Blog

(Ne) transparența achizițiilor din educație
Revizii

(Ne) transparența achizițiilor din educație

Autor: Ala Revenco Conform datelor Bugetului pentru cetățeni 2021, în Republica Moldova, în domeniul educației activează 3064 instituții de învățământ, inclusiv 1183 școli, 1410 grădinițe, 22 școli-internat, 39 colegii, 44 școli profesionale și 16 universități. Pentru dotarea și asigurarea funcționării instituțiilor din domeniul educațional, anual se alocă resurse financiare considerabile, dar transparența gestionării banilor alocați…

Cum (NU) sunt excluși din procedurile de achiziții publice operatorii economici care au încheiat acorduri de denaturare a concurenței
Revizii

Cum (NU) sunt excluși din procedurile de achiziții publice operatorii economici care au încheiat acorduri de denaturare a concurenței

    Autor: Olga Diaconu   Autoritățile contractante au obligaţia de a exclude din procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică orice ofertant sau candidat care a încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței, conform prevederilor art. 19 alin. (3) lit. g) din Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015. Condiția este…

Abateri de la prevederile legale în procedura de achiziție de manuale școlare – constatate de Curtea de Conturi
Revizii

Abateri de la prevederile legale în procedura de achiziție de manuale școlare – constatate de Curtea de Conturi

    Autor: Olga Diaconu   Într-un articol publicat pe revizia.md în luna iulie a anului curent, am scris despre abaterile de la prevederile Legii 131/2015, admise de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării în cadrul achizițiilor publice de manuale școlare. Printre încălcările evidențiate a fost aplicarea unui Regulament cu privire la evaluarea, selectarea și achiziția manualelor…

Scandaluri de corupție, contracte anticoncurențiale și „abonare” la achizițiile Direcțiilor de Educație din mun. Chișinău
Revizii

Scandaluri de corupție, contracte anticoncurențiale și „abonare” la achizițiile Direcțiilor de Educație din mun. Chișinău

  Autor: Ala Revenco E cazul agentului economic „Vanro-com” SRL , care, de cel puțin 8 ani, câștigă constant contracte pentru lucrări/servicii de reparație în instituțiile de învățământ din Chișinău, chiar dacă are dovedite situații de încheiere a acordurilor anticoncurențiale și este implicat în scandaluri de corupție, legate anume de câștigarea  a astfel de contracte. …

Cu ce scop s-a optat pentru divizarea achizițiilor publice la IMSP Spitalul Clinic Bălți?
Revizii

Cu ce scop s-a optat pentru divizarea achizițiilor publice la IMSP Spitalul Clinic Bălți?

  Autor: Diana Grosu   Transparența achizițiilor publice este unul din pilonii de bază în sistemul de achiziții publice și presupune informarea și crearea condițiilor pentru o informare corectă și adecvată a tuturor celor interesați, cu privire la inițierea și desfășurarea unor proceduri de achiziție publică. Transparența permite identificarea nevoilor reale ale comunității și informează…

Licitaţie dubioasă pentru reparaţie de lux la Academia de Poliţie
Revizii

Licitaţie dubioasă pentru reparaţie de lux la Academia de Poliţie

  Autor: Julieta Savițchi     Academia de Poliţie „Ştefan cel Mare şi Sfânt” a semnat la 16 septembrie un contract în valoare de 16.574.098 de lei cu întreprinderea SRL Lorascom pentru efectuarea lucrărilor de reparaţie „conform necesităţilor”. Licitaţia a fost una la galop, cu un singur participant, iar contractul a fost semnat la puţin…

Cine va răspunde de radierea datelor contabile pentru o perioadă de 2 ani la IMSP Spitalul Clinic Bălți?
Revizii

Cine va răspunde de radierea datelor contabile pentru o perioadă de 2 ani la IMSP Spitalul Clinic Bălți?

  Autori: Diana Grosu   Odată cu începutul pandemiei, Asociația pentru Drepturile Omului Lex XXI a fost înștiințată, în nenumărate rânduri, despre faptul că la IMSP Spitalul Clinic Bălți se fac încălcări de introducere în baza farmaceutică 1C a unui număr eronant de produse farmaceutice, mai exact a unui număr mai mare de medicamente decât…

Distincţii mai scumpe pentru sistemul penitenciar
Revizii

Distincţii mai scumpe pentru sistemul penitenciar

  Autor: Julieta Savițchi   Administraţia Naţională a Penitenciarelor a comandat recent distincţii speciale pentru a-şi decora angajaţii, în valoare de peste 260 de mii de lei. Acest lucru se întâmplă în condiţiile în care Administraţia Naţională a Penitenciarelor nu dispune de mijloace financiare suficiente pentru a procura produse de igienă personală pentru deţinuţi prevăzute…

Cum abuzează DGLCA de procedura acordului-cadru în detrimentul transparenței
Revizii

Cum abuzează DGLCA de procedura acordului-cadru în detrimentul transparenței

    Autor: Diaconu Olga   Într-un material publicat pe revizia.md, am scris despre tendința recentă a Direcției Generale Locativ-Comunale și Amenajare de a desfășura o parte semnificativă din achizițiile publice prin procedura de acord-cadru.  Deși acordul-cadru, ca modalitate specială de atribuire a contractelor de achiziții publice, este o procedură adecvată anumitor tipuri de bunuri,…

Lenjerie murdară de 6 milioane de lei la Spitalul Clinic Bălți
Revizii

Lenjerie murdară de 6 milioane de lei la Spitalul Clinic Bălți

  Autor: Diana Grosu, Daniela Răileanu   La începutul fiecărui an bugetar, instituțiile publice planifică procedurile de achiziții publice pentru anul ce urmează. Consiliul administrativ al Spitalului Clinic Bălți,  a aprobat, prin Decizia din 03.06.2020 Planul de achiziții publice pentru anul 2020, cu 6 luni trecute din 2020. Conform Planului au fost planificate 125 de…