Blog

Protejarea personalului medical – pe ultimul plan în achizițiile publice de echipamente individuale de protecție contra COVID-19
Revizii

Protejarea personalului medical – pe ultimul plan în achizițiile publice de echipamente individuale de protecție contra COVID-19

Autor: Diaconu Olga

 

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate se joacă cu viața și sănătatea personalului medical și a pacienților, achiziționând echipamente de protecție individuală contra infecției cu COVID-19 necertificate de niciun laborator. Asta după ce a stabilit cerințe diferite pentru importatorii de echipamente de protecție și pentru producătorii autohtoni. În timp ce primii sunt obligați să prezinte certificate de conformitate potrivit legislației și recomandărilor Organizației Mondiale a Sănătății, producătorii autohtoni sunt scutiți de asemenea obligații. De obicei, producătorii care nu au fost nevoiți să parcurgă un proces dificil și costisitor de testare și certificare pot oferi prețuri mai mici, deci au șanse mai mari de câștig. Pură coincidență (sau nu), producătorul autohton protejat este „Artbutic” SRL – o companie condusă de soția directorului Agenției Servicii Publice.

Recent, CAPCS a inițiat două licitații majore pentru achiziționarea de echipamente de protecție pentru combaterea COVID-19 necesare conform necesităților instituțiilor medicale. 

Prima dintre aceste două achiziții, nr. 20/00254, a fost inițiată la data de 08.12.2020 și publicată în vechiul Registru de Stat al achizițiilor publice, a fost destinată achiziționării de echipamente de protecție pentru combaterea COVID-19 necesare necesităților IMSP SCM „Sfânta Treime” pentru anul 2021. Conform documentației de atribuire, autoritatea contractantă urma să achiziționeze 40 000 respiratoare, 50 000 combinezoane de protecție de unică folosință, 40 000 de costume de maximă protecție și 200 000 de măști chirurgicale.

O abordare nouă în documentația de atribuire a fost stabilirea unor specificații diferite, mai lejere, pentru producătorii autohtoni. Mai exact, producătorii autohtoni au fost scutiți de obligația să dețină certificate de conformitate sau certificate ISO, în conformitate cu recomandările Organizației Mondiale a Sănătății pentru a asigura protecția eficientă a personalului medical din prima linie în lupta contra COVID-19. 

 

 

 

Într-un final, a fost suficient ca producătorii autohtoni să prezinte avize sanitare de la ANSP pentru produsul finit sau certificate de calitate pentru materia primă. Problema este că ANSP nu dispune de laboratoare de testare a echipamentelor de protecție individuală, prin urmare, nu poate aprecia conformitatea echipamentelor de protecție individuală. Referitor la certificatele de conformitate pentru materia primă, nici acestea nu considerăm că sunt suficiente, deoarece personalul medical nu îmbracă materie primă, ci produse finite, care conțin cusături, încheietori etc. care, la fel, trebuie să corespundă standardelor de conformitate pentru a asigura protecția personalului medical.

Obligația de certificare a echipamentelor de protecție individuală nu este un moft, ci reiese și din prevederile art. 25 din Legea nr. 235/2011. Astfel, aceste produse pot fi introduse și/sau puse pe piață numai dacă sunt însoțite de documente care atestă conformitatea. Reglementarea tehnică privind echipamentul individual de protecție face diferență între echipamente de protecție individuală de concepție simplă și cele de concepție complexă. Pentru personalul implicat în lupta contra infecției cu COVID-19 pot fi utilizate numai echipamentele de protecție individuală de concepție complexă, pentru care este obligatorie certificarea CE de tip, însoțită de asigurarea calității în procesul de producție prevăzut în anexa 6 a aceleiași reglementări. Avizele sanitare eliberate de ANSP, care au cu totul alt rol decât de a proba conformitatea și calitatea echipamentelor. 

În rezultat, contractul în sumă de 6 245 400 lei a fost atribuit operatorului economic „Tetis International” SRL, care comercializează echipamente de protecție individuală produse de „Artbutic” SRL. 

 

 

 

 

Amintim că „Tetis International” SRL a câștigat în toamna anului 2020 și alte proceduri de achiziții publice, deși nu prezentase certificate de conformitate, obligatorii în procedurile menționate, circumstanțe despre care am scris aici. După ce ANSC a dispus reevaluarea ofertelor, la cererea CAPCS, „Tetis International” SRL a prezentat un certificat de conformitate aparținând unui alt producător din Turcia, deși bunurile erau produse în Republica Moldova de „Artbutic” SRL. Privind în ansamblu experiența licitațiilor din toamna anului 2020 și rezultatele evaluării ofertelor în cadrul licitației pentru echipamente de protecție pentru IMSP „Sfânta Treime”, se crează impresia că excluderea cerinței de prezentare a certificatului de conformitate pentru producătorii autohtoni a avut scopul de a favoriza ofertantul „Tetis International ” SRL și producătorul „Artbutic” SRL.

Cea de-a doua procedură de achiziție masivă lansată recent de CAPCS, este licitația ocds-b3wdp1-MD-1610526667942  pentru achiziționarea echipamentelor de protecție LISTA DE BAZĂ pentru combaterea COVID-19, necesare conform necesităților IMSP-urilor pentru anul 2021, având o valoare estimată de 129 842 689,67 MDL, fără TVA. 

De la momentul inițierii procedurii de achiziție pe data de 13.01.2021, anunțul de participare și documentația de atribuire au suferit mai multe ajustări pe partea de specificații, și anume cu referire la actele care demonstrează conformitatea echipamentelor de protecție. În versiunea inițială, invitația de participare prevedea că, pentru producătorii autohtoni, va fi suficientă prezentarea avizelor sanitare de la ANSP și certificatul de conformitate pentru materia primă. Un operator economic a contestat documentația de atribuire (documentul contestației a fost publicat în sistemul MTender), invocând dublele standarde aplicate de autoritatea contractantă, și anume:

„În momentul în care OE este importator al dispozitivelor, acesta urmează să prezinte:

  1. Certificat CE sau Declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.
  2. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului).

În momentul în care OE este un producător autohton, acesta urmează să prezinte:

  1. Avizul sanitar de la ANSP și
  2. certificatele de conformitate la materia primă”.

Autorul contestației a mai explicat că certificatele de conformitate CE și ISO se obțin după ce producătorul parcurge cu succes o serie de verificări și testări. Pe de altă parte, certificatele eliberate de ANSP nu au la bază verificări reale și eficiente, deoarece ANSP nu dispune de laboratoare de testare a echipamentelor de protecție individuală. 

Contestația a fost retrasă după ce CAPCS a efectuat măsuri de remediere, incluzând în specificații cerința de prezentare a certificatelor de conformitate conform solicitărilor din contestație. 

După aceasta au urmat însă alte contestații – de la „Artbutic” SRL, ulterior retrasă, dar și de la AIIU SORINTEX – o asociație a producătorilor autohtoni, care a solicitat modificarea criteriilor de evaluare aplicate pentru adjudecarea contractului pentru loturile nr. 1 și 2, astfel încât producătorii autohtoni să aibă posibilitatea de a participa în cadrul procedurii de achiziție publică în cauză, având șanse egale de câștig în raport cu agenții economici care participă cu aceleași bunuri de import. Contestația AIIU SORINTEX a fost restituită ca fiind lipsită de interes.

Concurența acerbă dintre producătorii care pledează pentru eliminarea certificatelor de conformitate se întrevede și în solicitările de clarificare formulate în cadrul acestei proceduri.  Unii operatori economici ridiculizează de-a dreptul standardele recunoscute și recomandate de Organizația Mondială a Sănătății (abordare cel puțin stranie din partea unor potențiali ofertanți de echipamente de protecție individuală preocupați pentru sănătatea personalului medical din prima linie):

 

CAPCS pare să fi cedat solicitărilor unor așa-numiți producători autohtoni defavorizați, astfel încât ultima versiune a anunțului de participare nu mai conține cerințe de prezentare a certificatelor de conformitate, ci doar a certificatelor de calitate de la ANSP. Asta chiar dacă însăși autoritatea contractantă recunoaște că ANSP nu dispune de instrumente/mijloace de măsurare/testare a echipamentelor medicale și/sau de protecție pentru a confirma corespunderea acestora cu standardele aplicabile în domeniu. 

 

Autoritatea contractantă a ajuns să încalce în mod premeditat legislația și recomandările OMS sub pretextul asigurării concurenței. De fapt, are loc încălcarea concurenței, prin faptul că sunt puși pe poziții egale producătorii, autohtoni sau străini, care produc echipamente ce corespund standardelor de conformitate pentru echipamentele de protecție destinate personalului medical antrenat în lupta cu COVID-19, cu cei care produc bunuri care nu au fost testate și certificate. Ultimii pot oferi un preț mai mic, deoarece nu au investit efort și bani în procesele de obținere a standardelor de conformitate corespunzătoare. Astfel, în spitale riscă să ajungă produse de o calitate dubioasă, care să pună în pericol atât sănătatea și viața personalului medical care va utiliza aceste echipamente, cât și a pacienților. În contextul în care în presă se vehiculează despre creșterea numărului de îmbolnăviri, dar și de decese provocate de COVID-19, inclusiv în rândul personalului medical, în prezent echipat cu costume de protecție fără certificate de conformitate, poate că CAPCS ar trebui să pună pe primul plan protejarea personalului medical, și implicit a interesului public, în loc să se angajeze în acțiuni de protejare a unui anumit producător autohton bine cunoscut.

Protejarea producătorilor autohtoni este un aspect extrem de important care ar trebui să preocupe autoritățile Statului. Totuși achizițiile publice nu reprezintă un mecanism pentru a atinge acest obiectiv, care ține de competența altor autorități. Spre exemplu, autoritățile Statului ar fi putut identifica modalități de a facilita, eventual subvenționa, obținerea de către producătorii autohtoni a certificărilor necesare conform recomandărilor OMS, pentru a produce costume de protecție pentru personalul medical în lupta contra COVID-19. În acest mod, personalul medical ar fi asigurat numai cu echipamente care corespund standardelor OMS, pentru a-i proteja în mod optim de infecția COVID-19, contribuind în același timp la evitarea răspândirii acestui virus. 

 

Acest material este realizat în cadrul proiectului ”Banii Publici sunt și Banii Mei!”, implementat de Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER cu susținerea financiară din partea National Endowment for Democracy (NED).