Blog

Practici de detectare și combatere a practicilor anticoncurențiale în cadrul procedurilor de achiziții publice | IDIS Viitorul
IDIS Viitorul Rapoarte

Practici de detectare și combatere a practicilor anticoncurențiale în cadrul procedurilor de achiziții publice | IDIS Viitorul

Domeniul achizițiilor publice a avansat semnificativ în ultima perioadă de timp. A fost aprobată o nouă Lege privind achizițiile publice, o serie de decizii guvernamentale care stau la baza cadrului de reglementare secundar, Strategia pentru dezvoltarea sistemului de achiziții publice pentru anii 2016-202. Pe de altă parte, Agenția Națională de Soluționare a Contestațiilor a creat…

Raport de monitorizare a achizițiilor publice septembrie 2017 – ianuarie 2018 | AGER
AGER Rapoarte

Raport de monitorizare a achizițiilor publice septembrie 2017 – ianuarie 2018 | AGER

Concluziile scurte ale raportului: 1. Deocamdată, noul cadru legislativ a adus efecte pozitive, cu mici excepții 2. Ne putem aștepta oricînd la achiziții exceptate de la procedura legală 3. Transparența procedurilor de achiziții rămîne a fi problematică 4. Licitații de milioane cu piețe împărțite 5. Societatea civilă nu dispune de pîrghii pentru a influența sau…

Raport de monitorizare a achizițiilor publice octombrie 2016 – februarie 2017 | AGER
AGER Rapoarte

Raport de monitorizare a achizițiilor publice octombrie 2016 – februarie 2017 | AGER

Concluziile scurte ale raportului: 1. Cadrul legal recent adoptat conține carențe care pot împedica paticiparea societății civile la evaluarea în procedurile de achizție și altele ce pot distorsiona concurența admițînd conflictul de interese 2. Legislația în domeniul achizițiilor publice este în continuă perfecționare, însă lipsesc mecanismele de control al implementării acesteia 3. Supravegherea respectării legislației…

Crearea Agenției de Soluționare a Contestațiilor – o nouă etapă în dezvoltarea sistemului de achiziții publice | IDIS Viitorul
IDIS Viitorul Rapoarte

Crearea Agenției de Soluționare a Contestațiilor – o nouă etapă în dezvoltarea sistemului de achiziții publice | IDIS Viitorul

Remediile din AP garantează transparența, integritatea și eficiența în utilizarea resurselor publice. Acest sistem contribuie la implementarea politicilor AP, protejând în același timp interesele sectorului privat. Procedurile de achiziție ale ofertanților nereușite ar trebui considerate o categorie specială de concurenți, în special datorită provocărilor cu care se confruntă opoziția de a proteja principiile de bază…

Raport de monitorizare a achizițiilor publice mai – septembrie 2016 | AGER
AGER Rapoarte

Raport de monitorizare a achizițiilor publice mai – septembrie 2016 | AGER

Concluziile scurte ale raportului: 1. Cadrul legal recent adoptat conține carențe care pot împedica paticiparea societății civile la evaluarea în procedurile de achizție și altele ce pot distorsiona concurența admițînd conflictul de interese 2. Legislația în domeniul achizițiilor publice este în continuă perfecționare, însă lipsesc mecanismele de control al implementării acesteia 3. Supravegherea respectării legislației…

Raport de monitorizare a achizițiilor publice: carențe identificate și recomandări de politici | IDIS Viitorul
IDIS Viitorul Rapoarte

Raport de monitorizare a achizițiilor publice: carențe identificate și recomandări de politici | IDIS Viitorul

Achizițiile publice în Moldova joacă un rol din ce în ce mai important în economie. Valoarea contractelor publice încheiate de Agenția Achiziții Publice (PPA) în 2014 a fost de 11538,4 milioane. Lei, reprezentând aproximativ 10,3% din PIB (111 757 mil. €). Organizarea procedurilor de achiziții transparente, nediscriminatorii, deschise și competitive este o condiție necesară pentru…

Achizițiile publice în Republica Moldova – probleme, reglementări noi și reforme așteptate | IDIS Viitorul
IDIS Viitorul Rapoarte

Achizițiile publice în Republica Moldova – probleme, reglementări noi și reforme așteptate | IDIS Viitorul

În raportul final de evaluare a sistemului național de achiziții, de către Banca Mondială din 2010, elucidarea unor aspecte ale cadrului legal ar trebui îmbunătățite, printre care: lipsa unor criterii clare pentru evaluarea prețului și a calității în selectarea ofertelor prin contractare. autorităților, lipsa unor instrucțiuni clare cu privire la modul în care autoritățile contractante…

Raport de monitorizare a achizițiilor publice decembrie 2015 – aprilie 2016 | AGER
AGER Rapoarte

Raport de monitorizare a achizițiilor publice decembrie 2015 – aprilie 2016 | AGER

Concluziile scurte ale raportului: 1. Legislația în domeniul achizițiilor publice este în continuă perfecționare, însă lipsesc mecanismele de control al implementării acesteia 2. Supravegherea respectării legislației în domeniul achizițiilor publice este imperfectă 3. Capacitatea dar și responsabilitatea redusă sau interesul ascuns al autorităților contractante influențează negativ utilizarea banilor publici Descarcă: Raport de monitorizare a achizițiilor…

Raport de monitorizare a achizițiilor publice august – noiembrie 2015 | AGER
AGER Rapoarte

Raport de monitorizare a achizițiilor publice august – noiembrie 2015 | AGER

Concluziile scurte ale raportului: 1. Legislația în domeniul achizițiilor publice este în mare parte bună, însă prezintă anumite carențe 2. Supravegherea respectării legislației în domeniul achizițiilor publice este imperfectă 3. Responsabilitatea redusă sau interesul ascuns al autorităților contractante influențează negativ utilizarea banilor publici Descarcă: Raport de monitorizare a achizițiilor publice august – noiembrie 2015 |…