Blog

De ce investim în continuare în reparații de drumuri cu termen de garanție de 1 an
Revizii

De ce investim în continuare în reparații de drumuri cu termen de garanție de 1 an

 

Autor: Diaconu Olga

 

Versiunea în rusă a articolului poate fi accesată aici

De ce drumurile proaspăt reparate se strică atât de repede? Cum e posibil ca niște ploi mai puternice să aibă efecte atât de devastatoare asupra acestora, chiar dacă sumele de bani investite în reparații nu sunt deloc neglijabile? Sunt întrebări pe care ni le punem de ani de zile. Anterior, am scos în evidență problema drumurilor proaste, favorizată de condițiile din anunțurile de participare și respectiv clauzele introduse în contractele de achiziții publice (aici și aici). Una dintre problemele constatate a fost termenul de garanție foarte redus pe care îl solicitau majoritatea autorităților contractante, indiferent dacă se achiziționau lucrări de întreținere curentă sau de reparații capitale.

Am decis să analizăm și situația curentă, pentru a aprecia dacă lucrurile s-au schimbat. Cu regret, am realizat că și în prezent, contractele de achiziții publice de lucrări de reparare a drumurilor încheiate de ÎS Administrația de Stat a Drumurilor au termenul de garanție de doar 1 an de la terminarea lucrărilor, indiferent de banii plătiți pentru aceste reparații. O altă clauză din contractele semnate de Administrația de Stat a Drumurilor prevede că, în cazul în care antreprenorul va executa lucrări cu abateri de la caietul de sarcini, contract și/sau documente normative, acesta va fi obligat să le remedieze doar pe perioada de execuție și pe perioada de garanție a contractului. Aceasta presupune că antreprenorul va fi obligat să înlăturile defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului doar pe o perioadă de 1 an de la finalizarea lucrărilor. 

 

 

 

Ținem să menționăm că, anterior, în contractele similare era prevăzut un termen de 1 an de la data recepției la terminarea lucrărilor, în timp ce în contractele recente este prevăzut termenul de 1 an de la finalizarea lucrărilor. Recepționarea lucrărilor nu mai pare a fi un element esențial, deci apare confuzie referitor la faptul dacă lucrările se consideră finalizate atunci când antreprenorul a notificat Beneficiarul despre finalizarea lucrărilor sau doar după constatarea lipsei abaterilor și corespunderii lucrărilor cu caietul de sarcini și documentele normative. Aceste neclarități pot genera litigii între Antreprenor și Beneficiar.

 

 

 

Clauzele foarte lejere privind termenul de garanție permit antreprenorilor să folosească materiale de calitate proastă și/sau să execute lucrările cu abateri de la caietele de sarcini și documentele normative, pentru că nu vor fi ținuți să răspundă pentru calitatea lucrărilor decât în decurs de 1 an de la terminarea lucrărilor. Prin urmare, e suficient să se asigure că drumul proaspăt reabilitat va rezista timp de 1 an. După expirarea acestui termen, toate abaterile vor fi înlăturate pe cheltuiala autorității contractante, adică din bani publici, prin nesfârșite proceduri de achiziție de lucrări de reparație.

Prevederile la care facem referire se regăsesc în toate contractele puse la dispoziție de Adminsitrația de Stat a Drumurilor. Monitorii Asociației pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER au solicitat de la Administrația de Stat a Drumurilor contractele de achiziții publice de lucrări încheiate pe parcursul anului 2022, atât din resurse bugetare, cât și din fonduri externe, cum ar fi granturi sau credite de la instituțiile financiare internaționale. Administrația de Stat a Drumurilor a dat curs solicitării prin  răspunsul din 09.02.2023, la care a anexat copii scanate de pe 9 contracte încheiate în perioada decembrie 2021 – ianuarie 2023 din resurse bugetare, după cum urmează:

 1. Contract nr. 06-14/155 din 06.05.2022, încheiat cu SRL „Robricons” privind achiziția de  Lucrari de amenajare a straturilor bituminoase subtiri executate la rece de tip Slurry Seal pe traseul R6 Chisinau-Orhei-Balti km 51.37-70.85, ocds-b3wdp1-MD-1647955347965. Suma contractului cu TVA – 39.270.971,91 lei.
 2. Contract nr. 06-14/173 din 24.05.2022, încheiat cu SRL „VAR-IMP” privind achiziția de Lucrări de remediere a degradărilor atestate la podul de șosea poziționat pe drumul expres M1 Frontiera cu România – Leușeni – Chișinău – Dubăsari – frontiera cu Ucraina, km 0+00 (completări), ocds-b3wdp1-MD-1649833136784. Suma contractului cu TVA – 20.119.081,28 lei.
 3. Contract nr. 06-14/316 din 21.12.2021, încheiat cu SC „Neledimpex” SRL pentru achiziția de Lucrări de reparație a drumului R21 Orhei-Bravicea-Călărași, km 21,20-34,20 (sector km 27,83-km 34,20), nr. ocds-b3wdp1-MD-1636016851571. Suma contractului cu TVA – 46.101.881,52 lei. 
 4. Contract nr. 08-10/211 din 01.07.2022, încheiat cu SA „Drumuri Bălți” pentru achiziția de Lucrări de întreținere de rutină a drumurilor publice naționale amplasate teritorial în mun.Bălți, raioanele Fălești, Sîngerei, nr. ocds-b3wdp1-MD-1652786540867. Suma contractului cu TVA – 106.800.187,24 lei.
 5. Contract nr. 10/01-05/17 din 26 ianuarie 2023, încheiat cu „Irinda Prim” SRL, pentru achiziția de lucrări de reparație a podului de încrucișare poziționat pe drumul expres M5 Frontiera cu Ucraina-Criva-Balți-Chișinău-Tiraspol-frontiera cu Ucraina, km 264,790, ocds-b3wdp1-MD-1671095666530. Suma contractului cu TVA – 37.784.754,15 lei.
 6. Contract nr. 10/01-05/280 din 19 septembrie 2022, încheiat cu „Irinda Prim” SRL, pentru Lucrări de reparație a drumului R26 Bender – Causeni – Cimislia, km 71+700 – 85+860 (sector km75+200 – 75+630), nr. ocds-b3wdp1-MD-1660224130890. Suma contractului cu TVA – 31.500.375,26 lei. 
 7. Contract nr. 10/01-05/294 din 3 octombrie 2022, încheiat cu SRL „Rutador”, pentru achiziția de lucrări de Reabilitare a drumului M1 Frontiera cu România – Leușeni – Chișinău – Dubăsari – frontiera cu Ucraina, km 93,65 – 94,45, cu reabilitarea podurilor peste r. Bîc și calea ferată, Etapa II, nr. ocds-b3wdp1-MD-1656075668635. Suma contractului cu TVA – 174.769.205,11 lei.
 8. Contract nr. 10/01-05/304 din 10 octombrie 2022, încheiat cu „Nouconst” SRL, pentru achiziția de Lucrări de asigurare a stabilității terasamentelor și restabilirea lucrărilor de artă pe drumul G64, R6 – Banesti – Telenesti – Budai – M5, km 13,50, nr. ocds-b3wdp1-MD-1660223617490. Suma contractului cu TVA – 16.364.056,98 lei.
 9. Contract nr. 10/01-05/304 din 26 octombrie 2022, încheiat cu „Nouconst” SRL, pentru achiziția de lucrări de amenajare a căilor de acces către Chișinău Arena Polivalentă, pe drumul R6 Chișinau-Orhei-Bălți, km 7,185, partea dreaptă, nr. ocds-b3wdp1-MD-1664281403837. Suma contractului cu TVA – 16.584.949,48 lei.

Analizând pagina „Contracte atribuite” a Agenției Achiziții Publice, observăm că Administrația de Stat a Drumurilor a încheiat, pe parcursul anului 2022, și alte contracte, inclusiv cu operatorii economici menționați. Cel mai mare dintre acestea este contractul de achiziție de lucrări de construcție a drumului de acces de la punctul de trecere a frontierei de stat Leova – Bumbăta către drumul național G99, ocolind or. Leova, L=3.59 km, în sumă de 252.622.610,38 lei, încheiat cu „Irinda Prim” SRL printr-o procedură de negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare. Anunțul de atribuire pentru această procedură a fost publicat la pag. 58 din Buletinul Achizițiilor Publice din 18.10.2022. Drept justificare pentru aplicarea procedurii de negociere fără publicare, Administrația de Stat a Drumurilor face referire la Dispoziția nr. 28 din 24.06.2022 și Dispoziția nr. 32 din 08.08.2022 ale Comisiei Situații Excepționale a Republicii Moldova. La momentul publicării acestui articol, nu dispunem de o copie a contractului, pentru a afirma cu certitudine că în acest contract se regăsesc aceleași clauze evidențiate mai sus.

Cu referire la contractele cu finanțare externă, din răspunsul ASD, reiese că în anul 2020 au fost încheiate 8 contracte de achiziții, în valoare de 811 471 845,69 lei. Licitațiile respective au fost desfășurate din creditele oferite de Banca Mondială, conform condițiile generale ale contractului de lucrări de construcții de tip FIDIC, care prevede clauza de confidențialitate. Din acest motiv, ASD ne-a informa că nu ne poate pune la dispoziție copii de pe contractele semnate cu antreprenorii, fără acordul prealabil al fiecăruia din ei. Contractele din fonduri externe sunt executate de următorii antreprenori: 

 1. „ANT INSAAT MADEN SANAYI” A.S. din Turcia (3 contracte în sumă de 364 108 262,72 lei);
 2.  „Rutador” SRL (2 contracte în sumă de 182 620 292,83 lei);
 3. „Nouconst” SRL (1 contract în sumă de 94 947 821 lei);
 4. „Irinda Prim” SRL (2 contracte în sumă de 169 795 469,14 lei).

Deoarece Administrația de Stat a Drumurilor a refuzat să ne pună la dispoziție contractele realizate din fonduri externe, nu cunoaștem care este termenul de garanție solicitat în aceste contracte.

 

 

La momentul încheierii celor mai multe dintre contractele încheiate, legislația Republicii Moldova nu prevedea termene minime de garanție pentru lucrările de reparație. Din 22 octombrie 2022, au intrat în vigoare noile modificări la Legea nr. 721 din 1996 privind calitatea în construcții, care prevăd un termen de garanție post recepție de 5 ani. Totuși, chiar și contractele semnate după data de 22 octombrie 2022 prevăd un termen de garanție de doar 1 an. Aici aducem drept exemplu contractele din 26 octombrie 2022 pentru achiziția de lucrări de amenajare a căilor de acces către Chișinău Arena Polivalentă, pe drumul R6 Chișinau-Orhei-Bălți, km 7,185 și din 26 ianuarie 2023, pentru achiziția de Lucrări de reparație a podului de încrucișare poziționat pe drumul expres M5 Frontiera cu Ucraina-Criva-Balți-Chișinău-Tiraspol-frontiera cu Ucraina, km 264,790. Chiar dacă, pentru contractul încheiat pe data de 26 octombrie 2022, procedura de achiziție a fost desfășurată înainte de intrarea în vigoare a prevederilor privind termenul de garanție de 5 ani, nu poate fi vorba de necunoaștere, deoarece modificările au fost adoptate cu câteva luni mai devreme. 

Precizăm că termenul de garanție post recepție de 5 ani este aplicabil pentru lucrările mai complexe, și nu pentru lucrările de întreținere curentă sau cele de umplere a gropilor. O clasificare a lucrărilor de reparație a drumurilor găsim în Codul practic CP D.02.24:2019 Clasificarea și periodicitatea executării lucrărilor de întreținere și reparație a drumurilor publice, aprobat și pus în aplicare prin Ordinul Ministerului Economiei și Infrastructurii nr. 94 din 12.04.2019 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr. 148-158, art. 706), cu aplicare din 26.04.2019. Acest cod definește diversele tipuri de intervenții. Din acest cod reiese, spre exemplu, că lucrările de reabilitare a drumurilor reprezintă niște lucrări care sunt efectuate pe tronsoane de drumuri având sectoare cu diferit nivel de degradare și includ lucrări de reparație, reparație capitală și parțial lucrări de reconstrucție. Este vorba despre lucrări care efectuează conform documentației de proiect și deviz, elaborată și aprobată în ordinea stabilită. Astfel, este complet eronat ca pentru astfel de lucrări, care ar trebui să aibă o durabilitate mare în timp, să se solicite un termen de garanție de doar 1 an.

 

 

 

 

În cazul unor discrepanțe între prevederile contractului cu privire la termenul de garanție a lucrărilor și termenele minime stabilite de Legea nr. 721 din 1996 privind calitatea în construcții, au prioritate prevederile legii. În acest caz, autoritatea contractantă este cea care va trebui să insiste asupra înlăturării defecțiunilor apărute în decurs de 5 ani de la recepția lucrărilor. Oricum, pentru a elimina posibilele divergențe, este necesar să fie prevăzut cel puțin același termen de garanție și în contracte.

 

Concluzii

Termenul de 1 an este insuficient pentru evidențierea tuturor abaterilor de la specificațiile tehnice și normele aplicabile pentru lucrările respective.  Este cunoscut deja că la majoritatea lucrărilor de reparație a drumurilor în Republica Moldova se atestă defecțiuni la scurt timp după recepționarea lucrărilor. În aceste condiții, autoritatea contractantă este lipsită de dreptul de a solicita operatorului economic să înlăture defectele survenite după 1 an de la recepția finală și poate apărea necesitatea unor investiții suplimentare de bani publici pentru reparații sau orice alte intervenții, la scurt timp după finalizarea lucrărilor. Deși, începând cu 22 octombrie 2022, când au intrat în vigoare modificările la Legea calității în construcții cu privire la termenul de garanție post recepție de 5 ani, rămâne să vedem dacă aceste prevederi vor fi respectate în viitor. În caz contrar, va persista riscul de irosire sau utilizare ineficientă a banilor publici. Pe de altă parte, nerespectarea clauzelor privind termenele de garanție pot ascunde anumite favoruri aduse unor operatori economici, care nu vor fi nevoiți să scoată din buzunar sume foarte mari de bani pentru remedierea defectelor lucrărilor.

 

 

 

Acest material este realizat în cadrul proiectului ”Banii Publici sunt și Banii Mei!”, implementat de Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER cu susținerea financiară din partea National Endowment for Democracy (NED).