Blog

Bani europeni pentru ambulanțe la standarde… mai puțin europene
Revizii

Bani europeni pentru ambulanțe la standarde… mai puțin europene

 

 

Autor: Olga Diaconu

 

 

Acum câțiva ani, în atenția publicului a ajuns scandalul ambulanțelor asamblate în Turcia, la hotarul cu Siria, de companii obscure conectate la partidul AKP al președintelui turc, cumpărate dintr-un credit de 12 milioane de Euro de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (CEB), printr-un contract cu iz politic (anticorupție.md). „Aceste mașini au fost pur și simplu reutilate pe baza unor caroserii standard. Saloanele de microbuze de marfă au fost reutilate în compartimente pentru pacienți, gen ambulanțe. În consecință, la unele mașini a ieșit din funcțiune partea electrică, sistemul de încălzire a salonului sau cel de aer condiționat. Echipamentele instalate în salon cădeau din mers”, declarase atunci Boris Gîlca, conform sursei.  

Deși s-ar părea că astfel de achiziții dubioase sunt de domeniul trecutului, această istorie ar putea să se repete. Centrul pentru Achiziții Centralizate în Sănătate achiziționează și în prezent transport sanitar (ambulanțe de tip B) din resurse de ce provin atât de la bugetul de stat, cât și de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (CEB). De această dată furnizorul nu mai este o companie turcească, ci una românească – „Deltamed” SRL, iar ambulanțele sunt reutilate în România, însă nici de această dată calitatea nu este o prioritate. Ambulanțele ce ar urma să fie livrate NU vor fi certificate conform standardelor europene. Am ajuns la această concluzie după ce am urmărit ultimele șase licitații pentru achiziția de ambulanțe inițiate de CAPCS pe parcursul ultimilor ani, am asistat la ședințele de examinare a contestațiilor asupra documentației de atribuire și asupra rezultatelor procedurilor la ANSC, și am analizat ofertele depuse în cadrul acestor proceduri de achiziție.

Caietele de sarcini elaborate de autoritatea contractantă prevăd că ambulanțele procurate trebuie să corespundă standardului obligatoriu în UE EN1789. În cazul certificării EN1789, se acordă o atenție și o importanță deosebită cerințelor de conformitate atât ale dispozitivului, cât și ale structurii de fixare a acestuia, care trebuie să poată ține dispozitivul și să reziste la forța de accelerare și decelerare de 10 G atât longitudinal (înapoi și înainte), transversal (de la stânga la dreapta) și într-o cădere verticală de 10G. Punctul 4.5.9 din UNI EN 1789 precizează că „toate persoanele și obiectele precum: dispozitivele medicale, instrumentele și obiectele utilizate în mod obișnuit la bordul ambulanței trebuie să fie depozitate, instalate sau ținute în așa fel încât să nu devină proiectile în caz de accelerare/decelerare cu o forță de până la 10G înainte, înapoi, vertical sau transversal. La testare, întregul produs nu ar trebui să provoace daune persoanelor din interiorul ambulanței, iar pacientul nu trebuie să se miște mai mult de 150 mm. În procedura de examinare a contestațiilor, reprezentantul CAPCS a declarat că nu este obligatoriu ca operatorul economic desemnat câștigător să obțină și să prezinte autorității contractante certificatul EN1789.

 

 

 

 

Atribuirea dubioasă a contractelor pentru achiziția de ambulanțe „Deltamed” SRL

Un contract pentru achiziția a 41 de ambulanțe în sumă de 3 423 500 Euro, a fost semnat la 02.08.2023 cu compania românească Deltamed SRL, în procedura de licitație nr. ocds-b3wdp1-MD-1675849186887 (contractul e disponibil aici). Un al doilea contract, pentru achiziția a 21 de ambulanțe a fost atribuit aceleiași companii la data de 03.11.2023 în procedura de licitație nr. ocds-b3wdp1-MD-1691153999482, însă rezultatele procedurii de achiziție au fost contestate, iar încheierea contractului depinde de decizia Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor. 

După cum am relatat într-un articol (Căror standarde vor corespunde ambulanțele livrate de operatorul economic ,,Deltamed” SRL), contractul încheiat în cadrul licitației deschise nr. ocds-b3wdp1-MD-1675849186887 nu prevede necesitatea prezentării certificatului EN1789 pentru ambulanțele livrate. Conform pct. 1.4 din contract, „Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificația Nr.1 (Lista bunurilor) – anexa nr.1. Bunurile livrate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificația Nr.1 (Lista bunurilor). Specificația nr 1 (Lista bunurilor) – anexa 1 (pag. 11 din documentul contractului) nu face referire la niciun standard. Actul care ar confirma standardele de calitate ale ambulanțelor ar fi o scrisoare și un raport de încercări eliberat de Registrul Auto Român (RAR). Într-un alt articol (Acuzații de denaturare a concurenței și favorizare a unui operator economic în achiziția de ambulanțe), am explicat că RAR nu dispune de capacități de efectuare a unor astfel de testări, prin urmare, raportul de încercări prezentat nu poate echivala cu un certificat EN1789.

 

 

 

 

Indicatori de risc în cadrul licitației recente pentru achiziția a 21 de ambulanțe

 

Etapa clarificărilor și depunerii ofertelor

Au fost modificate specificațiile tehnice față de licitația precedentă, într-un mod în care a fost avantajat ofertantul „Deltamed” SRL

Inițial, CAPCS intenționa să achiziționeze doar ambulanțe de tip B 4×4. În cadrul consultărilor organizate anterior de CAPCS (la care a participat reprezentantul AGER), reprezentanții beneficiarei IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească argumentaseră necesitatea de a achiziționa exclusiv ambulanțe de tip B 4×4, întrucât ambulanțele de tip B 4×2 nu pot face drumurilor precare din localitățile din țară. Până la urmă, CAPCS a renunțat la intenția de a mai achiziționa ambulanțe 4×4. Un rol important l-a jucat prețul mai mic al ambulanțelor 4×2. Chiar și așa, găsim ciudată decizia autorității contractante/beneficiarei de a face concesie în privința specificațiilor bunurilor atât de esențiale. 

În secțiunea „Clarificări” găsim mai multe comentarii de la operatori economici, care acuză autoritatea contractantă de favorizarea operatorul economic „Deltamed” SRL, inclusiv prin modificarea acestor specificații tehnice. Aceștia argumentează că autoritatea contractantă a modificat specificațiile tehnice astfel încât acestea să corespundă modelului de ambulanță care fac obiectul contractului încheiat între CAPCS și „Deltamed” la data de 02.08.2023. Mai jos comentariile menționate:

 

 

 

 

Condiții duplicitare în documentația de atribuire, care au lăsat loc de interpretări abuzive din partea CAPCS

Documentația de atribuire a servit drept motiv de nemulțumire pentru unii operatori economici, care au invocat că aceste prevederi lasă loc de interpretări abuzive pentru a favoriza unii operatori economici și a-i descalifica pe alții. Operatorul economic „Medeferent Grup” SRL,  a depus și o contestație asupra documentației de atribuire. Enumerăm unele dintre pretențiile contestatorului:

1. Valoarea ofertei pentru bunurile achiziționate.

În cadrul procedurii contestate se achiziționează 21 de ambulanțe 42, la o valoare estimativă de 75960 EURO per unitate, valoarea totală a ofertei fiind 1 595 160, 0 EURO. În cadrul procedurii precedente – AC achiziționa 41 de ambulanțe, iar valoarea estimată per unitate a rămas aceeași. Contestatorul a explicat în ședința de examinare a contestației că prețul stabilit de producător este  direct proporțional cu cantitatea de bunuri contractate, prin urmare, dacă prețul rămâne neschimbat, este favorizat operatorul economic „Deltamed” SRL, care deja a încheiat un contract pentru achiziția unui lot de 41 de ambulanțe identice.

2. Condiția de prezentare a dovezii înregistrării dispozitivelor medicale care intră în componența ambulațelor în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale la momentul depunerii ofertelor.

Contestatorul a făcut referire la prevederile art.6, alin.(2) al Legii 102/2017, care stabilesc obligativitatea producătorului sau reprezentantului autorizat de a notifica  Autoritatea (AMDM) cu cel puțin 10 zile lucrătoare până la introducerea pe piață a dispozitivelor medicale”. În opinia contestatarei, condiția prezentării acestei dovezi la data depunerii ofertei este restrictivă, deoarece la momentul examinării pretențiilor în ședință, toate sloturile pentru notificarea acestor dispozitive erau ocupate inclusiv pentru toată luna decembrie. Având în vedere numărul mare de dispozitive cu care urmau a fi echipate ambulanțele, probabilitatea ca toate să fie notificate deja era extrem de mică. Prin urmare, contestatorul consideră că această condiție ar lăsa loc de interpretări abuzive din partea CAPCS, care ar putea descalifica unii operatori economici și accepta alții ce se află în situații similare.

Reprezentantul CAPCS, pe de o parte, a afirmat că cerința notificării/înregistrării este facultativă, iar pe de altă parte a afirmat că contestatorul nu a probat imposibilitatea notificării dispozitivelor. Acesta nu a dat totuși un răspuns univoc la întrebarea dacă va fi sau nu descalificat OE dacă după evaluarea ofertelor – nu va prezenta dovada notificării ca răspuns la solicitarea AC. 

3. Cu referire la standardul EN 1789 – standard care include cerințe specifice pentru vehiculele medicale și echipamentele lor, ambulanțe rutiere.

Contestatara a criticat acțiunile autorității contractante de a solicita corespunderea cu standardul EN1789 pentru unele dispozitive medicale și utilități ale ambulanțelor, pe când pentru altele a stabilit cerințe ce depășesc dimensiunile standard. În aceste condiții, respectând specificațiile stabilite de autoritatea contractantă, nu se poate garanta că o astfel de ambulanță putea trece toate testările necesare pentru a obține certificatul EN1789.

În cadrul ședinței de examinare a contestației, șeful departamentului dispozitive medicale din cadrul CAPCS, Sergiu Baltă, a declarat că CAPCS nu va face nicio diferență între certificatul ce confirmă respectarea standardului EN-1789 și un raport de încercări/testări.

Reprezentanții contestatarei nu au fost de acord cu această poziție a CAPCS, și au adus următoarele argumente:

i. Certificarea ambulanței în vederea corespunderii standardului – este realizată de către o companie acreditată în certificarea anume acestui tip de transport reutilat, inclusiv cu dispozitivele medicale și echipamentele din dotarea acesteia; în cazul rapoartelor de încercare – sunt instituții/companii care certifică autovehiculele, nu și dispozitivele medicale parte componentă a ambulanței, pentru exemplu este cazul ofertantului desemnat câștigător la licitația precedentă de ambulanțe (despre care nu o dată s-a făcut referire de către părți în ședință) – unde raportul a fost eliberat de către Registrul Auto Român, care are competența de a certifica autovehiculele reutilate, dar nu pentru cele reutilate în ambulanțe, cu atât mai mult dispozitivele medicale incluse în acestea.

ii. În aceste condiții, punând semnul egalității dintre aceste două acte – este încălcat principiul tratamentul egal și nediscriminării operatorilor economici – or în cazul eliberării certificatului de către o autoritate competentă EN-1789 și Raportul de încercări a unei autorități care certifică doar caroseria/reutilarea există totuși o mare diferență, și obiectul procedurii este achiziționarea ambulanței cu dispozitive medicale și echipamente, nu doar a unui autovehicul reutilat. 

– În contestație, dar și cadrul examinării contestației – „Medeferent Grup” SRL a solicitat să fie respectate parametrii minimi ai standardului EN-1789; cu toate acestea AC a insistat că a întocmit specificația tehnică reieșind din solicitarea beneficiarului final; însă tot AC se pare că, dă dovadă de un comportament părtinitor.

Din argumentele de mai sus, atragem atenția că „Medeferent Grup” SRL sugerează că este favorizat operatorul economic „Deltamed” SRL, care a fost desemnat câștigător la licitația precedentă. 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor a respins contestația depusă de Medeferent Grup SRL, argumentând că contestatorul nu a demonstrat caracterul restrictiv al specificațiilor tehnice analizate supra, ce ar face imposibilă participarea sa la procedura de achiziție publică din litigiu.

 

 

 

Decizia de atribuire și contestațiile asupra rezultatelor procedurii 

Deschiderea ofertelor a avut loc pe data de 21 septembrie 2023. La procedura de achiziție au fost depuse 3 oferte, și anume:

1. „Deltamed” SRL, care a depus o ofertă la prețul de 1749000 Euro;

2. FCP „GGA International Group” SRL, care a depus o ofertă la prețul de 1749300 Euro:

3. „Deniauto” SRL, care a depus o ofertă la prețul de 1892100 Euro.

La data de 03.11.2023, CAPCS a desemnat câștigătoare oferta depusă de „Deltamed” SRL, ceea ce a întărit suspiciunile de trucare a licitației și favorizare a acestui operator economic, din considerente ce au făcut și obiectul a două contestații la ANSC. Informația privind atribuirea a fost publicată în sistemul Mtender.

Ceilalți doi ofertanți – FCP „GGA international Group” SRL și SC „Deniauto” SRL au depus contestații asupra rezultatelor procedurii de achiziție. În continuare expunem pretențiile de bază din contestațiile asupra rezultatelor procedurii de achiziție.

 

 

 

 

Oferta „Deltamed” SRL, desemnată câștigătoare de CAPCS, este neconformă

Contestatorul FCP „GGA International Group” SRL a invocat neconformitatea ofertei „Deltamed” SRL, desemnată câștigătoare. Au fost aduse următoarele argumente:

1. Compania „Deltamed” SRL nu a prezentat certificatul EN1789 pentru ambulanțe, ci doar un raport de încercări emis de Registrul Auto Român, în care se indică că rezultatele testării ar fi în conformitate cu EN1789.

Contestatorul a argumentat că RAR nu este un organism de certificare EN1789 recunoscut la nivelul Uniunii Europene, ci este abilitată de UE conform Regulamentului EU 858 doar pentru certificarea de tip autovehicule rutiere, agricole și forestiere. Totodată, RAR nu ar dispune de un laborator acreditat pentru efectuarea testelor necesare pentru obținerea certificatului EN1789 (crash test). Pe scurt, neconcordanțele  așa numitului raport de încercări eliberat de RAR expuse de contestator sunt următoarele:

– RAR nu este abilitat să certifice conform standardului EN1789 ci doar pe Regulamentul EU 858;

– RAR afirmă că are la baza rapoarte de testare statica si dinamica (adică testele cele mai importante – cele de lovire, strivire, impact așa numitele crash test) emise de TUV în 2010 si 2014. Probleme:1) masina și echipamentele din 2023 sunt cu totul altele și total diferite de cele din 2010; în plus ISO 1789 impune ca la cea mai mica schimbare a unei cât de mici metode constructive testul anterior este anulat și trebuie efectuată retestarea cu noua metoda constructiva; RAR nu face nicio dovada a testărilor, propcedurilor, calificarilor.

– Actul emis de RAR se numește Raport încercare Tehnica. Acesta NU are număr de înregistrare UE și nici dată.

– EN 1789 a fost actualizat în repetate rânduri din 2010. Ultimele modificări au avut loc în 2020 și 2022. Un raport static efectuat conform ISO 1789 din 2010 nu este valid. Trebuia efectuat un nou test conform versiunilor actualizate.

Contestatorul a conchis că „Deltamed” SRL prezintă la licitație o mașină pe bază de caroserie Renault Master, an de fabricație 2023, model aflat în producție din 2022, pe baza unei scrisori emise de RAR România cu rapoarte de testare de TUV Austria din 2010 și 2013, dar pe baza cărora RAR România susține în mod fals conformitatea cu standardele EN1789 din 2015 și 2018. Argumentele expuse au fost următoarele:

– Modelul de vehicol propus la licitație de Deltamed pe baza de Renault Master nu este și nu are cum să fie identic și similar cu cel testat de TUV Austria în 2010 şi 2013.

– RAR România nu poate emite scrisori de „testare” pentru un model de generație 2022 pe baza unor rapoarte efectuate pentru cu totul alte modele din 2010 şi 2013. 

– RAR România nu poate emite așa numite „echivalente” cu EN 1789, nefiind nici certificat în acest sens şi nici neavînd posibilități de încercări statice conforme, și nici un raport de testare emis de un organism de certificare abilitat pentru modelul actual propus de Deltamed la prezenta licitație publică.

Scrisoarea la care face referire contestatorul este atașată în imaginea de mai jos:

Contestatorul a mai informat completul de examinare a contestației cu privire la corespondența purtată cu RAR, unde aceștia au recunoscut implicit că scrisoarea depusă de „Deltamed” SRL ar fi nefondat echivalată cu un raport de încercare, în conformitate cu standardele în materie de ambulanțe medicale și că aceasta nu are valoare comercială și nu poate fi folosită în scopuri comerciale.

CAPCS și-a menținut poziția că se acceptă rapoartele de încercări emise RAR, afirmând că orice ofertant ar avea dreptul să utilizeze și alte mijloace de probă emise de instituții publice sau private.

Contestatorul nu a fost de acord cu această poziție exprimată de reprezentantul CAPCS, din considerentul că certificarea ambulanțelor la laboratoare acreditate este un proces foarte costisitor. Atunci când se admite oferta unui operator economic care nu certifică bunurile, sunt puși în condiții defavorabile operatorii economici care suportă costuri pentru certificare.

2. În ședința de examinare a contestației, FCP „GGA International Group” SRL a mai adus și alte argumente referitor la neconformitatea ofertei depuse de „Deltamed” SRL. Vom enumera doar o parte dintre aceste argumente:

– Au fost depuse certificate de calitate și conformitate expirate, deci nevalide pentru producătorii din oferta Deltamed și anume: Kohlbrat, GCE., Boscarol. Cu toate acestea, CAPCS a desemnat câștigătoare oferta „Deltamed” SRL, fără a întreba acest operator economic dacă deține alte certificate valabile.

Reprezentantul CAPCS a recunoscut că nu au fost solicitate certificatele de conformitate valabile de la „Deltamed” SRL. Aceste certificate au fost prezentate abia ulterior la ANSC, după ce a fost depusă o contestație ce includea și acest temei.

– Defibrilatorul propus în ofertă model D60 nu corespunde caietului de sarcini la mai mulți parametri. Unul dintre acești parametri se referă la poziționarea tehnică a padelelor. Conform caietului de sarcini, sistemul trebuie să afișeze vizual pe monitor funcționarea corectă a padelelor pe piept. Echipamentul propus de „Deltamed” SRL nu ar arăta dacă sunt poziționate corect padelele. De asemenea, contestatorul a invocat că în manualul ofertantului câștigător nu apare susținerea funcției că echipamentul va limita automat șocul la 200J pentru adulți și 50j pentru copii. Astfel, defibrilatorul nu recunoaște automat padelele pediatrice. Sistemul solicitat de CAPCS ar trebui să seteze automat categoria de pacienți, pe când în oferta „Deltamed” SRL operatorul economic trebuie să seteze funcțiile respective.

Reprezentanții „Deltamed” SRL n-au putut confirma că defibrilatorul propus conține toate aceste funcții stabilite în caietul de sarcini. Aceștia afirmă că ele vor fi însă indicate în alt manual al producătorului care va fi prezentat la livrare. 

Reprezentantul CNAMUP, beneficiarul procedurii de achiziție, a recunoscut că poate în manual nu este scris exact, dar din poze ar reieși că acest defibrilator ar corespunde cerințelor. Acesta a mai afirmat că toate defibrilatoarele au funcția de testare, și persoanele pot intra în meniu și testa. Cu privire la recunoașterea padelelor pediatrice, acesta a afirmat că inginerul setează setează preventiv, iar la funcționare este deja din timp setat.

– „Deltamed” SRL nu-și asumă clar că vor furniza echipamente conform specificațiilor. Ei fac doar referire la paginile manualului producătorului, care sunt module opționale.

 

 

Pretenții privind limitarea accesului la licitația electronică

SC „Deniauto” SRL a contestat rezultatele procedurii de achiziție invocând că i-a fost limitat accesul la etapa de licitare electronică, astfel încât nu a avut posibilitatea să micșoreze prețul ofertei. Reprezentantul CAPCS a afirmat că urma a fi depusă o contestație reieșind din data la care a apărut problema și că a informat organele de resort cu privire la această problemă tehnică.

Menționăm aceste circumstanțe în condițiile în care nu este prima dată când unii operatori economici invocă probleme ale sistemului Mtender în achizițiile CAPCS. Într-un caz recent, un operator economic a invocat că un ofertant ar fi avut acces la datele din oferta sa, fapt ce le-ar fi permis să ofere un preț micșorat cu o fracțiune foarte mică, dar care le garanta câștigul pe procedura menționată.

 

 

 

Concluzii

Decizia ANSC urmează să facă lumină pe acest caz. ANSC ar urma să se pronunțe asupra faptului dacă raportul emis de RAR România poate constitui un mijloc de probă care să demonstreze conformitatea ambulanțelor din oferta „Deltamed” SRL. În cadrul licitației precedente, ANSC a respins contestațiile care se refereau la inadmisibilitatea acestui raport ca și mijloc de probă, motivând că operatorii economici contestatori nu ar fi demonstrat că RAR nu are dreptul de a emite astfel de rapoarte de încercări, dar și din considerentul că aceeași contestatori nu ar fi probat că ei s-ar fi conformat cerinței de a deține un certificat En1789 la rândul lor, respectiv ar fi lipsit interesul. Totuși, o ipotetică probare a interesului prin prezentarea unei certificări EN1789 pentru ambulanța ce urma a fi produsă conform specificațiilor din caietul de sarcini era extrem de dificilă, în condițiile în care CAPCS și CNAMUP au elaborat caietul de sarcini cu anumite devieri de la standardul EN1789 (pretenții pe care le regăsim în contestația Medeferent Grup SRL asupra documentației de atribuire în procedura ocds-b3wdp1-MD-1691153999482). Prin urmare, ofertantul ar fi trebuit să identifice pe piață o ambulanță certificată EN1789 cu toate devierile de la standard stabilite în caietul de sarcini. Altfel, acesta ar fi trebuit să producă/reutileze o ambulanță de modelul celui ofertat, să o echipeze conform acelorași specificații, după care să o testeze și să obțină certificarea EN1789 în prealabil depunerii ofertei, ceea ce nu e nici posibil, nici rezonabil. O decizie similară pentru procedura în cauză ar perpetua utilizarea ineficientă a banilor publici și în acest caz, prin procurarea unor ambulanțe de calitate îndoielnică. Totodată, ANSC ar putea admite contestația din considerentul că unele echipamente din oferta „Deltamed” SRL nu corespund parametrilor din caietul de sarcini și sub aspectul că CAPCS nu a solicitat clarificări cu privire la certificatele expirate ce au fost prezentate.

Suntem de acord cu pretențiile invocate de contestatorul FCP „GGA International” SRL cu privire la faptul că acceptarea altor documente decât certificate EN1789, în condițiile în care caietul de sarcini prevede expres condiția corespunderii standardului 1789, este discriminatorie și încalcă principiul concurenței libere în achizițiile publice. Denaturarea concurenței reiese din faptul că operatorii economici care vor alege să nu obțină certificarea EN1789 vor putea oferi un preț mai mic, deoarece nu vor suporta costuri considerabile pentru obținerea certificării respective la laboratoare acreditate de Comisia Europeană. Pe de altă parte, operatorii economici care certifică ambulanțele conform standardului EN1789 vor reflecta în prețul ambulanțelor costurile suportate. Un producător serios din Uniunea Europeană nu va accepta să producă și să vândă ambulanțe ce nu dețin certificarea respectivă, pentru că riscă să-și păteze imaginea. În aceeași ordine de idei, faptul că un producător nu deține și/sau nu intenționează să obțină această certificare pentru ambulanțe ar putea indica că producătorul respectiv știe că nu va putea obține certificare sau că oferta sa va fi oricum acceptată. 

Considerăm că este evident că rapoartele de încercări care au stat la baza emiterii raportului RAR se referă la o altă ambulanță produsă de „Deltamed” SRL. Pe pagina web a ofertantului „Deltamed” SRL regăsim un singur produs – ambulanță, reutilată pe șasiu Renault Master. Este vorba de o ambulanță de tip C 4×4, pentru terapie intensivă, model diferit față de ambulanțele din oferta prezentată în cadrul licitației. Menționăm, în cadrul unei ședințe de examinare a unei contestații din cadrul licitației precedente,  reprezentantul „Deltamed” SRL a declarat că nu a prezentat o autorizație de producere și comercializare a ambulanțelor din ofertă în UE, deoarece acest lucru nu a fost solicitat în caietul de sarcini. 

 

 

 

Acest articol a fost elaborat în cadrul proiectului „Sensibilizarea publicului și dezvoltarea soluțiilor digitale în vederea consolidării statului de drept și a luptei anticorupție”, implementat de Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției, cu sprijinul financiar al Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Opiniile exprimate reflectă poziția autorilor și nu reprezintă în mod neapărat punctul de vedere al finanțatorului.”