Blog

Contracte încheiate prin negociere fără publicare ale unor Direcții de Educație din Chișinău în ultimii ani
Revizii

Contracte încheiate prin negociere fără publicare ale unor Direcții de Educație din Chișinău în ultimii ani

Autor: Valeriu Ciorbă

În anul 2022 Direcțiile Educație, Tineret și Sport din Chișinău au semnat mai multe contracte NFP comparativ cu anii precedenți. În acest material, am documentat DETS-urile care au fost un pic mai modeste în utilizarea procedurilor de NFP comparativ cu două DETS-uri care au abuzat puternic (Cum DETS Centru și DETS Râșcani au interpretat eronat legea și au semnat abuziv contracte NFP în anul 2022).

DETS Botanica

În anul 2022, DETS Botanica a încheiat cinci contracte achiziții prin procedură Negociere Fără Publicare (NFP) în sumă totală de 8 377 340,76 lei.

Conducători ai DETS Botanica sunt Musteață Ion – șef, Berezovschi Pavel – șef-adjunct interimar.

Majoritatea banilor, cca. 82% sau 6 898 681,34 lei au ajuns la compania  „Anreal Cons”, cu care au fost încheiate trei contracte pentru Lucrări de reparație la TO Poienița Veselă (2 399 011,54 lei și 999 669,8 lei) și Lucrări de constructie a blocului locativ P+M în cadrul taberei de odihna pentru copii „Poienița Veselă” (3 500 000 lei).
Un alt contract NFP în sumă de 837 600 lei a fost semnat cu „Augustelift” SRL pentru Elaborare a proiectului, vânzarea și instalarea ascensorului exterior, pentru persoane și copii cu nevoi speciale, la scoala nr. 3, str. Dante Aligheri, 11A, sect. Botanica, mun. Chisinau.
Un alt contract NFP în sumă de 641 059,42 lei a fost semnat cu „Aselectrica” SRL pentru Lucrări de electromontare și reparație a rețelelor electrice în cadrul Liceului Teoretic B.P.Hașdeu subordonat DETS Botanica.
Amintim că, doar în anul 2022, compania „Anreal Cons” a semnat contracte prin NFP cu Direcțiile educație din Chișinău în sumă de cca. 16,8 milioane lei (Abuzul unor DETS-uri din Chișinău în utilizarea procedurilor de Negociere Fără Publicare în anul 2022).

În anul 2021, DETS Botanica a semnat doar un contract NFP în sumă de 1 661 184 lei cu „Premium Prod” SRL pentru Servicii de alimentare pentru alimentarea copiilor din cadrul TO „Poienița Veselă” pe perioada estivală 07.06.2021-29.08.2021.
Tot în anul 2021, DETS Botanica a inițiat procedura de atribuire a unui contract NFP în sumă de 2 500 000 lei fără TVA pentru Lucrări de reparație capitală și curente la instituțiile de învățământ sec. Botanica (conform necesității) Total 53 instituții. DETS Botanica face referință la aplicarea procedurii de negociere fără publicare din motivul că într-o măsură strict necesară, din motive de maximă urgență ca urmare a unor evenimente imprevizibile pentru autoritatea contractantă în cauză, nu se pot respecta termenele pentru procedura de licitație deschisă sau de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare. De asemenea, conform deciziei de atribuire sus-menționate, autoritatea contractantă a recurs la procedura de negociere din motivul apariției unor mijloace financiare potrivit dispoziției Primăriei mun. Chișinău nr.586-d „Cu privire la redistribuirea mijloacelor financiare prevăzute pentru reparația capitală în anul 2021 a instituțiilor de învățământ municipale” care a fost recepționată de către DETS sectorul Botanica în noiembrie 2021. În urma monitorizării de către Agenția Achiziții Publice a acestei proceduri (Nr.27/259-1296 din 19.11.2021), a fost stabilit: faptul că au apărut mijloace financiare suplimentare, nu reprezintă temei legal de desfășurare a procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare. AAP a constatat desfășurarea neîntemeiată a procedurii de achiziție prin negociere fără publicare, prin ce se încalcă principiul transparenței și asigurării concurenței, prevăzut la art.7 lit. h) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice și a solicitat revizuirea deciziei grupului de lucru. DETS Botanica a anulat procedura dată de NFP.

În anul 2020 nu a fost semnat nici un contract NFP.

În anul 2019 a fost semnat un singur contract NFP în sumă de 265 495,88 lei cu „Cons Art Engineering” SRL pentru Lucrări de reparație suplimentare în cadrul LTPA “Elena Alistar”, mun. Chişinău, sect. Botanica, bd. Decebal, nr. 74.

În anul 2018 au fost semnate 14 contracte NFP în sumă totală de 2 360 477 lei pentru servicii sau produse alimentare.

În anul 2017 a fost semnat un singur contract NFP în sumă de 299 568 lei cu „Anreal Cons” SRL pentru Lucrări de reparație în cadrul LT Mihai Eminescu.

DETS Buiucani

În anul 2022, DETS Buiucani a semnat șase contracte NFP în sumă totală de 4 531 615,2 lei.

Conducători ai DETS Buiucani sunt Alexandr Votcariov – Șef interimar, Vasile Meriacre – șef-adjunct interimar.

Cel mai mare contract NFP în sumă de 1 470 000 lei a fost semnat cu compania „Anreal Cons” SRL pentru Lucrari de schimbare a timplariei LT Mihai Marinciuc. În raportul de monitorizare a procedurii date de către Agenția Achiziții Publice (Nr.27/259-687 din 15.08.2022), se constată că DETS Buiucani nu a prezentat argumente suficiente care ar justifica utilizarea procedurii de negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare și nu a fost desfășurată procedura de licitație deschisă din momentul aprobării Deciziei Consiliului Municipal Chișinău nr. 8/14 din 12.07.2022 de alocare suplimentară de fonduri. AAP a mai constatat desfășurarea neîntemeiată a procedurii de achiziție prin negociere fără publicare și favorizarea nejustificată a unui operator economic. AAP a solicitat expres revizuirea grupului de lucru de atribuire a contractului dat către „Anreal Cons” SRL. DETS Buiucani a neglijat recomandarea AAP și a atribuit contractul de 1,4 milioane de lei companiei  „Anreal Cons” SRL.

Un alt contract NFP în sumă de 882 000 lei a fost încheiat cu  „Eurogalex Prim” SRL pentru Lucrări de amenajare a teritoriului (pavaj) si reparația acoperișului la 2 pavilioane, la Grădinița nr. 145. Și această procedură a fost monitorizată de către Agenția Achiziții Publice (Nr.27/259-689 din 15.08.2022), care a constatat desfășurarea neîntemeiată a procedurii de achiziție prin negociere fără publicare și a solicitat expres revizuirea grupului de lucru. Și în acest caz DETS Buiucani a neglijat solicitarea AAP și a atribuit contractul companiei respective.

Celelalte contracte NFP din anul 2022:
– 431 688 lei cu „Autosalubritate” IM pentru Servicii de evacuarea deşeurilor menajere solide de la instituţiile subordonate DETS sect. Buiucani pentru anul 2022,
– 540 000 lei cu „Diarse Tehnic” SRL pentru Servicii de elaborare a documentației de proiect pentru ,,Reconstrucția Gimnaziului nr. 52, str. Cornului, 10,
– 497844 lei cu „Tiluana” SRL pentru Utilaj tehnologic pentru redeschiderea IET nr. 3, instituție subordonată DETS sectorului Buiucani,
– 710 083,2 lei cu „Serpavis” SRL pentru Echipament pentru terenul de joacă necesar instituțiilor de educație timpurie din subordinea DETS sectorului Buiucani.

În anul 2021 a fost semnat un singur contract NFP în sumă de 609 926 lei cu „Frabo Grup” SRL pentru Lucrări de construcție a gardului la Liceul Teoretic Dante Aligheri, instituție din subordinea DETS sect. Buiucani.

În anul 2020 a fost semnat un singur contract NFP în sumă de 854 234 lei cu ISAP Liceist pentru Servicii de alimentare a elevilor din instituțiile preuniversitare subordonate.

În anul 2018 a fost semnat un singur contract NFP în sumă de 38 820 lei cu ”Nord Universal” SRL pentru Lucrari de avariere pentru instalatiile electrice, pentru institutiile de invatamant din subordinea DETS Buiucani.

În anii 2019 și 2017 nu au fost semnat nici un contract NFP.

DGETS

În a doua jumătate a anului 2022, DGETS a încheiat două contracte prin procedură de NFP pentru Mobilier pentru necesitățile a doua Centre Municipale de Tineret în sumă de 455 996 lei cu S.C. „Anstelux” SRL și 493 310 lei cu „Diuxinol” SRL.

Conducători ai DGETS sunt Andrei PAVALOI – șef-adjunct, șef interimar, Viorica NEGREI – șef-adjunct, Daniela MUNCA-AFTENEV – șef-adjunct interimar.

În anul 2021, au fost încheiate cinci contracte prin procedură NFP:
– două contracte pentru produse lactate ale companiei ICS „Lapmol” SRL în sumă de 1 288 785 lei, două contracte pentru pulpă de vită ale companiei „Produse de familie” SRL în sumă de 1 397 250 lei,
– un contract în sumă de 432 159,05 lei a fost încheiat cu IM „Austral Office Supplies” SRL pentru Echipamente de cercetare și măsurare astronomică /echipamente cu lentile sensibile – specializate, în cadrul Programului Buget Civil 2021 / DGETS.

În anul 2020, DGETS a încheiat zece contracte prin proceduri de NFP în sumă totală de 7 398 091,99 lei. Șase contracte au fost pentru produse lactate de la diferiți producători, în sumă de 4 422 343,28 lei. Alte două contracte pentru Servicii filmare a lecțiilor on-line au fost semnate cu CIOBANU VICTOR DUMITRU – 276 624 lei și „Nahaba studio” SRL – 469 404 lei.
Un contract NFP pentru Lucrări de reparație capitală a încăperilor interioare a Căminului Liceului internat municipal cu profil sportiv din str. Ion Creangă 80 mun. Chișinău în sumă de 1 430 064,71 lei a fost semnat cu „MaistconsGrup” SRL. Pentru aceste lucrări anterior a fost petrecută o procedură transparentă la care „MaistconsGrup” SRL a depus cea mai mică ofertă.

Compania „Anreal Cons” SRL a semnat cu DGETS un contract NFP pentru lucrări de reparație a acoperișului la școala sportivă de Haltere mun. Chișinău în sumă de 799 656 lei.
În anul 2019 și 2017, DGETS nu a semnat nici un contract NFP, conform datelor care apar pe pagina Agenției Achiziții Publice.

În anul 2018, DGETS a semnat 15 contracte NFP în sumă totală de
1 278 859,01 lei.

DETS Ciocana

În anul 2022, DETS Ciocana a semnat un singur contract NFP în sumă de 1 844 449,2 lei cu IS „Adolescența” pentru Servicii de alimentație pentru elevii din cadrul instituțiilor de învățământ preuniversitar subordonate Direcției educație, tineret și sport sec. Ciocana, perioada 10.01.2022-28.02.2022.

Conducător a DETS Ciocana este Valeriu Rotaru – șef.

În anul 2020 au fost semnate trei contracte NFP:
– 596 938 lei cu ISAP „Adolescența” pentru Servicii alimentare pentru alimentarea copiilor din cadrul instituțiilor de învățământ preuniversitare subordinate DETS sec. Ciocana perioada 09.01.2020-31.01.2020,
– 596 938 lei cu ISAP ”Cantina Adolescența” pentru Servicii alimentare pentru alimentarea copiilor din cadrul instituțiilor de învățământ preuniversitare subordonate,
– 486 618,36 lei cu „Livart Prim” SRL pentru Lucrări de reparație categorie generală: amenajarea teritoriului Grădinița nr.155.

În anul 2018 au fost semnate 16 contracte NFP în sumă totală de 852 366,25 lei:
– 408 600 lei cu IS de Alimentatie Publică „Cantina Adolescența” pentru servicii de alimentare, suplimentare a elevilor din cadrul instituțiilor de învățămînt preuniversitar subordonate DETS s. Ciocana,
– 15 contracte cu diferite companii în sumă totală de 443 766,25 pentru servicii de reparații.

În anii 2021, 2019 și 2017 DETS Ciocana nu a semnat nici un contract NFP.

 

Acest material este realizat în cadrul proiectului ”Banii Publici sunt și Banii Mei!”, implementat de Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER cu susținerea financiară din partea National Endowment for Democracy (NED).