Blog

CAPCS achiziționează  (din nou) costume de protecție de la „Artbutic” SRL?
Revizii

CAPCS achiziționează (din nou) costume de protecție de la „Artbutic” SRL?

 

Autor: Diaconu Olga

 

În unele situații în achizițiile publice, putem depista că un operator economic este favorizat uitându-ne la subcontractori sau la distribuitorii produselor din ofertele depuse. Acesta pare a fi și cazul achizițiilor de costume de protecție împotriva COVID-19 pentru personalul medical. Favorizată pare a fi și de această dată compania „Artbutic” SRL, condusă de Evelina Zara, soția directorului Agenției Servicii Publice, deși nu apare nici ca ofertant, și nici ca subcontractor. 

Ceva timp în urmă, Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate a inițiat licitația nr. ocds-b3wdp1-MD-1610526667942, în valoare de 133 774 820,72 lei, fără TVA pentru achiziționarea echipamentelor de protecție LISTA DE BAZĂ pentru combaterea COVID-19, necesare conform necesităților IMSP-urilor pentru anul 2021. Într-un articol anterior, am scris despre condițiile diferite în care autoritatea contractantă a pus operatorii economici autohtoni care produc echipamente de protecție, în raport cu operatorii economici care importă echipamentele de protecție din alte state. În versiunea inițială, invitația de participare prevedea că, pentru producătorii autohtoni, va fi suficientă prezentarea avizelor sanitare de la ANSP și certificatul de conformitate pentru materia primă. Pe de altă parte, operatorii economici care urmau să importe echipamentele de protecție din alte țări erau obligați să  prezinte certificările ISO și EN conform recomandărilor Organizației Mondiale a Sănătății și Ordinului Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Documentația de atribuire a fost contestată de unii operatori economici. În modul în care era elaborată, documentația de atribuire părea să favorizeze un anumit producător autohton – „Artbutic” SRL – o companie condusă de Evelina Zara, soția directorului Agenției Servicii Publice. Același operator economic livra deja echipamente de protecție împotriva COVID-19 pentru personalul medical în rezultatul unor achiziții publice similare desfășurate de CAPCS în toamna anului 2020 și în luna decembrie 2021.

Prin Decizia ANSC nr. 03D-150-21 din 19.03.2021, autoritatea contractantă a fost obligată să  modifice documentația de atribuire și să elimine discrepanțele dintre condițiile stabilite pentru operatorii economici autohtoni și cei care importă echipamentele. După deschiderea ofertelor, pentru lotul de combinezoane de protecție, CAPCS a desemnat câștigătoare oferta „Dita Est Farm” SRL. Acest operator economic a oferit combinezoane de protecție de modelul GNC-2213, produse de compania Genc Taahhut Giyim Tekstil Insaat Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi din Turcia. 

 

 

 

Totuși, chiar dacă „Tetis International” SRL nu a depus ofertă, iar CAPCS a desemnat câștigătoare oferta unui alt operator economic, favorizată pare a fi în continuare compania „Artbutic” SRL. Pe documentele de descriere a echipamentelor, în calitate de reprezentant autorizat apare compania „Artbutic” SRL, același operator economic care a livrat costume de protecție pentru personalul medical implicat în lupta contra infecției COVID-19 în cadrul licitațiilor precedente. 

 

Anterior am publicat un articol despre achiziția din toamna anului 2020. Amintim că „Artbutic” SRL a livrat costume de protecție în cadrul licitației nr. 20/00139 de achiziție a „Costumelor de Maximă protecție, Ochelari și viziere pentru combaterea COVID-19 necesare conform necesităților IMSP-urilor pentru anul 2020”, ca și subcontractor al „Tetis International” SRL. În oferta depusă inițial, „Tetis International” SRL s-a angajat să livreze „Costume de protecție laminate medicale (model art. CPL 01/2020)”, țara de origine Republica Moldova, producător „Artbutic” SRL. Decizia de atribuire a fost anulată de ANSC, pe motiv că ofertantul nu prezentase documentele  justificative care stabilesc dacă bunul ofertat corespunde standardelor EN 14126 și ISO 16603, ISO 16604, conform cerințelor din documentația de atribuire. La reevaluarea ofertelor, CAPCS a solicitat aceste acte justificative. Deși în oferta inițială Tetis International Co” SRL s-a angajat să livreze costume produse de „Artbutic” SRL în Republica Moldova, documentele justificative prezentate suplimentar sunt emise pentru modelul „ONG 05”, producător „ONGAN TEKSTIL SANAYI VE DIȘ TICARET ANONIM ȘIRKET”, TURCIA. Efectiv, operatorul economic desemnat câștigător a modificat în mod esențial oferta, care conținea alte articole, aparținând unui alt producător, contrar prevederilor Legii 131/2015. Totuși CAPCS a atribuit repetat contractul de achiziții „Tetis International Co” SRL. Costumele livrate efectiv spitalelor erau produse de „Artbutic” SRL în Republica Moldova, iar nu în Turcia, și nu dețineau certificate conform standardelor EN 14126 și ISO 16603, ISO 16604. 

Luând în calcul circumstanțele menționate, considerăm că există suficiente temeiuri de a presupune că, și de această dată, costumele livrate vor fi produse tot de„Artbutic” SRL, care apare ca și distribuitor autorizat al bunurilor propuse de „Dita Est Farm” SRL. Având în vedere că „Artbutic” SRL a reușit să livreze anterior costume de protecție necertificate, prezentând niște certificate ale unui alt producător din Turcia, nu vedem ce impedimente ar putea întâlni același operator economic de această dată.

 

Acest material este realizat în cadrul proiectului ”Banii Publici sunt și Banii Mei!”, implementat de Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER cu susținerea financiară din partea National Endowment for Democracy (NED).