Blog

Problemele în achiziția de ambulanțe continuă
Revizii

Problemele în achiziția de ambulanțe continuă

 

Autor: AGER

 

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate (CAPCS) a lansat, la 26 iulie 2022, o nouă procedură de achiziție a ambulanțelor pentru necesitățile IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP) și IMPS SCM Gheorghe Paladii. Aceasta este deja a treia procedură de achiziție a ambulanțelor începînd cu primăvara 2021 și, din cauza organizării nereușite, pare să nu fie ultima. Într-un alt articol, AGER a scris despre motivele din care celelalte două licitații au fost anulate.

La licitația curentă, pe MTender apar două oferte – una depusă de Mercuriy Trade și alta depusă de Tecnove S.L.

Mercuriy Trade a depus un singur document, care este o sesizare publică cu privire la încălcările comise de către autoritatea contractantă la procedura de achiziție în cauză și la cea precedentă:

 

 

 

 

 

Evident că aceasta nu constituie o ofertă ci doar o modalitate originală de protest față de autoritatea contractantă.

De cealaltă parte, Tecnove S.L. a propus o ofertă cu valoarea de 84 489 292,40 lei, fără TVA, depășind cu 35,64% valoarea estimată a achiziției (62 285 600 lei fără TVA), deci pasibilă de a fi respinsă în conformitate cu art. 71 alin. (1) lit. d), liniuța a VI-a din Legea nr. 131/2015. Tototdată, oferta Tecnove S.L. nu corespunde cerințelor de calificare și selecție și anume:

  • S-a solicitat prezentarea garanției pentru ofertă, însă Tecnove S.L. nu a depus una;
  • S-a solicitat ca valabilitatea ofertelor să fie de 120 de zile, pe cînd Tecnove S.L. a indicat că oferta este valabilă doar 30 de zile;
  • Lipsește DUAE-ul solicitat;
  • Conform pct. 3.3 din contractul model, parte din Documentația de atribuire, plata pentru ambulanțe se face doar după recepționare, pe când Tecnove S.L. solicită plata avansului de 30%, în oferta sa;
  • Oferta nu este semnată.

 

Prin urmare, autoritatea contractantă, la data de 09.09.2022, a anulat și această procedură de achiziție, în lipsa ofertelor conforme.

 

 

 

 

Totuși, atragem atenția că o parte din responsabilitate pentru eșuarea tuturor acestor achiziții o poartă însăși autoritatea contractantă, din următoarele considerente:

 

1. Termen de livrare a ambulanțelor este prea scurt

Deși procedura de achiziție a fost lansată târziu, s-a solicitat un termen de livrare prea scurt și anume pînă la 10.12.2022 – 19 ambulanțe, iar pînă la 31.03.2023 – celelalte. Credem că acest termen scurt de livrare a împiedicat participarea mai multor operatori economici, fapt ce-l deducem din clarificările acordate la licitația precedentă:

 

 

 

 

 

Remarcăm că, dacă la licitația precedentă termenul de livrare a fost 160 de zile, acum el a fost și mai scurt. Termenul de depunere a ofertelor fiind până la 7 septembrie 2022, contractul nu ar fi putut fi semnat mai devreme de 20 septembrie 2022, iar pînă la prima tranșă ar mai fi rămas 81 de zile și respectiv 170 zile până la următoarea. Însă, evaluarea ofertelor la CAPCS durează cel puțin o săptămînă, iar în caz de contestații, se tergiversează cu cel puțin încă o lună. Urmează să ținem cont de faptul că CAPCS a cerut ca ofertele să fie valabile 120 de zile, deci pînă la 5 ianuarie 2023. Și apare întrebarea retorică, cum ar putea un operator economic, care încheie contractul pe 5 ianuarie 2023, să livreze 19 ambulanțe cel tîrziu la data de 10 decembrie 2022. Evident că aceste condiții au speriat potențialii ofertanți, iar încercarea de a pune pe seama operatorilor economici povara tergiversării achiziției de ambulanțe duce la tergiversarea achiziției.

În cazul în care CAPCS ar fi depus mai multă diligență și ar fi inițiat mai din timp procedura de achiziție, ar fi putut acorda un termen mai mare de livrare, fapt ce ar fi facilitat participarea mai multor operatori economici. Iar concurența mai mare duce la obținerea unor oferte mai avantajoase. Din cauza organizării defectuoase a licitațiilor, la toate 3 licitații a participat cîte un singur ofertant.

 

 

2. Estimarea greșită a costului achizițiilor

La toate aceste licitații, autoritatea contractantă a estimat greșit costul de achiziție. La licitația de 22 de ambulanțe din 2021, valoarea estimată a fost de 31 050 000 Lei, însă unica ofertă depusă a fost de 36 781 600 Lei, respectiv cu 18,45% mai mult. La a doua licitație, de 40 de ambulanțe, valoarea estimată a fost de 61 745 600 Lei, iar unica ofertă depusă de “Mercuriy Trade” SRL a fost de 77 955 520 Lei, respectiv cu 26,25% mai mare decît valoarea estimată. La ultima licitație, de 40 de ambulanțe, unica ofertă depășește cu 35,64% valoarea achiziției.

În toate aceste 3 cazuri, dacă autoritatea contractantă ar fi indicat un cost estimativ al achiziției mai mare, care să corespundă cu costul de piață, mai mulți operatori economici ar fi depus oferte. În cazurile în care autoritatea contractantă, în mod greșit, stabilește un preț prea mic al achiziției, mulți operatori economici decid să nu concureze pentru că nu se pot încadra în bugetul estimat, iar depunerea unei oferte cu un preț mai mare decît valoarea achiziției este riscant, or autoritatea contractantă poate oricînd respinge o asemenea ofertă în baza art. 71, alin. (1) lit. d) liniuța a VII-a din Legea nr. 131/2015.

Remarcăm că autoritatea contractantă a fost atenționată cu privire la această problemă și de către unii potențiali ofertanți la etapa de clarificări:

 

 

 

 

3. Neîmpărțirea pe loturi

Deși neîmpărțirea pe loturi nu este o abatere în acest caz, împărțirea ar fi permis operatorilor economici mai mici să participe la procedura de achiziție. Eventual, CAPCS putea diviza în loturi diferite ambulanțele destinate pentru IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească și IMSP SCM Gheorghe Paladi.

În contextul în care au existat mai multe solicitări de clarificări în care operatorii economici au indicat că piața materiei prime este cu probleme și că în termenele indicate este foarte greu de livrat o cantitate atît de mare de ambulanțe, autoritatea contractantă urma să depună mai multă diligență în a planifica astfel achiziția, pentru a permite o mai largă participare și respectiv a crește eficiența achiziției datorită concurenței.

 

 

În legătură cu cele analizate, venim cu o listă de recomandări față de CAPCS:

1.  Consultarea pieței producătorilor de ambulanțe în vederea determinării costurilor reale care sunt la moment pentru ambulanțe, a capacităților de producție a lor și a condițiilor în care aceștia ar fi interesați să participe.

2. Lansarea unei noi proceduri de achiziție în termeni cât mai restrânși, prelungirea perioadei de livrare a bunurilor, ajustarea valorii achiziției la prețurile de piață actuale și, eventual, împărțirea pe loturi.

 

Acest material este realizat în cadrul proiectului ”Banii Publici sunt și Banii Mei!”, implementat de Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER cu susținerea financiară din partea National Endowment for Democracy (NED).