Blog

De ce se strică atât de repede drumurile proaspăt reparate?
Revizii

De ce se strică atât de repede drumurile proaspăt reparate?

Atunci când mergem la magazin pentru a procura un obiect electrocasnic oricât de mic sau contactăm niște lucrări, suntem preocupați de termenul de garanție pe care ni-l oferă vânzătorul sau executantul lucrărilor. În acest mod, încercăm să ne asigurăm că investiția este una rentabilă și durabilă în timp. În caz contrar, riscăm să irosim banii investiți. 

O atitudine mai puțin grijulie par să aibă unele autorități contractante atunci când este vorba de utilizarea banilor publici, proveniți din impozitele și taxele cetățenilor. Astfel, chiar și pentru unele investiții mai mari, cum ar fi cele pentru reparația drumurilor, termenul de garanție solicitat este foarte mic sau lipsește. Cu părere de rău, constatăm că o mare parte dintre autoritățile contractante care achiziționează lucrări de reparație a drumurilor nu fac uz de mecanismele legale de a pretinde la condiții avantajoase, inclusiv termene de garanție corespunzătoare, dar și pentru a sancționa operatorii economici care nu se conformează acestora. 

Autoritatea contractantă care desfășoară cele mai numeroase și valoroase achiziții de lucrări de reparație a drumurilor, Întreprinderea de Stat „Administrația de Stat a Drumurilor” (în continuare ASD), nu solicită termene de garanție mai mari de 1 an. De obicei, nici anunțul de participare, și nici documentația standard nu prevede termen de garanție. Deși în documentația standard scrie că termenul de garanție este indicat în capitolul 3 din fișa de date a achiziției, în această secțiune nu apar informații referitor la termenul de garanție. Doar modelul de de contract atașat la documentația de atribuire face referire la un termen de garanție de 1 an. Aceste condiții au fost aplicate și în cadrul achiziției publice pentru achiziționarea lucrărilor de reparație, în baza căreia ASD a atribuit un contract cu valoarea de 135 116 289,89 lei operatorului economic „Lusmecon” SRL, care a oferit un termen de garanție pentru lucrări de 12 luni. Acestea au fost condițiile inclusiv pentru achizițiile cu valoare cumulată de câteva miliarde de lei, care se preconizau a fi realizate din creditul rusesc

Exemplul ASD este preluat și de funcționarii publici din consiliile raioanele, care uită de importanța termenelor de garanție pentru lucrările de reparație a drumurilor când operează cu banii publici, iar nu cu banii proprii.

La data de 27 ianuarie 2021, Consiliul Raional Sîngerei a inițial o achiziție publică de lucrări de reparație a drumurilor locale în valoare de 13 182 903 lei, fără TVA. Anunțul de participare, semnat de Grigore Corcodel, președintele raionului Sîngerei, nu face referire la termenul minim de garanție pentru reparații, pe care ar trebui să și-l asume ofertanții. Pentru a câștiga, un operator economic trebuie să stabilească cel mai mic preț pentru ofertă, fără a se mai gândi la durabilitatea drumului reparat. În documentația standard a licitației scrie că termenul de garanție este indicat în secțiunea 3 din fișa de date a achiziției. Cu toate acestea, în fișa de date a achiziției nu se face nicio mențiune cu privire la termenul de garanție a lucrărilor. Nici chiar în modelul de contract din documentație de atribuire nu este prevăzut vreun termen de garanție, ci doar lăsat spațiu liber.

 

Prin urmare, în cazul în care drumul proaspăt reparat se strică imediat după ce a fost reparat, Consiliul Raional Sângerei nu are nicio pârghie de a solicita remedierea pe garanție a defecțiunilor apărute.

O abordare similară observăm și în achiziția de lucrări de reparație a drumurilor inițiată de Consiliul Raional Căușeni la data de 8 februarie 2021, cu valoarea de 11 491 500 lei, fără TVA, nr. ocds-b3wdp1-MD-1612774207041. În anunțul de participare, semnat de Nicolae Gorban, președintele raionului Căușeni, găsim aceeași combinație riscantă – criteriul de atribuire a contractului ofertantului cu cel mai mic preț și lipsa mențiunilor cu privire la termenul de garanție pentru lucrări. În punctul 24 din documentația de atribuire găsim aceeași formulare, că termenul de garanție este indicat în pct. 3 din fișa de date a achiziție. Totuși mențiunile despre vreun termen de garanție lipsesc din fișa de date a achiziției, dar și din modelul de contract atașat la documentația de atribuire. Prin urmare, nici președintelui raionului Căușeni sau celorlalți funcționari din conducerea acestei autorități nu pare să le pese de de calitatea lucrărilor.

Situația e similară și în achizițiile de drumuri inițiate de Consiliul Raional Ialoveni. În anunțul de participare din cadrul licitației nr. ocds-b3wdp1-MD-1600321397980, care conține o semnătură olografă, dar nu și numele semnatarului, nu se spune nimic despre vreun termen de garanție pentru lucrările cu valoarea estimată de 4 072 119 lei, fără TVA. Mai mult, unele din pozițiile din caietul de sarcini se suprapun cu pozițiile din caietul de sarcini al unei licitații precedente, nr. ocds-b3wdp1-MD-1588750652584, cu valoarea estimată de 7 993 437,16 lei, fără TVA, pentru care Trezoreria de Stat blocase finanțarea din motiv că autoritatea contractantă a încălcat deciziile obligatorii ale ANSC, conform unui articol anterior pe Revizia. Se crează impresia că autoritatea contractantă a inițiat o nouă achiziție cu scopul de a continua reparația drumurilor începută în achiziția precedentă. Contractul de achiziții a fost atribuit aceluiași operator economic – S.A. „Drumuri Ialoveni”.

Și președintele raionului Hîncești, Iurie Levinschi, pare indiferent de calitatea lucrărilor de reparație a drumurilor contractate. Nici în anunțul de participare, nici în documentația de atribuire la licitația ocds-b3wdp1-MD-1612770255319, inițiată la data de 08.02.2021, cu valoarea estimată de 3 950 021 lei, fără TVA, nu se face referire la vreun termen minim de garanție pe care ar trebui să-l ofere operatorii economici. 

Conform anunțului de participare, autoritatea contractantă a stabilit ca și criteriu de evaluare raportul calitate-preț, dar termenul de garanție nu se regăsește printre factorii de evaluare. Pentru autoritatea contractantă contează doar prețul cel mai mic, experiența de 3 ani a companiei și deținerea cu drept de proprietate, nu închiriate, a cel puțin 2 autogreidere, 2 buldoescavatoare, 2 autobasculante. 

Condiția că acest echipament trebuie să fie deținut cu drept de proprietate, iar nu închiriat, este irelevantă și pare a avea scopul de a favoriza un anumit operator economici. Aceste criterii de evaluare nu se regăsesc în documentația de atribuire, unde ca și criteriu de evaluare apare prețul cel mai mic. Respectiv, condițiile nu oferă posibilitatea de a evalua corect ofertele depuse, iar licitația este pasibilă de a fi anulată de autoritatea contractantă, fie de ANSC, în cazul unei contestații.

Nici Consiliul Raional Ștefan-Vodă nu face referire la vreun termen de garanție pentru lucrări în  anunțul de participare pentru achiziția nr. ocds-b3wdp1-MD-1612959296822 cu valoarea de 7 266 600 lei, fără TVA, inițiată la data de 10 februarie 2021, semnat olograf de Valentina Barbei, vicepreședinte al raionului Ștefan-Vodă. Declarația privind perioada de garanție nu se numără printre documentele ce urmează a fi prezentate de ofertanți ca și condiție de calificare.

În documentația de atribuire se face referire la perioada de garanție de minim 2 ani și maxim 5 ani (nu putem să ne dăm seama care ar fi logica stabilirii unui termen maxim de garanție, decât pentru a proteja operatorii economici care execută defectuos lucrările).

Totuși termenele de garanție stabilite nu sunt aplicabile în acest caz, iar diligența autorității contractante rămâne doar o aparență. Odată ce prezentarea certificatului de garanție nu reprezintă un criteriu de calificare, niciun operator economic nu poate fi obligat să ofere garanție pentru lucrări. Mai mult, orice ofertă, indiferent de faptul că are sau nu atașat un certificat de garanție, va fi supusă evaluării. Ofertanții care oferă un termen mai mic de 2 ani sau nu oferă deloc, vor obține un punctaj echivalent cu 5% din punctajul total, în timp ce operatorii economici ce oferă un termen de garanție de peste de 2, vor obține un punctaj echivalent cu 10% din punctajul total. 

Prin urmare, este o diferență aproape inexistentă între cei care oferă și între cei care nu oferă termen de garanție pentru lucrări. Asemenea abordare este inacceptabilă, având în vedere riscurile și cheltuielile ulterioare pe care și le asumă autoritatea contractantă în cazul în care lucrările efectuate sunt de calitate proastă.

Sunt și unele Consilii Raionale care par totuși mai preocupate de termenul de garanție pentru lucrările de reparație a drumurilor. Printre acestea este și Consiliul Raional Soroca. În achiziția nr. ocds-b3wdp1-MD-1613054881885, cu valoarea de 15 890 981,31 lei, fără TVA, autoritatea contractantă a solicitat un termen de garanție de 5 ani. Și în alte achiziții mai mici, cum ar fi achiziția nr. ocds-b3wdp1-MD-1613050153529, de reparație a drumurilor, Consiliul Raional Soroca a solicitat termene de garanție similare. Sperăm că se ține cont de această cerință la etapa de evaluare a ofertelor, dar și la etapa exploatării drumurilor reparate, în caz că apar defecte.

Mai jos am încercat să schițăm un tabel cu termenele de garanție solicitate în unele dintre cele mai recente proceduri de achiziție de lucrări de reparație a drumurilor ale Consiliilor Raionale selectate aleatoriu. Nu putem afirma că aceleași autorități ar fi solicitat termene de garanție identice în toate procedurile de achiziții similare, așa cum nu putem garanta că prevederile privind termenele de garanție solicitate se respectă.

N/OConsiliul Raional (raion)Termen de garanție solicitat de AC pentru lucrările de reparație a drumurilorCriterii de evaluare 
1.Anenii Noi Minim 1 anCel mai mic preț
2.BasarabeascaNu se solicităCel mai mic preț
3.BriceniMinim 5 aniCel mai mic preț
4.CahulNu se solicităCel mai mic preț
5.Cantemirnu se solicităCel mai mic preț
6.Călărași24 luniCel mai mic preț
7.CăușeniNu se solicităCel mai mic preț
8.CimișliaMinim 1 anCel mai mic preț
9.CriuleniNu se solicităCel mai mic preț
10.DondușeniMinim 48 luniCel mai mic preț
11.DrochiaMinim 12 luniCel mai mic preț
12.DubăsariNu se solicităCel mai mic preț
13.EdinețMinim 5 aniCel mai mic preț
14.FăleștiMinim 3 ani – maxim 5 aniCel mai mic preț
15.FloreștiNu se solicităCel mai mic preț
16.GlodeniMinim 5 ani (în unele achiziții apare formularea minim 5 ani – maxim 10 ani)Cel mai mic preț
17.HînceștiNu se solicităRaport calitate-preț (nu se ia în considerare termenul de garanție)/prețul cel mai mic
18.IaloveniNu se solicităCel mai mic preț
19.LeovaNu se solicităCel mai mic preț
20.NisporeniNu se solicităCel mai mic preț
21.OcnițaMinim 1 an – maxim 3 aniCel mai mic preț
22.Orhei3 aniCel mai mic preț
23.RezinaNu se solicităCel mai mic preț
24.RîșcaniNu se solicităCel mai mic preț
25.SîngereiNu se solicităCel mai mic preț
26.Soroca5 aniCel mai mic preț
27.StrășeniMinim 3 ani – maxim 5 aniRaportul calitate-preț (perioada de garanție are o pondere de 5% în acest raport)
28.ȘoldăneștiNu se solicităCel mai mic preț
29.Ștefan-VodăMinim 2 ani – maxim 5 ani (certificatul de garanție nu reprezintă o condiție de obligatorie de calificare)Raport calitate-preț (se acceptă ofertele cu termen de garanție mai mici de 2 ani)
30.TaracliaNu se solicită (în DA este indicat termenul de garanție de 5 ani, dar nu ca și criteriu de calificare, prin urmare nu e obligatoriu)Contradicții între anunțul de participare, uneori în aceeași licitație este prevăzut și cel mai mic preț, și raportul calitate-preț
31.TeleneștiNu se solicităCel mai mic preț
32.UngheniNu se solicită (în modelul de contract de achiziții apare termenul de 1 an, dar neincluderea în condițiile de calificare ar putea cauza situații litigioase)Cel mai mic preț

Legislația Republicii Moldova nu prevede termene minime de garanție specifice pentru lucrările de construcție a drumurilor. Alin. (1) lit. b), art. 1136 din Codul Civil prevede că un cumpărător are dreptul de a notifica vânzătorul despre existența viciilor unei construcții sau materialelor folosite la executarea unei lucrări de construcții. 

Este dificil să apreciem dacă lipsa termenelor de garanție în documentația de atribuire pentru achizițiile de lucrări de reparație a drumurilor realizate de majoritatea consiliilor raionale reprezintă încercări de a limita obligațiile operatorilor economici ce implementează aceste contracte în caz de defecțiuni premature, în detrimentul bugetului public. Cu certitudine însă, astfel de circumstanțe sunt de natură să încalce principiul eficientizării banilor publici. 

 

Acest material este realizat în cadrul proiectului ”Banii Publici sunt și Banii Mei!”, implementat de Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER cu susținerea financiară din partea National Endowment for Democracy (NED).