Blog

Un credit în valoare de 60 de mln. de lei pentru autoritățile bălțene. În ce mod acesta „a contribuit” la soluționarea problemei drumurilor proaste din Bălți
Revizii

Un credit în valoare de 60 de mln. de lei pentru autoritățile bălțene. În ce mod acesta „a contribuit” la soluționarea problemei drumurilor proaste din Bălți

 

 

Autori: Vitali Cozearschi, Diana Grosu

 

Versiunea în limba rusă aici

 

Bălțiul este un oraș unic, din mai multe puncte de vedere, or aici politica deseori primează, devansând economia sau rațiunea. Acest lucru se observă și mai pregnant în cazul creditului în valoare de 60 de mln. de lei contractat acum un an pentru „reparația drumurilor”, dar cheltuit în temei pentru trotuare decorative din plăci de granit. De altfel, repartizarea banilor a fost extrem de confuză. Dar să începem cu începutul, adică cu accesarea creditului. Echipa lui Renato Usatîi a ales să solicite creditul „pentru drumuri” de la banca „Mobiasbancă”. Proiectul contractului de credit a fost aprobat în cadrul ședinței Consiliului Municipal din 10 iulie 2020 prezidat de Cristina Craevscaia care anterior a făcut parte din echipa „Partidului Regiunilor”:

 

 

 

 

Suma creditului a constituit 60 mln. de lei, iar dobânda – 7,35% anual. Plata pentru dobânda anuală este de 4 mln. 410 mii de lei.

În contract este stipulată și o perioadă de grație la achitarea creditului de 60 luni.

 

 

 

 

Deși în condițiile de contractare a creditului consilierii municipali din Bălți au indicat că acesta „este destinat pentru finanțarea investițiilor cu privire la dezvoltarea și reabilitarea drumurilor”, foarte curând autoritățile bălțene au schimbat sensul destinației creditului, anunțând câteva licitații pentru montarea plăcilor de trotuar de-a lungul străzilor aglomerate din Bălți.

Practic la trei zile de la semnarea contractului pentru accesarea creditului în valoare de 60 de mln. de lei autoritățile bălțene, în persoana primarului interimar de Bălți Nicolai Grigorișin, au revăzut „Planul de reparație a drumurilor pentru anul 2020”, completându-l cu următoarele cheltuieli din contul mijloacelor creditului:

  1. Înlocuirea bordurilor de-a lungul străzii Decebal. Bugetul pentru aceste lucrări constituie 3 mln. 181 mii de lei.
  2. Reparația capitală a trotuarului pietonal pe strada Decebal (de la strada Ștefan cel Mare până la „DEPO); bugetul pentru aceste lucrări constituie 6 mln. 851 de mii de lei;
  3. Reparația capitală a trotuarului pietonal pe strada Vasile Lupu (de la strada N. Iorga până la strada Chișinăului); bugetul pentru aceste lucrări constituie 571 mii de lei;
  4. Reparația capitală a trotuarului pietonal pe strada Ștefan cel Mare (de la magazinul „Maximum” până la „Casa ofițerilor”); bugetul pentru aceste lucrări constituie 9 mln. 893 mii de lei;
  5. Reparația capitală a trotuarului pietonal pe strada Bulgară (de la strada I. Franco până la strada Lesecico ); bugetul pentru aceste lucrări constituie 6 mln. 837 mii de lei.
  6. Reparația capitală a trotuarului pietonal pe strada Alexandru cel Bun (toată strada); bugetul pentru aceste lucrări constituie 7 mln. 968 de mii de lei;
  7. Reparația capitală a trotuarului pietonal pe strada Pușkin (de la strada Ștefan cel Mare până la strada Moscovei); bugetul pentru aceste lucrări constituie 6 mln. 459 mii de lei.
  8. Reparația capitală a trotuarului din parcul municipal „Victoriei”. Bugetul pentru aceste lucrări constituie 8 mln. 789 de mii de lei.

Pentru toate tipurile de reparații capitale au fost alocate 58 mln. 200 de mii de lei, din mijloacele împrumutului bancar pentru care anterior Primăria municipiului Bălți a semnat un acord de credit. Din acești bani doar 5 mln. 60 de mii de lei au fost alocați pentru reparația drumului pe strada Decebal și 2 mln. 586 mii de lei pentru reparația drumului pe strada Cahulului (de la strada Kievului până la calea ferată).

 

 

 

 

Lucrările de înlocuire a bordurilor de-a lungul străzii Decebal au fost atribuite de către Primăria Bălți unicului participant la concurs – companiei „Nouconst” din Chișinău. Întreprinderea Municipală „Direcţia Reparaţii şi Construcţii Drumuri Bălţi” n-a participat la licitație, însă a obținut un subcontract pentru aceste lucrări. Valoarea contractul încheiat cu „Nouconst” este 2 932 823 lei, fiind însă modificat în descreștere – până 2 mln. 339 de mii de lei.

 

 

 

 

La 24 august 2020, Primăria Bălți anunță licitația ocds-b3wdp1-MD-1598275644474 în valoare de 25 559 250 de lei fără TVA pentru reparația capitală a trotuarelor pietonale pentru cinci loturi:

 

 

 

Descrierea licitației, așa cum au putut remarca mai mulți participanți la concurs a fost făcută în grabă, fără concretizarea lucrările preconizate. Lipseau documentele de proiect și deviz și calculele experților. Iată de ce în cadrul licitației pot fi observate mai multe întrebări adresate de participanții la concurs care se interesau de suprafețele lucrărilor prevăzute. În unul din răspunsurile oferite de Primăria Bălți pot fi observate calculele pe care se bazează licitația pentru reparația capitală a trotuarului pietonal:

Lot 1: „Reparația capitală a trotuarului pietonal din strada Ștefan cel Mare (de la magazinul „Maximum” până la „Casa Ofițerilor”) – circa S=11 083,3 m2 – 7 966 083,00 lei fără TVA
Lot 2: „Reparația capitală a trotuarului pietonal din strada Pușkin (de la strada Ștefan cel Mare până la strada Moscovei) – circa S=6 783,5 m2 – 5 200 667,00 lei fără TVA
Lot 3: „Reparația capitală a trotuarului pietonal din strada Alexandru cel Bun” – circa S=7 368,5 m2 – 6 415 833,00 lei fără TVA
Lot 4: „Reparația capitală a trotuarului pietonal din strada Decebal (de la strada Ștefan cel Mare până la „DEPO”) – circa S=10 115,1 m2 – 5 516 667,00 lei fără TVA
Lot 5:„Reparația capitală a trotuarului pietonal din strada V. Lupu (de la strada N. Iorga până la strada Chișinăului) – circa S=640 m2 – 460 000,00 lei fără TVA

 

 

În calculele prețurilor pentru fiecare lot din partea Primăriei Bălți poate fi sesizată lipsa de logică ce se reflectă în prețurile destul de ciudate la lucrările pentru fiecare metru pătrat care este diferit în cazul fiecărui lot.

Lot nr. 1 „Reparația capitală a trotuarului pietonal din strada Ștefan cel Mare (de la magazinul „Maximum” până la „Casa Ofițerilor”)” – este prevăzută o porțiune cu suprafața de 11 083 m. p., adică cca 862 de lei pentru 1 m. p. de lucrări. În urma concursului lucrările sunt atribuite companiei SRL SC „Nostalitserv-Prim”, valoarea contractului constituind 9 559 300 de lei.

Lot nr. 2 „Reparația capitală a trotuarului pietonal din strada Pușkin (de la strada Ștefan cel Mare până la strada Moscovei)” – este prevăzută o porțiune cu suprafața de 6 783 m. p., adică cca 920 de lei pentru 1 m. p. de lucrări. În urma concursului lucrările de reparație a plăcilor de trotuar pe acest segment sunt atribuite companiei SRL „AFLUX-PRIM”, valoarea contractului constituind 6 240 800 de lei.

Lot nr. 3 „Reparația capitală a trotuarului pietonal din strada Alexandru cel Bun” – este prevăzută o porțiune cu suprafața de 7 368 m. p., adică cca 1135 de lei pentru 1 m. p. de lucrări. În urma concursului lucrările de reparație a plăcilor de trotuar pe acest segment sunt atribuite companiei SRL „Marsharcon”, valoarea contractului constituind 7 699 000 de lei.

Lot nr. 4 „Reparația capitală a trotuarului pietonal din strada Decebal (de la strada Ștefan cel Mare până la „DEPO”)” – este prevăzută o porțiune cu suprafața de 10 115 m. p., adică cca 654 de lei pentru 1 m. p. de lucrări. În urma concursului lotul nr. 4 este atribuit companiei SRL „VLADMIH COMPANY”. Prețul contractului încheiat în anul 2020 (contactul nr. 42 din 22.09.2020) constituie 5 516 667 de lei fără TVA sau 6 620 000 de lei cu TVA. Din partea Primăriei contractul a fost semnat de N. Grigorișin. Însă această sumă este completată de alt contract, nr. 52 din 06.04.2021, semnat la fel de N. Grigorișin și încheiat cu compania SRL „VLADMIH COMPANY”, cu specificarea „Reparația capitală a trotuarului pietonal din strada Decebal (de la strada T. Vladimirescu la strada I. Franco)”. Valoarea contractului constituie încă 4 mln. 888 de lei, iar în anunțul privind licitația se indică despre „segmente parțiale” ale suprafeței reparate, fiind atribuit repetat segmentul de trotuar din strada Decebal care în anul 2020 urma să fie finalizat potrivit rezultatelor licitației din anul trecut. Doar pentru strada Decebal a fost desfășurat o licitație separată pentru instalarea bordurii noi, ceea ce oferă un avantaj firmei care instalează plăcile de trotuar pe acest segment în comparație cu alte firme în cadrul altor loturi. Iată de ce la calcularea sumelor contractelor pentru Lotul nr. 4 luăm în considerație cele două contracte cu „VLADMIH COMPANY” pentru instalarea plăcilor de trotuar, precum și suma contractului cu „Nouconst” pentru instalarea bordurilor. Din acest motiv pe segmentul respectiv prețul pentru 1 m. p. de lucrări este cel mai înalt – 1368 de lei.

Lot nr. 5 „Reparația capitală a trotuarului pietonal din strada V. Lupu (de la strada N. Iorga până la strada Chișinăului)” – este prevăzuta o porțiune cu suprafața de 640 m. p., adică cca 862 de lei de lei pentru 1 m. p. de lucrări. În urma concursului lotul nr. 5 care este cel mai ieftin a fost atribuit „Direcţiei Reparaţii şi Construcţii Drumuri Bălţi”, iar valoarea contractului constituie 552 000 de lei.

 

 

Tabel de totalizare

 

Numărul lotului Suprafața lucrărilor Costul 1 m. p. de lucrări Valoarea contactului Plata finală
Nr. 1 11 083 862 9 559 300 9 559 300
Nr. 2 6 783 920 6 240 800 6 240 800
Nr. 3 7 368 1135 –

redusă până la 550

7 699 000 3 729 000
Nr. 4 10 115 1368 13 846 934 13 846 934
Nr. 5 640 862 552 000 552 000

 

 

Totodată, putem observa în baza exemplului lotului nr. 3 că firma „Marsharcon” a acceptat reducerea substanțială a costului pentru 1 m. p. de lucrări – de aproape 2 ori, deși inițial Primăria Bălți era de acord să achite costul propus de 1135 de lei pentru 1 m. p. de lucrări.

În baza lotrului nr. 2 am încercat să calculăm suprafața reală a lucrărilor pentru reparația capitală a trotuarului pietonal. În anunțul de licitație Primăria Bălți specifica faptul că pe acest segment suprafața lucrărilor constituie 6 783 m. p. Calculele noastre aproximativă arată că suprafața trotuarului de la strada Ștefan cel Mare până la strada Moscovei constituie 6 900 m. p., deci, practic corespunde datelor indicate de Primăria Bălți.

 

Nu-i clar deloc de ce Primăria Bălți n-a stabilit un preț unic pentru un metru pătrat de lucrări pentru reparația capitală a trotuarului pietonal, or pe toate porțiunile se efectuează lucrări absolut identice ce țin de demontarea îmbrăcămintei asfaltice vechi, precum și de montarea ulterioară a plăcilor de trotuar. Dacă ținem cont de costul minim în valoare de 550 de lei pentru un metru pătrat stabilit de compania „Marsharcon” atunci cheltuielile în cadrul celorlalte porțiuni puteau fi de 1,5-2 ori mai mici decât în prezent.

Instalarea plăcilor noi de trotuar din contul unui credit în valoare de 60 de mln. de lei contractat la dobânda de 7,5% anual pare a fi o acțiune absolut politică care n-a soluționat în niciun fel problema stringentă a drumurilor proaste din urbe. Ținând cont că pe parcursul anului 2020 locuitorii din strada Heciului au organizat mitinguri protestând împotriva drumurilor proaste, repartizarea zecilor de milioane de lei din contul creditului luat pentru reparația drumurilor cu scopul de a instala plăci decorative de trotuar pare o idee destul de nesocotită care țintește exclusiv niște obiective populiste.

Nu pare prea limpede nici situația la capitolul reparația capitală a trotuarelor din „Parcul Victoriei”. Observăm că în procesul de redistribuire a banilor pentru reparația drumurilor 8 mln. 789 mii de lei sunt alocate pentru reconstrucția parcului, însă în cadrul licitației nu este organizat un concurs de achiziții de lucrări în acest sens.

 

 

Acest material este realizat în cadrul proiectului ”Banii Publici sunt și Banii Mei!”, implementat de Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER cu susținerea financiară din partea National Endowment for Democracy (NED).