/2012
neonorarea obligațiilor contractuale de livrare a medicamentelor și altor produse de uz
medical față de instituțiile medico-sanitare publice în perioada ianuarie – februarie
2015
Nr. APD – 18 din 21.04.2016
amendă în valoare de 141 695,83 lei
Prin hotărârea Curţii de Apel Chişinău din data de 13 februarie 2017, s-a anulat pct. 3, pct. 9 şi pct. 13 al Deciziei Plenului Consiliului Concurenţei nr. APD-44 din 21 aprilie 2016.
Prin Decizia CSJ  nr. 3ra-766/17 din 04.10.2017, a fost casată decizia instanței de apel și menținută decizia CC în partea ce ține de Medeferent SRL.
„SanFarm-Prim” SA
încălcarea art. 11 alin. (2) lit. f) din Legea 183/2012
neonorarea obligațiilor contractuale de livrare a medicamentelor și altor produse de uz
medical față de instituțiile medico-sanitare publice în perioada ianuarie – februarie
2015
Nr. APD – 18 din 21.04.2016
amendă în mărime de 1 409 087,20 lei
Prin decizia CSJ nr.3r-172/16 din 07.09.2016, a fost suspendată decizia Consiliului Concurenței în partea aplicării amenzii.
„Metatron” SA
încălcarea art. 11 alin. (2) lit. f) din Legea 183/2012
neonorarea obligațiilor contractuale de livrare a medicamentelor și altor produse de uz
medical față de instituțiile medico-sanitare publice în perioada ianuarie – februarie
2015
Nr. APD – 18 din 21.04.2016
amendă în mărime de 47 872,90 de lei
Prin hotărârea din 22 iunie 2018 a Judecătoriei Chişinău, a fost anulată Decizia CC în privința „Dita EstFarm” SRL și „Metatron” SRL.
Prin decizia din 4 aprilie2019 a Curţii de Apel Chişinău, a fost respins apelul declarat de Consiliul Concurenței şi menținută hotărârea din 22 iunie 2018 a Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana.
Prin Decizia CSJ nr. 3ra-322/20 din 20.05.2020, a fost menținută hotărârea instanței de fond și decizia CA.
„R&P Bolgar Farm” S.R.L
încălcarea art. 11 alin. (2) lit. f) din Legea 183/2012
neonorarea obligațiilor contractuale de livrare a medicamentelor și altor produse de uz
medical față de instituțiile medico-sanitare publice în perioada ianuarie – februarie
2015
Nr. APD – 18 din 21.04.2016
amendă în mărime de 136 400.08 lei
Decizia CC a fost anulată prin hotărârea CA din 10.02.2017.
Prin decizia CSJ nr. 3ra-836/17 din 16.08.2017, a fost casată hotărârea CA și menținută decizia CC.
SC „Irinda Prim” SRL
art. 68 alin. (1) lit. c) și e) al Legii 183/2012 
prezentarea incompletă, în cadrul inspecţiei desfăşurate în conformitate cu
art. 56 al Legii concurenţei nr. 183 din 11.07.2012, a documentelor aflate în raport cu scopul şi obiectul investigaţiei, cât și pentru refuzul de a da explicații cu privire la fapte care au legătură cu obiectul şi scopul inspecţiei.
Nr. DA-54
din 20.12.2016
amendă în mărime de 191 853 lei 09 bani, penalitate cu titlu cominatoriu care
constituie suma de 10 512 lei 49 bani pentru fiecare zi de neacordare a accesului
S.R.L. „Litarcom”
art. 68 alin. (1) lit. e) al Legii 183/2012
inspecția dispusă prin Ordinul Președintelui Consiliului
Concurenței nr. 01 din 15.12.2016 la sediul S.R.L. „Litarcom”
Nr. DA-57
din 23 decembrie 2016
amendă în mărime de 189 113 lei 90 bani
Decizia CC menținută prin Hotărârea CA nr. 3-2/17 din 12.04.2017 și prin Decizia CSJ nr. 3ra-802/2017 din 30.08.2017.
2014
„Serviciul Veterinar de Liberă Practică” SRL
art.7 alin. (1) lit. c) al Legii nr. 1103-XIV din 30.06.2000
participare prin înţelegere secretă la licitaţia publică nr. 1000/10 din 06.08.2010 organizată de către Agenţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine.
Nr. DA-22 din 03 iulie 2014 
a înainta o acțiune în instanță pentru a încasa 15% din venitul obţinut urmare a participării acesteia la licitaţiile publice
„Becor” SRL
art.7 alin. (1) lit. c) al Legii nr. 1103-XIV din 30.06.2000
participare prin înţelegere secretă la licitaţia publică nr. 1000/10 din 06.08.2010 organizată de către Agenţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine.
Nr. DA-22 din 03 iulie 2014 

 

Autorități despre care se constată că au încălcat Legea concurenței în achiziții publice

Denumirea AC
Nr. deciziei Consiliului Concurenței
prevedere încălcată
Constatări
Dispoziții
Agenției Rezerve Materiale
DA-11/21-43 din 04.08.2021
art. 12 alin. (1) lit. a) și b)
01 iulie 2020 – 14 aprilie 2021, se constată că acțiunile Agenției Rezerve Materiale, manifestate prin descalificarea neîntemeiată a întreprinderilor participante la concursul în iulie 2020, aplicarea selectivă și neargumentată a unor proceduri de selectare diferite întru desemnarea întreprinderilor-beneficiare către care urma a fi eliberat grâul alimentar cu titlu de împrospătare și acordarea de privilegii pentru activitatea pe piața comercializării grâului alimentar, prin aplicarea unui preț preferențial, precum și inacțiunea Agenției Rezerve Materiale, în calitate de autoritate responsabilă a reacționa prompt la problemele legate de secetă, au avut drept consecință încălcarea prevederilor art. 12 alin. (1) lit. a) și b) din Legea concurenței și favorizarea „Ancom Agro” SRL.
A recomanda Agenției Rezerve Materiale și MAI modificarea cadrului normativ primar, secundar și/sau departamental, în partea ce ține de modalitatea de eliberare a bunurilor din rezervele de stat și/sau de mobilizare, în vederea respectării principiilor concurenței.
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor
Nr. DA -17/19-72 din 22.10.2019
r art.12 alin.(1) lit. a) și b) din Legea concurenței nr.183 din 11.07.2012
În cadrul investigației s-a constatat că în perioada aprilie-mai 2019, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a instituit și intensificat controalele fitosanitare la frontiera de stat, în mod selectiv, doar pentru loturile importate din Republica Belarus și discriminator, în privința unor importatori, fapt care a redus considerabil volumul de import.
Urmare a acțiunilor ANSA a fost creat un deficit de marfă pe piață, care a generat majorarea semnificativă a prețurilor de comercializare la cartofi și a condiționat prejudicierea consumatorului final în perioada de referință cu circa 78,8 milioane lei.
S-a constatat încășcarea de către ANSA, dar a fost încetată investigația în privința agenților economici care au fost favorizați.
Centrul Național de Transfuzie a Sîngelui
Nr. DA-17/18-19
din 21.03.2019
art. 12 alin. (1) lit. b)
achiziția publică nr. 18/00003 din 12.02.2018 – CC a constatat că AC a specificat că achiziționează consumabile compatibile cu analizatorul „Cobas e601”, analizator care fusese donat de ÎM „Becor” SRL,și pentru care numai Becor vindea consumabile. Totodată, AC a refuzat oferta GBG, care propunea să le pună la dispoziție alte consumabile, cu tot cu analizator.
IMSP Spitalul Clinic Republican
Nr. AAP-22 din 30.05.2017
art. 12 alin. (1) din Legea 183/2012
Stabilirea cerinței neprevăzute de lege – deținerea Certificatului
European (CE) de la producător, pentru participare/calificare la licitația
pentru achiziționarea dezinfectanților chirurgicali pentru mâini încalcă art. 12 alin. (1) din Legea 183/2012
să excludă cerința
privind – deținerea Certificatului European (CE) de la producător, pentru
participare/calificare la licitațiile pentru achiziționarea dezinfectanților
chirurgicali pentru mâini,
IMSP Spitalul Clinic Municipal nr. 1
Nr. AAP-22 din 30.05.2017
art. 12 alin. (1) din Legea 183/2012
Stabilirea cerinței neprevăzute de lege – deținerea Certificatului
European (CE) de la producător, pentru participare/calificare la licitația
pentru achiziționarea dezinfectanților chirurgicali pentru mâini încalcă art. 12 alin. (1) din Legea 183/2012
să excludă cerința
privind – deținerea Certificatului European (CE) de la producător, pentru
participare/calificare la licitațiile pentru achiziționarea dezinfectanților
chirurgicali pentru mâini,
IMSP Spitalul Raional Hîncești
Nr. AAP-22 din 30.05.2017
art. 12 alin. (1) din Legea 183/2012
Stabilirea cerinței neprevăzute de lege – deținerea Certificatului
European (CE) de la producător, pentru participare/calificare la licitația
pentru achiziționarea dezinfectanților chirurgicali pentru mâini încalcă art. 12 alin. (1) din Legea 183/2012
să excludă cerința
privind – deținerea Certificatului European (CE) de la producător, pentru
participare/calificare  la licitațiile pentru achiziționarea dezinfectanților
chirurgicali pentru mâini,
Primăria mun. Chișinău
Nr. AAP-33/15-47 
din 28.06.2018
art. 12 alin. (1) lit. a) din Legea 183/2012
A califica acţiunile Primăriei mun. Chișinău manifestate prin respingerea
ofertei SK-13 Patstroy JSC din cadrul licitației internaționale de selectare a
companiei pentru realizarea lucrărilor de reconstrucție în cadrul proiectului
Chișinău – Proiect Sectorial de Drumuri Urbane „Reabilitarea străzilor și a
trotuarelor, crearea locurilor de parcare și modernizarea iluminatului public
stradal” (Pachet I) din data de 12.02.2014, ca încălcare a prevederilor
art. 12 alin. (1) lit. a) al Legii concurenței nr. 183 din 11.07.2012.
Primăria mun. Chișinău va organiza procedurile de concurs public de
achiziționare a lucrărilor de reabilitare a străzilor și trotuarelor, crearea
locurilor de parcare și modernizarea iluminatului public stradal în strictă
conformitate cu legislația în vigoare, inclusiv cu respectarea principiilor
concurențiale.
Direcția Învățământ, Tineret și Sport a Consiliului
municipal Chișinău
Nr. AAP-21/18-63
Din 06.09.2018
MD-2018-03-30-000011-1 din 10.04.2018
acțiunile DGETS, manifestate prin referirea în
specificațiile tehnice la o anumită marcă comercială în cadrul procedurii de achiziții
a echipamentului sportiv nr. MD-2018-03-30-000011-1 din 10.04.2018, a limitat
dreptul agenților economici la comercializarea produselor similare.
Direcția Învățământ, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău va
organiza procedurile de concurs public de achiziționare a echipamentului
sportiv în strictă conformitate cu legislația în vigoare, inclusiv cu respectarea
principiilor concurenței.
Direcţia Sănătăţii a Consiliul Municipal Chişinău
Nr. DA-64
din 21.10.2015
art. 12 alin. (1), lit. (a) din
Legea concurenţei nr. 183 din 11.07.2012.
cerinţa de stabilire a conținutului minim de prebiotic în amestecuri lactate, care nu este expres
indicat în Hotărîrea Guvernului nr. 338 din 11.05.2011, precum și a cerinței cu privire la obligativitatea includerii combinației de prebiotic GOS/FOS în amestecuri lactate, prezența căreia nefiind obligatorie și posibilă substituirii,
drept acţiune de limitare a dreptului întreprinderilor de a comercializa amestecurile lactate, acţiune ce încalcă prevederile art. 12 alin. (1), lit. (a) din
Legea concurenţei nr. 183 din 11.07.2012.
A informa Consiliul Municipal Chişinău, Primarul General al Municipiului Chişinău, Ministerul Sănătății și Cancelaria de Stat despre acțiunea de limitare a dreptului întreprinderilor de a comercializa amestecuri lactate pentru copii primului an de viață
Direcția
Învățământ, Tineret și Sport Briceni
Nr. AAP-05/18-39 
din 14.06.2018
art. 12 alin. (1) lit. a) al Legii
concurenţei nr. 183 din 11.07.2012
limitarea participării întreprinderilor în cadrul licitației publice nr. 524/17 din 02.01.2018 ca urmare a indicării mărcii comerciale a unui anumit producător a tehnicii de calcul,
Direcția Învățământ, Tineret și Sport Briceni va organiza procedurile de
concurs public de achiziționare a tehnicii de calcul în strictă conformitate cu
legislația în vigoare, inclusiv cu respectarea principiilor concurențiale.
Ministerul Finanțelor
Nr. AAP-29/18-17 din 15.05.2020
acțiunile Ministerului Finanțelor de stabilire a criteriilor și cerințelor de calificare prevăzute la pct. 3.9, din secțiunea 2, subsecțiunea 3
din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de servicii
pază, Anexa Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 160/2017 cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de
servicii de pază, ca încălcare a prevederilor art. 12 alin. (1) lit. a) și b) din
Legea 183/2012
prin stabilirea cerinței conform căreia întreprinderea trebuie să
dispună de un număr mai mare de 200 de angajați, Ministerul Finanțelor, de jure, a stabilit condiții discriminatorii și a acordat privilegii pentru activitatea celor 6 întreprinderi, limitând drepturile de comercializare ale întreprinderilor concurente și instituind astfel, bariere de intrare pe piață pentru celelalte întreprinderile autorizate de a presta servicii de pază.
Ordinul a fost abrogat

Acest material este realizat în cadrul proiectului ”Banii Publici sunt și Banii Mei!”, implementat de Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER cu susținerea financiară din partea National Endowment for Democracy (NED).